angol-magyar fordítás erre a szóra: to afford

EN

"to afford" magyar fordítás

EN

to afford [afforded|afforded] {ige}

volume_up
1. általános
Their society can afford no pleasure that will atone for such wretchedness as this!
Társaságuk nem nyújt olyan örömet, ami felérne ezzel a kínlódással.
This kind of structural support affords an opportunity for the achievement of our objectives.
Ez a fajta strukturális támogatás lehetőséget nyújt a célkitűzéseink megvalósítására.
This Charter of Fundamental Rights does indeed provide protection for citizens akin to that afforded by the classic constitutional state.
Ez az alapjogi charta valóban nyújt olyasfajta védelmet, amelyet a klasszikus alkotmányos államok is nyújtanak állampolgáraik számára.
to afford
volume_up
győz vmit {i.} (anyagilag)
2. formális
to afford
volume_up
ad {i.} (biztosít)
How can you actually afford to treat patients when the reality of getting old looks like this?
Valójában hogyan is finanszírozhatjuk a betegellátást, mikor az öregedés valósága ilyen képet ad?
Most people can't afford a house when they leave law school, so loans you the money at a lower rate and holds the mortgage.
A legtöbben a jogi egyetem után ezt nem engedhetik meg maguknak, ezért a cég kölcsön ad nektek alacsony kamatra és vállalja a jelzálogterhet.
This will afford the Council the opportunity to obtain all the explanations and information that are needed to secure a decision endorsed by Parliament.
Ez módot ad a Tanácsnak arra, hogy minden olyan indokolást és információt beszerezzen, amely a Parlament által jóváhagyott határozat meghozatalának biztosításához szükséges.
3. "can a. to do sg"

Példamondatok a(z) "to afford" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBerman said, Most kids can't afford to go to Harvard to be misinformed.
A legtöbb gyerek nem engedheti meg magának, hogy a Harvardon butíttassa magát.
EnglishDavin heard Geoff gulp; from what he'd said, he couldn't afford to get caught.
Davin hallotta, hogy Geoff nagyot nyel: nem engedheti meg magának, hogy lebukjon.
EnglishIt'll take me an hour to get to Andrews, and I cannot afford to waste an hour.
- Mert túl sok a tennivalóm, tábornok, és a helikopter rádiójával nem sokra mennék.
EnglishRage is something a thief who expects to live to see the dawn can ill afford.
Márpedig egy tolvaj sosem veszítheti el a hidegvérét, ha életben akar maradni.
EnglishThe fact is that we cannot afford to turn our backs on green genetic engineering.
Azt ugyanis nem engedhetjük meg magunknak, hogy a zöld géntechnológiáról lemondjunk.
EnglishHe could afford it financially, of course, but he couldn't afford to drop out.
Anyagilag persze megengedhette volna magának, de azt nem, hogy megszakítsa munkáját.
EnglishHe hated the pictures, of course, seldom went there even when he could afford it.
Magát a mozit persze utálta, akkor is ritkán ment oda, ha éppen megengedhette magának.
EnglishI can't even afford a new tire for the left rear of my ragged little Toyota.
Még egy autógumit sem tudok venni az ütött-kopott Toyotám bal hátsó kerekére.
EnglishBeing attracted to men, any man, was a weakness she could not afford now.
Most, ebben a helyzetben nem engedhette meg magának, hogy vonzódjon egy férfihoz.
EnglishAnd carousel horses for sale, made of wood resin, which almost anyone could afford.
Százszámra lehet osztogatni őket iskoláknak, kórházaknak, más hasonló intézményeknek.
EnglishYa could afford ta wait fer things, let time wipe away any ting ya didn't like.
Váhatná dogokra, haggyhatnád, hoggy a cikis dogok elsimujjanak a zidővel.
EnglishWith only twenty-one rifles in the building we could not afford to lose six of them.
Mivel összesen huszonegy puska volt az épületben, nem hagyhattuk veszni azt a hatot.
EnglishHe's the one who wanted to go to Pitt when he was a kid but couldn't afford it.
Õ akart srác korában beiratkozni a Pittre, de nem engedhette meg magának.
EnglishEspecially in these times of scarcity, we cannot afford to have that kind of subsidy.
Különösen ilyen szűkös időkben nem engedhetjük meg magunknak az ilyen támogatásokat.
EnglishWe have reached a stage where we can no longer afford further rescue packages.
Olyan szakaszba értünk, amikor újabb mentőcsomagokat már nem engedhetünk meg magunknak.
EnglishHundreds of those sentenced to death are people unable to afford a fair trial.
A halálra ítéltek százai nem engedhetik meg maguknak a jogi képviseletet.
EnglishMost of my customers can barely afford a goblet of wine to keep them warm.
A legtöbb vendégem még egy pohár bort sem tud kifizetni, ami melegen tartaná.
EnglishAnd very poor people -- they couldn't afford to buy food from elsewhere.
És mind nagyon szegények - nem tehetik meg, hogy máshonnan vásároljanak ételt.
EnglishYou're wondering how an ex-con, just two years out of the stir, can afford all this.
- Hogy miből engedheti ezt meg magának egy ex-bűnöző, aki két éve szabadult a sittről.
EnglishThey simply cannot afford modern, environmentally-friendly technology.
Egész egyszerűen nem engedhetik meg maguknak az új, környezetbarát megoldásokat.

Szinonimák (angolul) a(z) affordable szóra:

affordable