EN

affair {főnév}

volume_up
Ladies and gentlemen, European integration is an eminently political affair.
Hölgyeim és uraim, az európai integráció elsődlegesen politikai ügy.
This is a most unfortunate affair, and will probably be much talked of.
- Ez valóban szerencsétlen ügy, és valószínűleg még sok szóbeszédre ad alkalmat.
It seems that Martel's been playing both sides in this affair.
Úgy tűnik, Martel ebben a konfliktusban egyszerre mindkét oldalon játszik.
I remembered your theory of the affair and tried to picture all that had occurred.
Eszembe jutott a maga elmélete, s megpróbáltam elképzelni, hogy is eshetett a dolog.
I tell you that there never was a shadow between us until this accursed affair began.
Amíg ez az átkozott dolog el nem kezdődött, semmi sem árnyékolta be az életünket.
It is a grievous affair to my poor girls, you must confess.
Nagyon keserves dolog ez az én szegény lányaimnak, ezt be kell látnia.
Te jó ég, micsoda szörnyű eset!
He murmured: Ah, yes, many years have passed since that affair at St Loo.
Loo-i eset óta.
The chief importance of the affair was that it taught me to read the war news in the papers with a more disbelieving eye.
Az eset legfőbb tanulsága számomra az volt, hogy sokkal kritikusabb szemmel kell olvasnom az újságok hadijelentéseit.
And since this sad affair has taken place, it is said that he left Meryton greatly in debt; but I hope this may be false.
S amióta ez a szomorú esemény történt, úgy hírlik, hogy sok adósságot hagyott hátra Merytonban; de remélem, ez nem igaz.
The last flagged event the drone could find in its library dated from '28.802; a daily current affairs archive update.
Az utolsó esemény, amit el tudott kaparni, '28.802-re datálódott; a napi archívum frissítése.

Példamondatok a(z) "affair" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe EU's ongoing love affair with the Treaty is an act of political necrophilia.
Az EU-nak a szerződéssel most is tartó románca felér a politikai nekrofiliával.
EnglishRumours were that heads had already rolled in the Imperial Office over the affair.
Az a pletyka járta, hogy a Játékfelügyeletnél már hullottak fejek az ügy miatt.
EnglishIf hes a top illegal, finding him will be a needle-in-ahaystack affair, he murmured.
Ha jól képzett illegális, akkor ez amolyan tű a szénakazalban ügy lesz mormogta.
EnglishHe showed her the Mayfair tomb - a big affair with twelve oven-size vaults inside.
Megmutatta a dölyfös Mayfair síremléket, tizenkét kemence nagyságú fülkéjével.
EnglishI did not know how this affair was going to turn out, and I badly wanted a weapon.
Nem tudhattam, mire kell számítanom, és mindenáron fegyvert akartam szerezni.
EnglishIf your honours will kindly overlook unfortunate affair, I shall be much pleased.
- Örülnék, ha az uraságok szívesek volnának szemet hunyni balgaságuk fölött.
EnglishThis affair of gifts and giving is now at an end, and we must take up other matters.
- Az ajándékozás végre véget ért, és most már foglalkozhatunk más dolgokkal is.
EnglishCan you make her stop her love affair with her rum and come to her old house?
Rá tudod bírni, hogy hagyja abba enyelgését a rummal, és jöjjön haza az öreg házba?
EnglishI remembered your theory of the affair and tried to picture all that had occurred.
Eszembe jutott a maga elmélete, s megpróbáltam elképzelni, hogy is eshetett a dolog.
EnglishI tell you that there never was a shadow between us until this accursed affair began.
Amíg ez az átkozott dolog el nem kezdődött, semmi sem árnyékolta be az életünket.
EnglishThe official leaders of the C.N.T. disowned the whole affair from the start.
A CNT hivatalos vezetői kezdettől fogva elhatárolták magukat az egész ügytől.
English'I hope it is about a good wife, for I am at a great loss in that affair.'
Remélem, egy jó feleségről van szó, mert e tekintetben nagy szükségben szenvedek.
EnglishHe had an affair with the kitchen maid and there was a terrific rumpus about it.
Azután kikezdett a konyhalánnyal, és rettenetes csetepaté támadt emiatt.
EnglishAnd we reply that our economic security is our affair, and they're not helping.
Mi pedig azt, hogy nekünk meg a nemzetgazdaságunk biztonsága a belügyünk.
EnglishNow, in the Libyan affair we have demonstrated the European Union's lack of unity.
Aztán a líbiai incidensben megmutattuk az Európai Unió egységének hiányát.
EnglishThe President is really counting on Secretary of State Brent to defuse the whole affair.
Az elnök nagyon számít arra, hogy Brent miniszter megoldja valahogy a dolgokat.
EnglishDietrich, we gave in over the Peter Lorenz affair years ago and paid for it.
Dietrich, évekkel ezelőőtt engedtünk a Peter Lorenz-ügyben, és ráfizettünk.
EnglishYour role in this affair could hardly be called passive, Hari pointed out.
Ebben az ügyben mintha nem a passzivitás jellemezte volna önöket jegyezte meg Hari.
EnglishThis is a most unfortunate affair, and will probably be much talked of.
- Ez valóban szerencsétlen ügy, és valószínűleg még sok szóbeszédre ad alkalmat.
EnglishSpecifically, I would ask if the Battisti affair can be included as an urgent matter.
Külön kérdezem, hogy a Battisti-ügyet nem lehetne-e sürgős ügyként napirendre tűzni.

Szinonimák (angolul) a(z) affair szóra:

affair