angol-magyar fordítás erre a szóra: affectionately

EN

"affectionately" magyar fordítás

EN

affectionately {határozószó}

volume_up
affectionately
Postumus greeted us both affectionately and congratulated Germanicus on his command.
Postumus mindkettőnket szeretettel üdvözölt, és gratulált Germanicusnak kinevezéséhez.
She smiled affectionately down at Danny, who was goggling around frankly at everything.
Szeretettel mosolygott le Dannyre, aki őszinte érdeklődéssel bámészkodott.
He smiled slowly and affectionately and placed his hand on my shoulder.
Lassan, szeretettel elmosolyodott, és a vállamra tette a kezét.

Példamondatok a(z) "affectionately" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe names of the automobiles on the ground had an affectionately nostalgic ring.
A földön sorakozó automobilok nevei nosztalgikus érzéseket keltettek bennem...
EnglishThere was another half page, which I didn't read, before Affectionately, Helen.
Még egy fél oldal következett a Szeretettel, Helen-ig; de azt már nem olvastam el.
EnglishHe grasped Rastignac's hand sadly and affectionately, and turned away from him.
Bánatos baráti indulattal megszorította Rastignac kezét, és intett neki, hogy menjen.
English`You didn't scare me,' she said affectionately, 'and I liked taking care of you.
Nem ijesztettél meg válaszolta szeretettel a nő , és jól esett, hogy pátyolgathattalak.
EnglishPostumus greeted us both affectionately and congratulated Germanicus on his command.
Postumus mindkettőnket szeretettel üdvözölt, és gratulált Germanicusnak kinevezéséhez.
EnglishShe smiled affectionately down at Danny, who was goggling around frankly at everything.
Szeretettel mosolygott le Dannyre, aki őszinte érdeklődéssel bámészkodott.
EnglishHe took John's arm affectionately and they walked back towards the helicopter.
Barátságosan belekarolt Johnba, és visszasétáltak a helikopter felé.
EnglishThe Maitre d'Hôtel inquired affectionately after the health of Otto Morganthal.
A főpincér szívélyesen érdeklődött Otto Morganthal egészsége iránt.
EnglishThe Savage cut him short and, taking his hand, affectionately pressed it.
A Vadember nem hagyta tovább beszélni, s megfogva kezét, szeretetteljesen megszorította.
EnglishThen her mood changed and she smiled affectionately at Mrs. Folliat.
Aztán mintha elszállt volna a rosszkedve, barátságosan rámosolygott Mrs. Folliatre.
EnglishOne jumped on his knee, another rubbed affectionately against his trousers.
Egy felugrott a térdére, mások hízelegve dörgölőztek nadrágszárához.
EnglishShe grinned, came to him, and pinched his cheek affectionately.
Jenna elvigyorodott, odalépett Jonathan mellé, és gyengéden belecsípett az arcába.
EnglishSpengler monitored her as she jumped for joy and embraced the tiny puppy affectionately.
Spengler figyelte, amint a kislány örömében felugrik és szeretetteljesen átöleli a kiskutyát.
Englishhe asked, teasingly, affectionately.
- Fél, hogy megrémítem a hölgyet, ugye? - ugratta szelíden.
EnglishHe smiled slowly and affectionately and placed his hand on my shoulder.
Lassan, szeretettel elmosolyodott, és a vállamra tette a kezét.
English'Forget the war,' her son said to her, affectionately but sharply.
- Ne gondolj a háborúra - szólt rá kedvesen, de határozottan a fia.
EnglishThe next work is a sound-sensitive installation that we affectionately call "The Pygmies."
A következő munkánk egy hangérzékeny installáció, amit szeretgetően "Pigmeusok"-nak neveztünk el.
EnglishBunny and I, she smiled affectionately at Dora Bunner, went into the labour market early.
Bunny meg én szeretettel rámosolygott Dora Bunnerre elég fiatalon áruba bocsátottuk a munkaerőnket.
EnglishIt's no racket for bums, I told Brody almost affectionately.
Az ilyen buli nem pancsernek való mondtam Brodynak szinte szeretettel.
EnglishOh, the old beast could sleep through Armageddon, she said affectionately.
- Ó, azt a vén csirkefogót még az angyalok harsonái se ébresztenék fel - mondta az asszony kissé bosszúsan.

Szinonimák (angolul) a(z) affectionately szóra:

affectionately
English
affectionate