EN

to advise [advised|advised] {ige}

volume_up
1. általános
If you do agree, firstly, how would you advise us to vote in the budget debate on Thursday?
Ha egyetért, először is, mit tanácsol, hogyan szavazzunk a csütörtöki költségvetési vitán?
Holmes, what would you advise me to do with him?
Nos, Mister Holmes, mit tanácsol, mi legyen vele?
to advise
The Committee shall also advise the Commission on any question on which the latter has requested an opinion.
(3) A bizottság továbbá tanácsot ad a Bizottságnak bármely olyan kérdésben, amelyben a Bizottság kikéri a véleményét.
2. "sy of sg"
to advise
volume_up
figyelmeztet {i.} (vkit vmire)
to advise
volume_up
tudósít {i.} (vkit vmiről)

Példamondatok a(z) "to advise" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishNow he felt that it was his duty to name someone, and asked Livia to advise him.
Végül már úgy érezte, kötelessége valakit megnevezni, és Líviától kért tanácsot.
English' 'I know you advise President Grushavoy on more than just intelligence matters.
Tudom, hogy nem csak hírszerzési ügyekben szokott tanácsot adni Grusavoj elnöknek.
EnglishI would be grateful if Parliament's Bureau could advise on the necessary measures.
Hálás lennék, ha a Parlament elnöksége tájékoztatna a szükséges intézkedésekről.
EnglishI would strongly advise that the CyriniCS and Genidians also send forces,' he said.
Azt javasolnám, hogy a cyrinicek és a genidianok is küldjenek csapatokat mondta.
EnglishI frankly don't advise it until your legs start to warm up a little, though.'
Bár őszintén szólva, én lebeszélném róla, amíg a lába egy kicsit át nem melegszik.
EnglishIt is precisely the same and I would advise you to look at the existing treaties.
Ez pontosan ugyanaz, és azt javasolnám Önöknek, hogy nézzék át a meglévő szerződéseket.
EnglishI would, however, advise against creating a new authority to deal with these questions.
Ellenzem azonban új hatóság létrehozását ezeknek a kérdéseknek a kezelése céljából.
EnglishI endeavoured to advise you for your own good, but you scarcely listened.
Megpróbáltam tanácsot adni neked, a te érdekedben, de te alig hallgattál rám.
EnglishAnd I will advise you as best I can - not as a mother, but as a comrade.
És én tanácsot adok, a legjobb tudásom szerint nem mint anya, hanem mint bajtársad.
EnglishIf I were you, I'd put him on the stand and advise him not to answer the crucial questions.
A maga helyében azt tanácsolnám neki, hogy ne válaszoljon a kritikus kérdésekre.
EnglishI haven't any ideas how to— I'll scent out the issues; you advise me on answers.
- A részleteket időben közlöm, maga pedig előre megfogalmazza a válaszokat.
EnglishBefore you say anything, let me advise you not to ask that I go with you.
Mielőtt bármit mondanál, hadd figyelmeztesselek valamire: ne kérd, hogy elkísérjelek.
EnglishYou might advise him to eat onion or garlic, or something of the sort.
Mondja meg neki, hogy egyen fokhagymát vagy vöröshagymát, vagy más ilyesmit...
English'I wonder if I might advise you to be somewhat circumspect, Mr Gurgeh?'
Nem tudom, javasolhatom-e magának, hogy legyen... nagyon elővigyázatos, Mr. Gurgeh?
EnglishShe listened to him and ques- tioned him, but she did not advise him to change his mind.
Az asszony meghallgatta, kérdezgetett, de nem kérte, hogy változtasson elhatározásán.
EnglishMeanwhile I strongly advise the Commission to study the OSCE action plan.
Addig is erősen ajánlom a Bizottságnak, hogy tanulmányozza az EBESZ cselekvési tervét.
EnglishI would advise you to use the Beretta 92f, with the Pachmayr grip, totally stainless steel.
A Beretta 92f-et használd,a Pachmayr hangtompítóval, tiszta rozsdamentes acél.
EnglishI MUST FURTHER ADVISE YOU THAT OUR STRATEGIC FORCES ARE AT THEIR MAXIMUM STATE OF READINESS.
TOVÁBBÁ TÁJÉKOZTATOM, HOGY LEGMAGASABB HÁBORÚS KÉSZÜLTSÉGBE HELYEZTEM AZ ERÕINKET.
EnglishI would advise you to keep your mechanized forces together, and guard your left flank.
Javaslom, hogy tartsa egyben a gépesített erőit, és védje a balszárnyát.
EnglishJust like the consumer organisations, I would advise strongly against this.
A fogyasztói szervezetekhez hasonlóan, én is nyomatékosan ellenzem ezt.

Szinonimák (angolul) a(z) advisedly szóra:

advisedly
adviser