EN

afflicted {melléknév}

volume_up
1. általános
2. "be a. with"
afflicted
Only if he - or they - were similarly afflicted, master.
Csak ha őt vagy őket is hasonló balsors kínozza.

Példamondatok a(z) "afflicted" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnother spasm afflicted Rhulad, such as the one Udinaas had witnessed earlier.
Rhulandot ismét roham rázta meg, éppen olyan, mint amilyet Udinász korábban is látott.
EnglishHungarians living in Ukrainian Subcarpathia are afflicted by the same anti-minority policy.
Az ukrajnai Kárpátalján élő magyarokat ugyanez a kisebbségellenes politika sújtja.
EnglishAt the same time a pervading smell afflicted the nostrils of both men.
Alig pár másodperccel később átható macskabűz vágódott mindkét férfi orrába.
EnglishHogan got out of the van slowly, like an old man afflicted with a terrible case of arthritis.
Hogan lassan kiszállt a mikrobuszból, mint egy vénember, akit a csúza kínoz.
EnglishHe stopped his car for a pee and swiped a stalk of the afflicted wheat.
Megállt, hogy elvégezze a szükségét, és kihúzott egy szál satnya búzát.
English. - Madam President, Sri Lanka has been afflicted by internal fighting for decades.
szerző. - Elnök asszony, Srí Lankát évtizedek óta belső harcok sújtják.
EnglishBy Jove, O'Hara, do you know, he is afflicted with infirmity of fits.
Látja, én itt igen jelentéktelen személy vagyok az ő bűvereje mellett.
EnglishHe had told Keeton that he often opened at odd hours, because he was afflicted with insomnia.
Azt már megvallotta, hogy álmatlansága viszi rá az ilyen korai nyitásra.
EnglishYet TK is not a germ; it is as much a part of the afflicted person as the color of his eyes.
A TK azonban, ne feledjük, nem baktérium: éppen annyira része a betegnek, mint a szeme színe.
EnglishPeople who are afflicted by hatred for homosexuals deserve no sympathy.
Azok az emberek, akiket a homoszexuálisokkal szembeni gyűlölet gyötör, nem érdemelnek együttérzést.
EnglishWhatever this sickness was it would surely have afflicted him too.
Akármi is volt ez a betegség, minden bizonnyal őt is megfertőzte.
EnglishThat we should all perish from the earth, said Stella, afflicted by him who had raised us and upheld us.
Hogy valamennyiünket eltöröl a föld színéről ugyanaz, aki fölmagasztalt és megtartott.
EnglishThe peculiarity of the acts seems to rise in direct ratio to the intelligence of the man or woman so afflicted.
És a dolgok furcsasága valahogy együtt növekszik az intelligenciájuk szintjével.
EnglishMy spouse is afflicted in the lower limbs and cannot walk; the veins circle her legs like purple snakes!
A feleségem nem tud járni; az erek lila kígyókként tekeregnek a lábán!
EnglishAt once the demon tore at her clothes and greatly afflicted her, as it had done to Khayman before.
Mire a démon tüstént megszaggatta a királyné köntösét, és ugyanúgy összeszurkálta, mint Haimant.
EnglishIt was pleasing to know that the emperor of the Tiste Edur could still be afflicted with that emotion.
Jó volt tudni, hogy a Tiste Edurok császára is érezhet még ilyesmit.
EnglishThe malice and bad tempers from which other people had to take holidays never afflicted him.
A rosszindulat és a rosszkedv, melyek miatt másoknak "kirándulásra" kellett menniük, őt sosem bántották.
EnglishMadam President, two months ago, we discussed the great famine which afflicted the Ukraine during the 1930s.
Elnök asszony, két hónappal ezelőtt szóba került az Ukrajnát az 1930-as években sújtó éhínség.
EnglishShe was going to have what her Aunt Betty, who'd been afflicted with the same sort of arthritis, called a real bad spell.
Betty nénje, akit köszvény kínzott ugyancsak, mindig azt mondta, cudar idő kerekedik.
EnglishThe peculiarity of the acts seems to rise in direct ratio to the intelligence of the man or woman so afflicted.
A dolgok furcsasága valahogy együtt növekszik a bele; férfi vagy nő intelligenciájának szintjével.

Szinonimák (angolul) a(z) afflicted szóra:

afflicted