angol-magyar fordítás erre a szóra: advisory

EN

"advisory" magyar fordítás

EN

advisory {melléknév}

volume_up
At the same time, regional advisory agencies do not have the know-how either.
Ugyanakkor a regionális tanácsadó irodák sem rendelkeznek ezekkel az ismeretekkel.
The Regional Advisory Councils are to be involved as much as possible.
A regionális tanácsadó testületeket a lehető legnagyobb mértékben be kell vonni.
Transnational decisions belong in the advisory committee of the European Works Council.
A transznacionális döntések az Európai Üzemi Tanács tanácsadó bizottságához tartoznak.

Példamondatok a(z) "advisory" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThen there is the question of the Advisory Committee on Standards in Public Life.
Azután itt van a közélet normáival foglalkozó tanácsadó bizottság kérdése is.
EnglishAs you know, the recommendations from zoning and planning are merely advisory.
Mint tudja, az övezeti meg a várostervezési bizottság csak ajánlásokat tehet.
EnglishI share your view that the role of the advisory committee needs to be strengthened.
Osztom a véleményüket, hogy a tanácsadó bizottság szerepét meg kell erősíteni.
EnglishAt the same time, regional advisory agencies do not have the know-how either.
Ugyanakkor a regionális tanácsadó irodák sem rendelkeznek ezekkel az ismeretekkel.
EnglishHowever, we still lack access to the advisory working parties within the Commission.
Azonban továbbra sem férünk hozzá a Bizottságon belüli tanácsadó munkacsoportokhoz.
EnglishI am in favour of not limiting the terms of office of members of the Advisory Committee.
Támogatom, hogy ne korlátozzák a tanácsadó bizottság tagjainak hivatali idejét.
English(d) the current situation as regards advisory work in the areas concerned;
d) az aktuális helyzet a tanácsadói munkát illetően az érintett területeken;
EnglishThe reasons why it was proposed to set up an advisory group are absolutely understandable.
Az, hogy miért javasolták egy tanácsadói csoport felállítását, teljesen érthető.
EnglishThe Regional Advisory Councils are to be involved as much as possible.
A regionális tanácsadó testületeket a lehető legnagyobb mértékben be kell vonni.
EnglishTransnational decisions belong in the advisory committee of the European Works Council.
A transznacionális döntések az Európai Üzemi Tanács tanácsadó bizottságához tartoznak.
EnglishThis company also promised him a paid role as a member of its International Advisory Board.
A cég azt is megígérte, hogy nemzetközi tanácsadó bizottságának fizetett tagja lesz.
EnglishOn average the EESC delivers 170 advisory documents and opinions a year.
Az EGSZB évente átlagosan 170 tanácsadó dokumentumot és véleményt ad ki.
EnglishSo, as was rightly said, the role of the advisory system is crucial.
Így, amint azt helyesen megfogalmazták, a tanácsadó rendszer szerepe döntő fontosságú.
EnglishWe've got that high-surf advisory in effect... for the north-and northwest-facing shores.
Magas-hullám figyelmeztetés van érvényben... a nyugatra és az északnyugatra néző partokon.
EnglishThe SEED Foundation provides adult education, advisory and events organisation services.
A SEED Alapítvány felnőttoktatási, tanácsadási és rendezvényszervezési szolgáltatásokat végez.
EnglishWe are no longer an advisory assembly; we are now a legislative body.
Már nem csak tanácsadó gyűlés, most már jogalkotó testület vagyunk.
EnglishAnother discussion forum with the Member States is the Advisory Committee on Public Procurement.
A tagállamokkal folytatott egyeztetés további fóruma a Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság.
EnglishWhereas many regions of Italy at present lack an effective agricultural advisory service;
mivel jelenleg Olaszország sok régiójában hiányzik a hatékony mezőgazdasági tanácsadó szolgáltatás;
English(b) the advisory services to which the advisers will be assigned;
b) a tanácsadó szolgálatok, amelyhez a tanácsadókat kirendelik;
EnglishThe region advisory councils will play an important role here and their work has already begun.
A regionális tanácsadó testületek fontos szerephez jutnak majd itt, munkájukat pedig már megkezdték.

Szinonimák (angolul) a(z) advisory szóra:

advisory
advisory board