EN

affixing {főnév}

volume_up
affixing
affixing (és: affixture)
volume_up
rányomás {fn} (bélyegzőé)

Példamondatok a(z) "affixing" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe procedures for affixing the CE mark meet with no great objections.
A CE-jelölés elnyeréséhez vezető eljárás nem ütközik nagy ellenállásba.
EnglishYou don't need her, Daddy, Tully said, affixing himself to Kham's leg.
Nincs rá szükséged, apu mondta Tully és odatapadt Kham lábához.
English( D ) THE AFFIXING OF MARKS , LABELS OR OTHER LIKE DISTINGUISHING SIGNS ON PRODUCTS OR THEIR PACKAGING ;
d) jelölések, címkék és más hasonló megkülönböztető jelzések elhelyezése a termékeken vagy csomagolásukon;
EnglishOn a personal note, I am sorry that we have not yet entirely resolved the problem of affixing national marks.
Személyes megjegyzésként, sajnálom, hogy nem sikerült teljes egészében megoldanunk a nemzeti jelölések használatának kérdését.
EnglishI had read this over carefully, and was in the act of affixing my signature when I felt Lestat's cold hand on my shoulder, pressing firmly on my flesh.
Gondosan átolvastam, és éppen alá akartam írni, amikor Lestat a vállamra tette hideg, kemény kezét.
English- record on the accompanying documents the name of the office of loading, details of the customs seals affixed and of the date of affixing.
3. a kísérő okmányokon fel kell tüntetniük a berakodási hivatal nevét, a felhelyezett vámzárak adatait és a felhelyezés dátumát.
EnglishThe affixing of EEC initial verification marks and seals on a gas meter certifies solely that the meter satisfies the requirements of this Directive.
Az EGK- hitelesítésiő jelölések és plombák elhelyezése egy gázmérőórán kizárólag azt igazolja, hogy ez a mérőóra megfelel ezenaz irányelv előírásainak.
EnglishThen tell me this, Doctor Masters, McLanahan said, affixing his steel-blue eyes on the scientist and letting his glare bore into him: Tell me who's going to die out there.
Akkor mondja meg nekem azt, Masters doktor mondta McLanahan, és acélszürke szeme a tudósra szegeződött. mondja meg nekem, ki fog ma meghalni odakint.
English'He took a label from a bottle of belaitee-pani [soda-water], and, affixing it to a bridge, collected taxes for a month from those who passed, saying that it was the Sirkar's order.
- Ismertem egy rendőrt, aki egyszer leszedte a cédulát egy szódavizes üvegről, kiragasztotta a hídra és egy hónapig mindenkit megvámolt, aki arra haladt, mondván, hogy a Sirkar rendelete.

Szinonimák (angolul) a(z) affix szóra:

affix