angol-magyar fordítás erre a szóra: to affect

EN

"to affect" magyar fordítás

EN to affect
volume_up
[affected|affected] {ige}

1. általános

Guyal inquired anxiously, Lord Curator, this Chair of Clarity, how will it affect me?
Kurátor úr kérdezte Guyal izgatottan , hogyan hat majd rám ez az Igazságtevő szék?
It's worth a try, but we don't know if it'll affect 'em.
Érdemes megpróbálni, de nem biztos, hogy hat rájuk.
Vajon csak a calafiai delfinekre hat?
to affect (és: to concern, to hit, to shave, to skim)
These changes affect attributes such as bold, italic or underline.
Ennek megváltoztatása olyan jellemzőket érint, mint például félkövér, dőlt, aláhúzott.
It is because, for those it does affect, it may be incredibly important.
Azok számára azonban, akiket a határon átnyúló egészségügyi ellátás kérdése valóban érint, ez rendkívül fontos.
Global warming can also affect the number of species.
A globális felmelegedés számos fajt is érint.
Will the allowance affect other benefits?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Advertising affects us subconsciously.
A reklám tudat alatt befolyásol bennünket.
And, you know, once a toxin is in the food chain everything is affected, including us.
És mint tudjuk, amint egy toxin bekerül a táplálékláncba, az mindent befolyásol, minket beleértve.

2. "feign"

Példamondatok a(z) "to affect" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishLet the whole incident be a sealed book, and do not allow it to affect your life.
Kedvesen intett, aztán sarkon fordult, és egy pillanat alatt eltűnt a tömegben.
EnglishThis controversial issue will affect every one of us over the next two years.
Ez az ellentmondásos kérdés mindnyájunkat érinteni fog a következő két év során.
EnglishThe proposed facilitation should also affect the scope of information available.
A javasolt könnyítésnek a rendelkezésre álló információ körére is ki kell terjednie.
EnglishAll the same, said Poirot, smiling, it does not seem to affect you very much.
Mindegy mondta Poirot mosolyogva , úgy látom, azért ez nem viseli meg túlságosan.
EnglishThey shall not affect products already on their way to the Community frontier.
Az intézkedések a Közösség határai felé már úton lévő árúkra nem vonatkoznak.
EnglishIt is a debate that does not affect just the internal market or only Hungary.
Ez egy olyan vita, amely nem csupán a belső piacot vagy Magyarországot érinti.
Englishbut the consequences of this measure shall not affect dependants of the official;
"de ezen intézkedés következményei nem érintik a tisztviselő eltartottait;"
EnglishWill it affect your decision to send him here... knowing that he is your father?
Befolyásolni fogja a döntésedet, hogy visszaküldd, ha tudod, hogy az apád?
EnglishThe proposed amendments, however, could negatively affect this delicate balance.
A javasolt módosítások azonban negatívan befolyásolhatják ezt a kifinomult egyensúlyt.
EnglishDistortions caused by VAT fraud affect the overall balance of the resource system.
A HÉA-csalás által okozott torzulások kihatnak a forrásrendszer átfogó egyensúlyára.
EnglishAs far as I am aware, this will affect some 80 airports in the European Union.
Amennyire én tudom, ez közel 80 repülőteret fog ez Európai Unióban érinteni.
EnglishIn that sense it might affect the adaptation, i.e. adjustment, of certain positions.
Ebben az értelemben érintheti bizonyos álláspontok elfogadását, azaz kiigazítását.
EnglishAny restrictions imposed must not affect the country's citizens, however.
Ugyanakkor, a bevezetett korlátozások egyike sem érintheti az ország polgárait.
EnglishThey affect not only the social security systems, but also the public sector.
Nem csak a szociális biztonsági rendszereket, hanem a közszférát is érinti.
EnglishHowever, the common currency does not affect all regions in equal measure.
A közös pénz azonban nem egyenlő mértékben befolyásolja a különböző régiókat.
EnglishSpill-over effects are expected to affect the euro and the economies of the eurozone.
Ennek hatásai várhatólag kihatással lesznek az euróra és az euróövezet gazdaságaira.
EnglishHe would have used the spell in the barn but it could affect only one person.
A pajtában is használhatta volna ezt a varázslatot, de csak az egyikükre hatott volna.
EnglishThey shall not affect products already on their way to the Community frontier.
Az intézkedések a Közösség határai felé úton lévő árura nem vonatkoznak.
EnglishIt should be noted that this proposal does not affect the Community budget.
Meg kell jegyezni, hogy ez a javaslat nem érinti a közösségi költségvetést.
EnglishYour imagining doesn't change the Is one whit, doesn't affect reality at all.
Képzeleted egy szemernyit nem változtat a Léten, semmiben sem befolyásolja a valóságot.