EN

to afflict [afflicted|afflicted] {ige}

volume_up
1. általános
to afflict
volume_up
kínoz {i.} (vkit pl betegség)
Hogan got out of the van slowly, like an old man afflicted with a terrible case of arthritis.
Hogan lassan kiszállt a mikrobuszból, mint egy vénember, akit a csúza kínoz.

Példamondatok a(z) "to afflict" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd at the same time, Herod the king stretched forth his hands, to afflict some of the church.
Ebben az időben Heródes király elfogatta az egyház néhány tagját, hogy ártson nekik.
EnglishFor the sake of the labourers; it would be sheer cruelty to afflict them with excessive leisure.
A dolgozók érdekében; nem lenne egyéb kegyetlenségnél, ha túlságosan sok szabadidőt zúdítanánk rájuk.
EnglishAnd it was given unto him to afflict men with heat and fire.
Hatalmat kapott, hogy az embereket tűzzel gyötörje.
EnglishWhen I am compelled to afflict some vile cur of a villain, insects swarm upon him from all directions!
- Amikor rákényszerülök, hogy ezt a varázslatot használjam, az illetőt minden irányból érkező rovarok lepik meg!
EnglishHow many mortals could he afflict with his pinpricks?
Hány embert ijeszthetne meg a tűszúrásaival?
EnglishMeasles in turn doesn't afflict cattle.
Ezzel szemben a kanyaró a szarvasmarhákat nem sújtja.
EnglishIt is unfortunate that at both Member State and European Union level, little emphasis is placed on combating the extreme poverty and multiple discriminations that afflict women.
Sajnálatos, hogy mind a tagállamok, mind az Európai Uniós szintjén kevés hangsúly esik a nőket sújtó nyomor és a többszörös diszkrimináció elleni fellépésre.
EnglishOf course, I cannot but agree with the rapporteur Mr Trakatellis's assertion that the draft applies to diseases which may be rare but which afflict thousands of people.
Természetesen csak egyetérthetek az előadó, Trakatellis úr állításával, miszerint a tervezet olyan betegségekre alkalmazandó, melyek lehetnek ugyan ritkák, mégis emberek ezreit érintik.

Szinonimák (angolul) a(z) afflicted szóra:

afflicted