Példamondatok a(z) "to affirm" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI see these as two opportunities for Europe to affirm its role in the world.
Ezeket két olyan lehetőségnek ítélem, amelyek révén Európa megerősítheti szerepét a világban.
EnglishAffirm K7^ category by HS topology & eG {trans.: (hyperspatial) energy Grid} links (inf.
{ford.: frekvenciájú} szivárgás abnormis energiamez jelenlétére utal.
EnglishWe affirm that this Service should be assigned to the Commission for administrative purposes.
Leszögezzük, hogy ezt a szolgálatot adminisztratív okokból a Bizottsághoz kell rendelni.
EnglishThe second key point, to conclude, is to affirm that Parliament has an important role to play.
Végül a másik dolog az, hogy meggyőzzem a Parlamentet arról, hogy fontos szerepet tölt be.
EnglishFurthermore, Europe will affirm its role as a political actor on the international stage.
Ezen túlmenően Európa politikai szereplőként megszilárdítja a nemzetközi színtéren játszott szerepét.
EnglishAffirm, the rigger agreed as she returned her full attention to monitoring her drones' progress.
Stimm bólintott a rigó, aztán ismét a dekkje felé fordult, hogy figyelemmel kövesse robotjait.
English'Long ago, I learned the hard way: seldom affirm, seldom deny.
Š- A saját káromon tanultam meg: ritkán helyeselj, ritkán ta- gadj!
EnglishI should like to affirm that the European Union will continue to support the endeavours of the United Nations.
Szeretném megerősíteni: az Európai Unió továbbra is támogatni fogja az ENSZ törekvéseit.
EnglishIt will also be able to affirm its role as a world leader in the fight against climate change.
És arra is képes lesz, hogy megerősítse szerepét, mint világhatalom a klimatikus változás elleni küzdelemben.
EnglishAffirm, Diamond One-Three, Cobb replied on the scrambled tactical frequency, recognizing Carter's voice.
Úgy van, Diamond Egy-Három felelt Cobb a rejtjelezett taktikai frekvencián, felismerve Carter hangját.
EnglishThe timely and appropriate nature of services make it possible to affirm a right: the right to health.
A szolgáltatások időszerű és megfelelő jellege lehetővé teszi a jog megerősítését: az egészséghez való jogét.
EnglishEven back then the European Parliament affirmed the common European criteria which the Council unfortunately did not affirm.
Az Európai Parlament akkor is jóváhagyta a közös európai kritériumokat, de a Tanács sajnálatos módon nem.
EnglishLiberalisation supporters, mainly from the UK, affirm that SMEs will benefit from this policy.
A liberalizáció támogatói - elsősorban az Egyesült Királyságból - azt állítják, hogy a kkv-k haszonélvezői lesznek ennek a politikának.
EnglishAnd not rather (as we are slandered and as some affirm that we say) let us do evil that there may come good?
S miért ne tennék rosszat, hogy jó származzék belőle, mint némelyek rágalmaznak bennünket, hangoztatva, hogy effélét állítunk.
EnglishStories affirm who we are.
A történetek megerősítik, hogy kik vagyunk.
EnglishI also hope that we will be able to affirm the environmental dimension of that approach, not just the social one.
Azt is remélem, hogy képesek leszünk megerősíteni ennek a megközelítési módnak nemcsak a szociális, hanem a környezetvédelmi dimenzióit is.
EnglishThe European Parliament must affirm itself as an essential democratic reference point, both in the European Union and in the world.
Az Európai Parlamentnek meg kell erősítenie szerepét, mint a demokrácia mércéje mind az Európai Unióban, mind a világban.
EnglishFurthermore, we affirm this Parliament's resolution in January this year on combating the phenomenon of street children by 2015.
Emellett megerősítjük e Parlament januári állásfoglalását, miszerint 2015-re sikeresen fel kell számolni az utcagyerekek jelenségét.
EnglishThis omission is a missed opportunity for the European Parliament to affirm its commitment to introduce such an instrument quickly.
Ezzel az Európai Parlament elszalasztotta a lehetőséget, hogy megerősítse egy ilyen eszköz gyors bevezetése melletti elkötelezettségét.
EnglishIt is very important to affirm that this directive is not a privilege for the wealthy, but a tool for providing better care to patients with rare diseases.
Nagyon fontos, hogy az irányelv nem a gazdagok kiváltsága, hanem a ritka betegségek jobb ellátásának az eszköze.

Szinonimák (angolul) a(z) affirmation szóra:

affirmation
affirmative