EN

afield {határozószó}

volume_up
afield (és: freely)
afield (és: aloof, away, far)
The creature's either very far afield or he's left you.
A teremtmény vagy nagyon távol van, vagy elhagyott benneteket.

Példamondatok a(z) "afield" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishShe'd thought he'd meant Jaffe, but she'd been looking too far afield.
Akkor azt hitte, hogy Jaffe-re gondol, de túlságosan is messze kutakodott.
EnglishIt was very unusual for him to go anywhere on a Thursday, whether Porteneil or any further afield.
Nagyon szokatlan dolog volt, hogy csütörtökön elmenjen, akár Porteneilbe, akár messzebb.
EnglishAillas reported the events which had taken him so far afield, to the fascination of his audience.
- Aillas beszámolt az eseményekről, amelyek oly messzire vetették, és emberei szájtátva hallgatták.
EnglishI think we're getting a bit far afield,' Komier said.
Azt hiszem, egy kicsit eltértünk a tárgytól emlékeztette őket Komier.
EnglishThe creature's either very far afield or he's left you.
A teremtmény vagy nagyon távol van, vagy elhagyott benneteket.
English'We're getting a little far afield here,' Vanion said.
Egy kicsit eltértünk a tárgytól szólt közbe Vanion.
EnglishSadly, they will not go to Paris or Frankfurt, but instead further afield: to New York and Singapore.
Szomorú, de nem Párizsba vagy Frankfurtba költöznek majd, hanem inkább sokkal messzebb: New Yorkba és Szingapúrba.
EnglishI've met others here, from farther afield, too.
Találkoztam olyanokkal is, akik még messzebbről érkeztek.
EnglishSo it looks as though we'd have to look farther afield.
- Úgy látszik tehát, hogy mélyebbre kell mennünk.
English`It is close on ten leagues hence to the east-shore of Anduin,' said Mablung, 'and we seldom come so far afield.
- Az Anduin keleti partja majdnem harminc mérföld ide - mondta Mablung -, s ritkán törünk be ilyen messzire.
EnglishThe future stability of Afghanistan is of crucial concern to the security of EU Member States and wider afield.
Afganisztán jövőbeni stabilitása az EU-tagállamok és a világ más részeinek biztonsága szempontjából meghatározó jelentőségű.
EnglishOnce they have been some time in that city they begin their circles once more until they have gone as far afield as Russia.
Miután eltöltöttek ott egy bizonyos időt, elölről kezdik a körözést, amelynek során egészen Oroszországig eljutnak.
EnglishFor the others she must go afield, and she went a considerable distance before she noticed that she had not yet gone into the mists.
A többiért ki kellett mennie a szabadba, s már jókora utat megtett, amikor észrevette, hogy még nem lépett bele a ködbe.
EnglishHe'd go further afield from now on.
EnglishHe went far afield to find wood.
EnglishLike softly scented shadows, they stole down from their upstairs rooms everywhere in Dock Ward-and a surprising number from wards farther afield.
Illatos árnyakként jöttek elő emeleti szobáikból, főleg a Kikötői Negyedből, de estenként távolabbi házakból is.
EnglishYou are not afield officer.
Englishnot going far afield.
EnglishYou don't see the evidence of youth in me; it is something so far afield of the promises of youth that I've only just begun to understand its agonies.
Nem az ifjúság tanúságát látod bennem; oly messze áll az az ifjúság ígéretétől, hogy én is csak most kezdem fölfogni kínszenvedését.
EnglishACTA, as the Commissioner said, is a good first step to tackling counterfeit groups and piracy on the Internet and wider afield.
Az ACTA, ahogy a biztos úr fogalmazott, jó irányba tett első lépés a hamisító csoportok és kalózkodás elleni küzdelemben az interneten és tágabb területen.

Szinonimák (angolul) a(z) afield szóra:

afield
English