EN

afloat {határozószó}

volume_up
afloat (és: by water)
The Trikkala afloat and hidden in some port under another name.
A Trikkala vízen van, álnéven rejtőzik egy kikötőben.
Vízen maradtunk, és megúsztuk szárazon!
afloat
volume_up
elterjedve {hsz} (pl történetek)
afloat (és: by sea)
Her limbs were numb, but the very forces that had been so intent on drowning her now kept her afloat.
A végtagjai merevek voltak, de az erő, mely korábban olyan hevességgel húzta le, most a felszínen lebegve tartotta.
afloat (és: by sea)
If only the anchors held when we were clear of the beach and afloat.
Bárcsak megtartanának a horgonyok a parttól távol, a tengeren is!

Példamondatok a(z) "afloat" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishEddie Key was afloat in a river of people who were flowing from here to there in time.
Eddie Key emberek folyójában úszott, s a folyó valahonnét valahová tartott az időben.
EnglishThe Admiral's headquarters fleet afloat reports fully operational, Captain Sun replied.
A flotta tengernagyi főhadiszállása teljes készültséget jelenj felelte Szun kapitány.
EnglishMy source tells me he's getting money from somewhere to keep it afloat.
A forrásom szerint pénzhez jut valahonnan, amivel fenntartja magát.
EnglishIf only the anchors held when we were clear of the beach and afloat.
Bárcsak megtartanának a horgonyok a parttól távol, a tengeren is!
EnglishWhen I'm finished keeping my ship afloat I want to talk to you.
Ha majd ismét úszóképessé tettem a hajómat, beszélni akarok magával.
EnglishBut as long as I keep the boat afloat, we'll all go down together.
Amíg ez a hajó el nem süllyed,...mindannyian együtt leszünk!
EnglishIn his company, Susan felt as if she were cradled in love, swathed in it, afloat in a sea of it, protected by it.
Mellette a lány úgy érezte, mintha a szerelem teljesen körülölelné, betakarná.
EnglishThe Trikkala afloat and hidden in some port under another name.
A Trikkala vízen van, álnéven rejtőzik egy kikötőben.
EnglishThey would deploy afloat or from Okinawa or Andersen Air Force Base on Guam, as appropriate.
Az utóbbiak Okinawáról vagy a Guamon lévő Andersen légitámaszpontról csatlakoznának menet közben, ahogy megfelelőbb.
EnglishThere is already talk of increased taxes in the near future to keep public finances afloat.
Már most arról van szó, hogy a közeljövőben az államháztartás felszínen tartása érdekében magasabbak lesznek az adók.
EnglishBut this time the stern did not sink with a grinding thud on to the bottom, but remained uneasily afloat.
Ezúttal azonban a tat nem süllyedt a fenékre csikorgó koppanással; nehezen bár, de a víz felszínén maradt.
EnglishHer limbs were numb, but the very forces that had been so intent on drowning her now kept her afloat.
A végtagjai merevek voltak, de az erő, mely korábban olyan hevességgel húzta le, most a felszínen lebegve tartotta.
EnglishIf Katherine didn't kill Bruno's twin brother in order to keep the Mary Gunther lie afloat, then what did she do with him?
Ha Katherine nem ölte meg a másik gyereket, hogy alátámassza a Mary Günther mesét, akkor mit tett vele?
EnglishYet this hull we shelter in is the best still afloat!
EnglishAs a matter of urgency, it must also help companies affected by this economic crisis to stay afloat.
Sürgősen segítséget kell nyújtania az e gazdasági válság által érintett vállalatoknak is, hogy azok felszínen tudjanak maradni.
EnglishThe Trikkala was rolling madly, but the engine was still running, the deck still vibrated , she was still afloat.
A Trikkala ugyan őrülten dülöngélt, de a motor járt, a fedélzet remegett, a hajó még mindig a víz felszínén úszott.
EnglishWe'll keep it afloat until we get picked up.
A kurva életbe, azért jól meg kell dolgoznunk!
EnglishHe gradually increased her time in the tank until, by the third year, she would sometimes remain afloat for three days.
Dylan fokozatosan növelte a tartályban töltött időt és a harmadik év végére Melanie néha három napig is lebegett.
EnglishMasters' presence on the board gave the company a shot of optimism-and a new line of credit-that allowed it to stay fiscally afloat.
Jelenléte az elnökségben nagy reményeket keltett, és új hitelforrásokat eredményezett, ami lehetővé tette fennmaradásukat.
EnglishNo, just enough to keep it afloat.

Szinonimák (angolul) a(z) afloat szóra:

afloat