EN

affection {főnév}

volume_up
The affection they feel for Drosea is a great proof of the imperfection of the gods.
A szeretet, amelyet Drozé iránt éreznek az istenek, nagy bizonyítéka tökéletlenségüknek.
It shows an affection for her sister that is very pleasing, said Bingley.
- Az én szememben a testvéri szeretet megható jele - felelte Bingley.
More than affection: they loved each other with a passion.
Azazhogy több volt ez kedveskedésnél: szenvedélyes szeretet volt.
Készen állunk a vonzalom-teszt elvégzéséhez.
The human heart may find here and there a resting-place short of the highest height of affection, but we seldom stop in the steep, downward slope of hatred.
Az emberi szív a szenvedélyes vonzalom csúcsai felé haladtában olykor pihenőt tart, de ritkán áll meg, amikor a gyűlölködő érzések lejtőjén zuhan lefelé.
He remembered her soft voice, her gentle manner, her fragile beauty-memories that recalled peace and serenity, moments of deep affection that he had never found with any other human being.
Eszébe jutott a lány selymes hangja, szelídsége, törékeny szépsége, mindmegannyi békés, derűs emlék, a senki más iránt nem érzett vonzalom.
There it was again, that affection mixed with awe in mentioning the leader of the Camas Valley communities.
Már megint - állapította meg Gordon - az a félelemmel vegyes bámulat és ragaszkodás, ha csak megemlítik is a Camas-völgyi települések vezetőjének a nevét.

Példamondatok a(z) "affection" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe two sisters are jealous of each other, you see, another proof of their affection.
Tudja, a két nővér féltékenykedik egymásra, ez éppen a gyöngédségük bizonyítéka.
EnglishHe transmitted life into words and so felt neither pity, sorrow, nor affection.
Szavakba öntötte az életet, és nem volt benne se szánalom, se szeretet, se szomorúság.
EnglishMay I reiterate once again my affection and deepest solidarity with Chile.
Még egyszer hadd fejezzem ki szeretetemet és legmélyebb szolidaritásomat Chilével.
EnglishYou also know of our love and affection for these islands and the people who live here.
Önök tudják, mennyire vonzódunk ezekhez a szigetekhez és az itt élő emberekhez.
EnglishThese letters all breathed the anxious spirit of her affection and love for an invalid.
Minden levélből kiérződött, menynyire szereti a beteget, és mennyire aggódik érte.
EnglishYou have the power to leave each one of them with a gift proving your affection.
Van hozzá elég ereje, hogy mindenkit megajándékozhasson azzal, amit a legjobban szeretne.
EnglishIt was gratifying to have inspired unconsciously so strong an affection.
Hízelgett neki, hogy öntudatlanul is ilyen hatalmas érzést ébresztett Darcyban.
EnglishI think it would not be very likely to promote sisterly affection or delicacy of mind.
Nem hiszem, hogy ez növelné bennük a testvéri szeretetet vagy a finom érzést.
EnglishWe have great affection and respect for him and are pleased to see he has recovered.
Nagy szeretettel és tisztelettel fogadjuk őt, és örülünk, hogy felgyógyult.
English00:51:54.45,00:51:57.81 And not in a misplaced affection, puppy dog way.
Noha, szerintem nagyszerű barátok vagyunk. és nem helytelen a Plátói kapcsolatunk.
EnglishIn nine cases out of ten a women had better show more affection than she feels.
Tíz közül kilenc esetben a nő okosabban teszi, ha több érzelmet mutat, mint amennyit érez.
EnglishCapitalism is not an object of my affection, it is simply a means to an end.
A kapitalizmus nem a szeretetem tárgya, csupán eszköz egy cél eléréséhez.
EnglishThe affection they feel for Drosea is a great proof of the imperfection of the gods.
A szeretet, amelyet Drozé iránt éreznek az istenek, nagy bizonyítéka tökéletlenségüknek.
EnglishI think it was then, wondering what is a man, that I felt my first affection for Pyle.
Eltűnődtem, hogy mi hát a férfi, és azt hiszem, akkor kedveltem meg Pylet.
EnglishSo babies have to attract our affection and our nurturing, and they do.
A csecsemőknek ragaszkodásunkat és gondozásunkat kell kiváltaniuk, és ezt is teszik.
EnglishWith him, I could give vent to the affection I'd held so severely in check with Merrick.
Nála szabadjára engedhettem minden érzésemet, amit Merricknél szigorúan fegyelmeztem.
EnglishShe hugged her mother, who blinked at so forceful a show of affection.
- Megsimogatta anyját, akinek pislognia kellett a szokatlan érzelmi kitörés hatására.
EnglishHis looks alone inspired the trust and affection of his parishioners.
Inkább olyan hangot ütött meg, mintha egy bosszantó kutyát utasítana rendre.
EnglishCaroline, as I have told you, was aware of my deep affection and friendship for her.
Mint említettem önnek, Caroline tudta, hogy őszinte ragaszkodást és barátságot érzek iránta.
EnglishThe Gran Maestro had been observing, without observing, with affection and without envy.
A Gran Maestro, ha nem nézte is, látta őket, szerette, és nem volt benne semmi irigység.

Szinonimák (angolul) a(z) affection szóra:

affection
affective