EN

affably {határozószó}

volume_up
said Kim affably, squatting in the shade beside the lama.
- kérdezte Kim nyájasan letelepedve a láma mellett az árnyékban.

Példamondatok a(z) "affably" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English'One way or another,' the doctor said affably, 'I'm determined to administer this.'
Bárhogyan is lesz - szólalt meg a doki barátságosan -, végrehajtom, amit elterveztem.
EnglishUsually a bad sign, Elminster agreed affably, handing it over.
- Általában rossz előjel. - mondta Elminster oda sem nézve és átadta a tömlőt.
Englishsaid Kim affably, squatting in the shade beside the lama.
- Kit imádtál ott benn? - kérdezte Kim nyájasan letelepedve a láma mellett az árnyékban.
EnglishThe innkeeper heard the traveler's stomach growl as she stalked past, and greeted her affably.
A fogadós, hallotta, ahogy az utazó gyomra hangosan megkondul és előzékenyen köszöntve indult felé.
EnglishIn the kitchen Miss Gilchrist was drinking tea and conversing affably, though with slight condescension, with Mrs Jones.
A konyhában Gilchrist kisasszony teázott, és barátságosan, bár kissé leereszkedően társalgott Mrs. Jonesszal.
EnglishI know, said Lightner affably.
Tudom mondta Lightner jóindulatúan , és megértem.
EnglishIt's fashionable, too, he said affably.
EnglishYou know, he chatted affably, over the course of many thousands of years, this world has hosted quite a few experiments in democracy.
Tudják mondta szórakozottan , az elmúlt évezredek során ezen a világon már végrehajtottak néhány, a demokráciával kapcsolatos kísérletet.
EnglishHe smiled affably.

Szinonimák (angolul) a(z) affably szóra:

affably
affable