angol-magyar fordítás erre a szóra: aeroplane

EN

"aeroplane" magyar fordítás

EN

aeroplane {főnév}

volume_up
aeroplane (és: plane)
Imagine if an aeroplane had crashed as a result of the volcanic ash.
Képzeljük el, hogy egy repülőgép balesetet szenvedett volna a vulkáni hamu miatt.
It is, of course, first and foremost a question of the safety of those people who board an aeroplane.
Elsősorban természetesen a repülőgép fedélzetére szálló utasok biztonsága a legfontosabb.
When an aeroplane swoops down and uses its machine-gun the sound, from below, is like the fluttering of wings.
A zuhanórepülésben géppuskázó repülőgép hangja egyébként szárnycsattogásra emlékeztet.

Példamondatok a(z) "aeroplane" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishFor example, we must eat less meat and we must travel less by car and aeroplane.
Például, fogyasszunk kevesebb húst, utazzunk kevesebbet gépkocsival és repülővel.
EnglishWe were fellow passengers on an aeroplane from Paris on a certain fatal occasion.
Együtt utaztunk repülőgépen Párizsból, amikor egy bizonyos, fatális eset történt.
EnglishMoreover, another very important point in my opinion is aeroplane monitoring.
Véleményem szerint további nagyon fontos szempont a légi járművek megfigyelése.
EnglishIn the aeroplane he had a boil and on the balcony at the Tio he hadn't got a boil.
A repülőgépen volt pattanása és a Tioban, az erkélyen nem volt pattanása.
EnglishImagine if an aeroplane had crashed as a result of the volcanic ash.
Képzeljük el, hogy egy repülőgép balesetet szenvedett volna a vulkáni hamu miatt.
EnglishI mean, blowpipes and poisoned darts in an aeroplane - well, it insults one's intelligence.
Fúvócső,. mérgezett nyíl egy repülőgépen nos, ez meghaladja a felfogóképességemet.
EnglishSometimes it is a comfort to me to think that the aeroplane is altering the conditions of war.
Már-már vigasztaló gondolat, hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét.
EnglishThere had been no mention of any connection with the aeroplane murder.
Nem volt célzás arra, hogy az ügy összefügg a repülőgépes gyilkossággal.
EnglishThis is why the Dreamliner is the most subsidised aeroplane in the world.
Ezért lehet a Dreamliner a világ legerősebben támogatott repülőgépe.
EnglishEight years ago I lost my wife, my son and my daughter in an aeroplane accident.
Nyolc évvel ezelőtt elveszítettem egy légi szerencsétlenségben a feleségemet, a fiamat és a lányomat.
EnglishUntil now, only aeroplane, train and boat passengers have been covered by specific legislation.
Mostanáig csak a légi, vasúti és hajón közlekedő utasokra vonatkoztak specifikus jogszabályok.
EnglishIt is, of course, first and foremost a question of the safety of those people who board an aeroplane.
Elsősorban természetesen a repülőgép fedélzetére szálló utasok biztonsága a legfontosabb.
EnglishAs someone put it, every Russian aeroplane that flew over our heads was Communist propaganda.
Mint valaki megjegyezte, minden fejünk felett elszálló orosz repülőgép kommunista propaganda volt.
EnglishWhen an aeroplane swoops down and uses its machine-gun the sound, from below, is like the fluttering of wings.
A zuhanórepülésben géppuskázó repülőgép hangja egyébként szárnycsattogásra emlékeztet.
EnglishShe is on an aeroplane somewhere near Strasbourg, but is unable to land.
Gépe Strasbourg közelében van, de nem tud leszállni.
EnglishThe aeroplane heeled slowly over, and those people who were standing up staggered a little.
A repülőgép lassan dőlni kezdett az egyik oldalfelé, s azok, akik álltak, kissé tántorogni kényszerültek.
EnglishA very good reminder of that was the failed attack on the aeroplane flying to Detroit around Christmas last year.
Erre jó példa a tavaly karácsony körül Detroitba tartó repülőgépen meghiúsult támadás.
EnglishThe easy plan, the aeroplane waiting at the appointed rendezvous - had failed, as he had suspected it would fail.
A terv, hogy repülőgép várja a kijelölt helyen amint azt előre sejtette , kudarcba fulladt.
EnglishOne aeroplane bomb in a crowded street causes more suffering than quite a lot of political persecution.
Egyetlen repülőbomba több szenvedést okoz, ha zsúfolt utcára hull, mint megannyi politikai üldöztetés.
EnglishThere will be room in my aeroplane, said Mr Clancy firmly.
Az én gépemen lesz hely szögezte le Clancy határozottan.

Szinonimák (angolul) a(z) aeroplane szóra:

aeroplane