angol-magyar fordítás erre a szóra: aesthetic

EN

"aesthetic" magyar fordítás

EN

aesthetic {melléknév}

volume_up
I thought aesthetic decisions could be completely immoral.
Én azt hittem, hogy az esztétikai döntések tökéletesen immorálisak lehetnek.
Novelty is a concept of commerce, not an aesthetic concept.
Az újdonság kereskedelmi fogalom, nem esztétikai.
I have never in my whole existence seen the aesthetic laws of the world broken.
Soha életemben nem tapasztaltam, hogy az esztétikai törvényeken csorba esett volna.

Példamondatok a(z) "aesthetic" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI have never in my whole existence seen the aesthetic laws of the world broken.
Soha életemben nem tapasztaltam, hogy az esztétikai törvényeken csorba esett volna.
EnglishI thought aesthetic decisions could be completely immoral.
Én azt hittem, hogy az esztétikai döntések tökéletesen immorálisak lehetnek.
English. . do you mean for you it was an aesthetic choice, not a moral one?
Azt akarta... azt akarja mondani, hogy maga számára esztétikai és nem morális választás volt ez?
EnglishEven at fifteen, one could sense his instinct for a personal aesthetic.
Szépérzéke, íme, már tizenöt esztendős korára kiütközött.
EnglishYou said the only laws that were true were aesthetic laws, that was all you could count on.
Te mondtad, hogy nincs más igaz törvény az esztétikáén kívül: az az egyetlen, amelyre támaszkodni lehet.
EnglishI wanted him for my companion, mirror of my emotions, witness of my aesthetic progress, yes, all those things.
Társamnak érzelmeim tükrének, esztétikai fejlődésem tanújának, igen, mindezeknek akartam.
EnglishHad you asked me then, I would have told you it was aesthetic, that I wished to understand death in stages.
Ha akkor kérdez, azt mondom, hogy esztétikai, és hogy fokozatosan akartam megérteni a halált.
EnglishNovelty is a concept of commerce, not an aesthetic concept.
Az újdonság kereskedelmi fogalom, nem esztétikai.
English'Even the catastrophes of the other Involveds are somehow on another level of elegance and aesthetic refinement compared to those of Chel.
Tudod, a többi Érintett tragédiája az elegancia és esztétika magasfoka a Kelgéhez mérve.
EnglishWe live in a world of accidents finally, in which only aesthetic principles have a consistency of which we can be sure.
Végső soron a véletlenek világában élünk, ahol az esztétikai elvek jelentik az egyetlen összefüggő bizonyságot.
EnglishThere was meaning in the world, yes, and laws, and inevitability, but they had only to do with the aesthetic.
A világnak van értelme, sora és törvénye, ám ezek csak az esztétikumra vonatkoznak; a Sötétlő Erdőben az ártatlan a vámpíré.
EnglishAnd the most amazing thing about the Upper Paleolithic art is that as an aesthetic expression, it lasted for almost 20,000 years.
A Felső Paleolítikus művészetben az a legelbűvölőbb, hogy esztétikai kifejeződésként közel 20.000 évig fennmaradt.
EnglishAesthetic judgments, rather than abstract reasoning, guide and shape the process by which we all come to know what we know.
Sokkal inkább esztétikai bírálat, mintsem absztrakt érvelés útján formálódik mindaz, amiről később azt mondhatjuk, hogy ismerünk.
EnglishBut what about your aesthetic questions?
EnglishNone other than the ruthless laws of the market are crushing, degrading and homogenising every cultural, aesthetic, artistic and moral value.
A kegyetlen piaci törvényszerűségek tönkretesznek és egységesítenek minden esztétikai, művészi és erkölcsi értéket.
EnglishHe was probably the last man alive who would choose a path of greater danger purely for aesthetic reasons, and he was glad.
Feltehetően ő volt az utolsó élő emberpéldány, aki pusztán esztétikai okokból vállalta a nagyobb veszélyt, s ez roppantul tetszett neki.
EnglishShe covered it as quickly as possible, with items that neither fitted nor matched, which pleased heróHobo had always been her preferred aesthetic.
Amilyen gyorsan csak tudta, el is takarta, olyan ruhadarabokkal, melyek sem alakjához, sem egymáshoz nem illettek.
EnglishAesthetic sensitivity on the one hand, and, on the other, mathematical abilities and science - this is what we are lacking.
Esztétikai érzékenység az egyik oldalon és a másik oldalon a matematikai képesség és a természet tudomány - és ez az, ami hiányzik nálunk.
EnglishArt, of course, looks at the world through the psyche, the emotions -- the unconscious at times -- and of course the aesthetic.
Természetesen a művészet a pszichén keresztül néz a világra: az érzelmeken - melyek néha nem is tudatosak - és az esztétikán keresztül.
EnglishIt was, Wise thought, a place designed by a blind architect, so lacking in aesthetic as to be a definite government-owned building even in this country.
Tervezője, gondolta Wise, vak lehetett, mert az épület olyan ronda és puritán volt, hogy az még az itteni viszonyok között is ritkaságszámba ment.

Szinonimák (angolul) a(z) aesthetic szóra:

aesthetic
aesthete
English
aesthetically
aesthetics
English