EN

advisable {melléknév}

volume_up
It is advisable, in fact, to create a more flexible rule than that suggested by the Commission.
Tanácsos volna egy, a Bizottság által javasoltnál rugalmasabb szabály felállítása.
I pointed out to him that it might be advisable for him to make new testamentary dispositions.
Ekkor figyelmébe ajánlottam, hogy tanácsos lenne új végrendeletet szövegeznie.
I do not think any other approach would be advisable at this time.
Nem hiszem, hogy bármilyen más megközelítés alkalmazása tanácsos lenne ebben az időszakban.
advisable (és: expedient)
It would therefore be advisable to encourage the diversification of economic activities.
Ajánlatos lenne tehát a gazdasági tevékenységek diverzifikációját előmozdítani.
This will be very advisable and beneficial for both sides.
Ez mindkét fél számára igen ajánlatos és hasznos.
A visszavonulás nem volt ajánlatos.
I accept that we could pursue these useful policy objectives and that it would be advisable to consider allocating more resources for that purpose.
Elfogadom, hogy elősegíthetnénk ezeket a hasznos politikai célkitűzéseket, és valóban üdvös lenne, ha megfontolnánk, hogy több forrást áldozzunk az említett célokra.
That you invite her to enter into correspondence with you would be more than advisable; and it is possible that you might exert upon her an influence that is beneficial with no risk to yourself.
Több mint ajánlatos, hogy levelezést kezdeményezz vele; lehetséges, hogy ily módon üdvös hatást gyakorolj rá, anélkül, hogy kockára tennéd a biztonságodat.

Példamondatok a(z) "advisable" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt would therefore be advisable to encourage the diversification of economic activities.
Ajánlatos lenne tehát a gazdasági tevékenységek diverzifikációját előmozdítani.
EnglishI pointed out to him that it might be advisable for him to make new testamentary dispositions.
Ekkor figyelmébe ajánlottam, hogy tanácsos lenne új végrendeletet szövegeznie.
EnglishIt is advisable, in fact, to create a more flexible rule than that suggested by the Commission.
Tanácsos volna egy, a Bizottság által javasoltnál rugalmasabb szabály felállítása.
EnglishAccording to his advice it would be advisable for her to have mental treatment.
Zárójelentésében az asszony elmegyógyászati kezelését javasolta.
EnglishThen, entering simula­tion mode will become advisable,' Amorphia told them.
Azután már csak a szimuláció jelent biztonságot - közölte Amorphia.
EnglishThis may not seem necessary now, but there is a reason we believe it may be advisable.'
Jó okunk van feltételezni, hogy ez adott esetben életbe vágó lehet.
EnglishAt this stage, it would be advisable to evaluate the effects of a tax on financial transactions.
Ezen a ponton tanácsos lenne értékelni a pénzügyi tranzakciók után kivetett adó hatásait.
EnglishI do not think any other approach would be advisable at this time.
Nem hiszem, hogy bármilyen más megközelítés alkalmazása tanácsos lenne ebben az időszakban.
EnglishBut there are important reasons why it would be advisable that that story should not be told.
De bizonyos okokból fontos, hogy senki se halljon a történtekről.
EnglishAfter the publicity of the inquest that was deemed advisable.
Minthogy a nyomozás nagy port vert fel, így tartották tanácsosnak.
EnglishCrosbie said: You really think it's advisable to shift the thing from the Embassy to here?
Végül Crosbie megszólalt: Valóban úgy gondolja, hogy tanácsosabb a dolgot a nagykövetségről ide helyezni?
EnglishA rapid ascent beneath the ice cap is not advisable, Captain.
A gyors emelkedések a jég sapkák alatt nem tanácsosak, kapitány.
EnglishIt is often the case, however, that we adults ourselves are not fully aware of what is and is not advisable.
Gyakran azonban mi felnőttek sem tudjuk teljes egészében, hogy mi a hasznos és mi nem az.
EnglishWhile the importance of CRAs cannot be denied, it would be advisable to limit their role in the future.
Noha a hitelminősítő intézetek jelentősége tagadhatatlan, ésszerű volna jövőbeni szerepük korlátozása.
EnglishThe presence of so much filth makes it very advisable.
Ennyi tisztátalanság közelsége csaknem kényszerít is rá.
EnglishThis will be very advisable and beneficial for both sides.
Ez mindkét fél számára igen ajánlatos és hasznos.
EnglishIt is indeed advisable to question the quality of the development policies set up between China and Africa.
Való igaz, hogy tanácsos megkérdőjelezni a Kína és Afrika között létrejött fejlesztési politikák minőségét.
EnglishEven if, through some folly, I thought it advisable.
Még akkor sem, ha valamilyen okból tanácsosnak látnám.
EnglishWhereas it is advisable to make good this omission,
EnglishIt was advisable that someone should be at the inquest to watch the proceedings on behalf of the family.
Tanácsosnak látszott, hogy legyen valaki a halottszemlén, aki a család érdekeinek szemszögéből kíséri figyelemmel az ügyet.

Szinonimák (angolul) a(z) advisedly szóra:

advisedly
adviser
advisement