angol-magyar fordítás erre a szóra: affidavit

EN

"affidavit" magyar fordítás

EN

affidavit {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "affidavit" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThey might need an affidavit from me setting out the facts as I remember them.
Szükség lenne egy nyilatkozatra, melyben leírom, hogy szerintem mi történt.
EnglishAnd we talked to the notary public who witnessed his signature on the affidavit.
És beszéltünk a közjegyzővel, aki előtt aláírta a nyilatkozatot.
EnglishIt was a four-page affidavit, typed real neat and sworn to under oath before a notary public.
Egy négyoldalas, szabályosan gépelt, közjegyző előtt tett, esküvel hitelesített nyilatkozat volt.
EnglishWhen Morgan finished the affidavit, he laid it on the table, and looked at some notes on a legal pad.
Morgan, miután a nyilatkozat végére ért, letette az asztalra, és a jegyzeteibe pillantott.
EnglishOkay, tell me how to get the affidavit from here to the Bahamas.
Jó, akkor mondják meg, hogy lehet kijuttatni a nyilatkozatot.
EnglishI'll read the affidavit, and discuss other things.
Most felolvasom a nyilatkozatot, aztán rátérek más kérdésekre is.
EnglishWilson slid a paper across the desk, and said, This is the affidavit.
Wilson rámutatott egy papírlapra az asztalon.
EnglishI'll give the affidavit to my brother in the morning.
Holnap délelőtt odaadom a nyilatkozatot a bátyámnak.
EnglishI'm not through with the affidavit, she snapped back.
Még nem értem a nyilatkozat végére dörrent rá Darby.
EnglishIs this the man who signed the affidavit? she asked.
Ez a férfi írta alá a nyilatkozatot? kérdezte.
EnglishThe last paragraph of the affidavit was frightening.
A nyilatkozat utolsó bekezdése ijesztő volt.
EnglishHe showed her the last page of the affidavit.
Gray megmutatta neki a nyilatkozat utolsó oldalát.
EnglishThis is an affidavit I've signed, and I plan to leave it with this video, probably in a safe deposit box in a bank downtown.
Úgy tervezem, hogy a videoszalaggal együtt helyezem el, valószínűleg egy belvárosi bank páncélszekrényében.
EnglishWe've got the affidavit, Gray said quickly.
Nálunk van a nyilatkozat mondta Gray gyorsan.
EnglishDid you by chance read this affidavit?
Nem olvasta véletlenül ezt a nyilatkozatot?
EnglishMorgan slowly read the affidavit.
EnglishWhere was the video and affidavit?
EnglishGray handed the affidavit and the memo to Feldman, who read it and passed it to Krauthammer, who passed it on.
Gray odaadta a nyilatkozatot és a levelet Feldmannak, aki elolvasta, majd továbbadta Krauthammernak, aki szintén továbbította a mellette ülőnek.
EnglishThanks for the affidavit.
English[He holds up the affidavit.]