EN

adviser {főnév}

volume_up
1. Nagy-Britannia
Finally, the national security adviser handed the phone to William Matthews.
Végül a nemzetbiztonsági tanácsadó átadta a kagylót William Matthewsnak.
The National Security Adviser departed, and Ryan looked at his schedule for the day.
A nemzetbiztonsági tanácsadó távozott, Ryan pedig szemügyre vette az aznapi programját.
Subject: Special adviser Richard Boomer and the Heysel site
Tárgy: Richard Boomer különleges tanácsadó és a Heysel-központ

Példamondatok a(z) "adviser" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishYou know that the ERG was created by the Commission as an adviser to the Commission.
Tudják, hogy az ERG-t a Bizottság hozta létre, mint a Bizottság tanácsadóját.
EnglishAccording to Shirl and Janus Senpre, the Prince never went anywhere without his adviser.
Shirl és Janus Senpre szerint a herceg sohasem megy sehova a tanácsadója nélkül.
EnglishHe required and requested Harold Philby to act as adviser to that committee.
Ezennel felkéri Harold Philbyt, hogy legyen a bizottság egyik tanácsadója.
EnglishThe National Security Adviser departed, and Ryan looked at his schedule for the day.
A nemzetbiztonsági tanácsadó távozott, Ryan pedig szemügyre vette az aznapi programját.
EnglishYou ask for Mr Betoun Evans, he is English Adviser there - very nice man.
Ott kérdezősködjék Mr. Betoun Evans után, ő egy angol tanácsadó, nagyon kedves ember.
EnglishFinally, the national security adviser handed the phone to William Matthews.
Végül a nemzetbiztonsági tanácsadó átadta a kagylót William Matthewsnak.
EnglishFund aid shall extend over a maximum period of six years of work by the adviser.
Az Alap támogatása a tanácsadó által végzett legfeljebb hat éves munka időtartamára terjed ki.
EnglishThey are taking precautions against a switch of the prisoners, said the adviser.
Előővigyázatossági intézkedések a foglyok kicserélésének megakadályozására mondta a tanácsadó.
EnglishSo, instead, they called the President's National Security Adviser, Dr.
Így aztán inkább az elnök nemzetbiztonsági tanácsadóját, dr. Benjamin Goodleyt hívta.
EnglishHe has a young publicity adviser whose advice he seems to listen to.
- Van egy fiatalember, a sajtóösszekötője, annak a tanácsaira mintha hajlana.
EnglishIf you need additional information you can contact a European employment adviser.
Ha további információkra van szüksége, forduljon az európai munkaügyi tanácsadók valamelyikéhez.
EnglishBut he is Grushavoy's tightest adviser on a lot of issues-foreign policy, domestic stuff, defense.
Az elnök nagy becsben tartja, mert eszes, és ahogy te is mondtad, MP, becsületes.
EnglishVisbhume assumed an air of judicious wisdom, as might befit the king's trusted adviser.
Visbhume mindentudó, bölcs képet vágott, ahogyan az a király bizalmas tanácsadójához illett.
EnglishThe PR adviser made the introductions and the two men shook hands.
A sajtófőnök bemutatta egymásnak az elnököt és az újságírót; kezet fogtak.
EnglishYou can ask the tax office or a European employment adviser.
Kérdéseivel az adóhivatalhoz vagy egy európai munkaügyi tanácsadóhoz fordulhat.
EnglishI was Isa Whitney's medical adviser, and as such I had influence over him.
Én vagyok Isa Whitney orvosa és bizalmasa, és ilyen minőségemben befolyást tudok gyakorolni rá.
EnglishHe was the President's principal military adviser but a holdover from the last administration.
Õ volt az elnök legfőbb katonai tanácsadója, de még az előző adminisztrációból maradt itt.
EnglishIf you need further support, contact a European employment adviser.
Ha további segítségre van szüksége, forduljon az európai munkaügyi tanácsadók valamelyikéhez.
EnglishYes, you definitely should have been an adviser to a King, Ramsey said.
Igen, kétségtelen, hogy valamelyik király tanácsadójának kellett volna lennie jegyezte meg Ramsey.
EnglishThe legal adviser was plucked from his seat in front of the television in Camberley and came on the line.
A jogtanácsost a tévékészüléktől rángatták a telefonhoz Camberley-ben lévő lakásán.

Szinonimák (angolul) a(z) adviser szóra:

adviser
advisedly
advisement