EN

afire {melléknév}

volume_up
I zigzagged, trying to avoid flames on my right, only to discover that a new section of the forest was suddenly afire on my left.
Cikcakkban szaladtam, igyekeztem elkerülni a jobbra égő lángokat, hogy aztán meglássam, amint az erdő újabb része borul lángba balra.
Pieces of the pontoon bridges were hanging off the sides, all afire, and in the glare of the fires he could see men flinging themselves overboard into the burning-oil-covered gulf.
Pontonelemek lifegtek és lángoltak az oldalán, s a lángok között apró emberi sziluettek vetették magukat az égő olajjal borított vízbe.
- Mahbub lángoló szemmel bólintott.

Példamondatok a(z) "afire" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishPatrol boat 688 reports two vessels afire, suspect the other as patrol boat 651.
A hatnyolcvannyolcas jelenti, két hajó ég, a másik szerinte a hatötvenegyes.
EnglishWITCH WORLD 281 Afire to every shade of her voice, Simon's smile became grim.
Simon mosolya elkomorult, ahogy a nő hangjának árnyalatai lángra gyújtották.
EnglishIt seemed that his face had been set afire, and the searing pain went down into his lungs.
Ráadásul még úgy is tartotta, hogy a szemüveg alatt a szemébe jusson minél több.
EnglishThe chandelier appeared to be rocking, and the colors of the paintings on the wall were afire.
Mintha rázkódott volna a csillár, és láng csapott ki a falfestmények színeiből.
EnglishHoly water that was afire with blue-white and silver flames burst over him in a torrent.
Ezüst tűzzel átitatott szentelt víz záporozott a Pokolbéli teremtményre.
EnglishHis voice was like thunder, the air around her suddenly afire.
Mennydörgésként csendült a hangja, és valósággal lángra lobbant körülötte a levegő.
EnglishI must not fall, for if I fall I will never get up again, and the fire pan will set something afire ...
Nem szabad elesnem, mert akkor nem kelek föl többé, s a parázs még fölgyújt valamit...
EnglishYet she was afire, hot and burning, as if she had a fever- No, the fire was raging in her breast!
Semmi és senki nem volt körülötte, csak a hűsítőn kavargó levegő.
EnglishHe could set afire in the stuffing of the seat next to him, how's that?
Mi lenne, ha a szomszédos ülés kárpitozását gyújtaná meg?
Englishhe demanded, his eyes afire with curiosity.
Miféle meztelen nő? kérdezte, és a szemében kíváncsi fény gyúlt.
EnglishEh, the fire, my lady, will you set the whole of the castle afire?
Jaj, a tűz, úrnőm, fel akarod gyújtani az egész kastélyt?
EnglishThey will shoot her down, soak her corpse with gasoline, set her remains afire, and later scatter her charred bones.
Le fogják lőni, benzint öntenek a hullájára, felgyújtják és szétszórják a hamvait.
EnglishI could feel Claudia's strength, her will, and the mortal woman's eyes seemed afire with that same will.
Ereztem Claudia erejét és akaratát, s a halandó asszony szemében ugyanaz az elszántság lobogott.
EnglishMolten concrete, or whatever, had set the bed afire.
A megolvadt anyag vagy valami más lángra lobbantotta az ágyat.
EnglishHe leaned on the desk, wondering why his blood was afire, and happened to look into the mirror.
Az asztalra támaszkodott, próbálta kitalálni, miért változott tűzfolyammá a vére, és véletlenül belenézett a tükörbe.
EnglishSir... sir, the pilot reports numerous vessels afire in Dadaotan Straits and Bangoy Harbor, the radioman said.
Parancsnok, a pilóta jelenti, számos hajó ég a Dadaotan-szorosban és a Bangoy-öbölben mondta végül a rádiós.
EnglishHe gazed down at her tilted white face, into the eyes glowing with such feverish joy that they seemed afire.
Lenézett a lány feszült arcára, a szempárba, mely olyan lázas élvezettől ragyogott, hogy szinte lángolni látszott.
EnglishHow easy it would be to set their tapestries afire.
Milyen könnyű lenne felgyújtani a kárpitjaikat.
EnglishBevier exclaimed, his eyes afire with indignation.
Bevier szemében a felháborodás tüze égett.
EnglishThere were other travellers on that road, black-robed nomads for the most part, with their dark eyes afire with religious fervour.
Más utazókat is láttak, többnyire fekete ruhás nomádokat, kiknek sötét szemében a vallási őrület tüze izzott.

Szinonimák (angolul) a(z) afire szóra:

afire