EN

advice {főnév}

volume_up
1. általános
And there was a discount because the advice was kinda vague.
Még árengedményt is kaptunk, mivel a tanács eléggé homályos volt.
Just two words of advice, as one professional woman to another: Pants suit.
Ja igen, csak egy rövid tanács egy profi nőtől egy másiknak: Nadrágöltöny!
Good advice -- advice Ian had given himself.
Bölcs tanács volt Ian is épp elégszer próbálta megszívlelni.
Megszívlelendő javaslat.
I then discovered at the last moment that voting advice had been given that totally contradicted the agreements we had reached.
Ezt követően az utolsó pillanatban derült ki számomra, hogy a szavazásra vonatkozó javaslat teljes mértékben ellentmondott a megállapodásunknak.
2. üzleti
advice

Példamondatok a(z) "advice" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe used to be my broker, and his advice led me right up to the poor-house steps.
Õ volt a tőzsdeügynököm, és a tanácsai nyomán kis híja a szegényházba jutottam.
EnglishAnd they have a dozen consumer groups hanging around ready to pitch in advice.
És tucatnyi fogyasztói érdekvédelmi csoport sompolyog körülöttük ugrásra készen.
EnglishBut he was not going to take Boghaz's advice and fall upon the sword of Rhiannon.
Carse-nak mégsem akaródzott Boghaz tanácsát megfogadni s Rhiannon kardjába dőlni.
EnglishThe hermit gives good advice, he said to himself; the spirit of prudence is in him.
"Ez a remete - gondolta magában - jó tanácsadó; az okosság szelleme szól belőle.
EnglishYour Director was kind enough to respond favorably to our request for advice.'
Úgyis rongyosra fogják játszani a szalagot, és kiveséznek minden apró mozzanatot.
EnglishBut in an emergency the acting-captain can dispense with the advice of the council.
De vészhelyzetben a kapitány helyettese a tanács engedélye nélkül is cselekedhet.
EnglishIn Slovakia we have a saying that 'he who accepts no advice cannot be helped'.
Szlovákiában van egy mondás: "Aki nem fogad el tanácsot, azon nem lehet segíteni”.
EnglishWe need their knowledge and advice and counter-arguments from other interests.
Szükségünk van tudásukra, tanácsaikra és az érdekeikből fakadó ellenvéleményeikre.
EnglishThis advice is now available in all official languages on the Commission website.
Ezek a tanácsok a Bizottság honlapján az összes hivatalos nyelven elérhetők.
EnglishHe ought to have gone to this one, despite the advice of the Secret Service.
Jobb lett volna, ha a titkosszolgálatiak tanácsa ellenére mégis elmegy a meccsre.
EnglishYou are proud and do not love advice, having indeed a store of your own wisdom.
Büszke vagy, és nem kedveled a tanácsot, mert - ez kétségtelen - bölcs vagy magad is.
EnglishIf I may personally give you a piece of advice, Mr Davies, it is the following.
Ha adhatok személyesen Önnek egy tanácsot, Davies úr, az a következő lenne.
EnglishUh... let me, as owner of this gallery give you a little bit of friendly advice.
Engedje meg, mint a kiállítás házigazdája,...adjak egy baráti jótanácsot!
EnglishI'm just going to give you a bit of advice, Miss Wales, he said pleasantly.
Mindössze egy kis tanácsot akarok adni magának, Miss Wales mondta Battle nyájasan.
EnglishThe good political advice was sufficient to lighten the atmosphere a little.
A politikai tanácsadás elegendő volt ahhoz, hogy kissé feldobja a hangulatot.
EnglishHe ignored the safety man's advice to down the ball and went up the middle like a shot.
Ugyanaz a játékos kapta el a labdát, ezúttal három yard mélyen a hátsó zónában.
EnglishShe's pushing seventy-nine, or so she says; sage advice is to be expected.
A hetvenkilencedikben jár, legalábbis ő azt mondja, így elvárhatók bölcs tanácsok.
EnglishI went home to Saxe-Coburg Square, and I took the advice of my assistant.
Még írnom kell azonban két levelet, amelyek teljesen tisztázni fogják a dolgot.
English. . and the President wouldn't listen to that bit of sound advice either.
Pedig a Hanforddal kapcsolatos ellenvetések tudományosan teljesen megalapozottak.
EnglishOn advice from the United Nations, we resisted the urge to travel to Haiti immediately.
Az ENSZ tanácsára nem engedtünk a sürgető vágynak, hogy azonnal Haitire utazzunk.