EN

advertising {főnév}

volume_up
advertising (és: advertisement, hype)
It is unthinkable that the realm of advertising should be excluded.
Elképzelhetetlen, hogy ebből kizárjuk a reklám birodalmát.
The distinction between information and advertising is becoming less clear.
A tájékoztatás és a reklám közötti különbség egyre kevésbé egyértelmű.
It was kind of a mixture of found object, product design and advertising.
Egy talált tárgy, termékdizájn és reklám keveréke volt az egész.
The value is entirely sentimental, maintained by a supply, demand and advertising.
Az értéke teljességgel az érzelmeken alapul, amit a készlet, a kereslet, és a hirdetés tart fenn.
És Barry X. hirdetés útján keres segédügyvédet.
It must be stressed that advertising is key for free, independent, diverse and high-quality media.
Hangsúlyozandó, hogy a hirdetés a szabad, független, sokszínű és jó minőségű média kulcsa.
The virtual world is not a lawless world and it must not submit only to the power of advertising brought in by operators and Internet access providers.
A virtuális világ nem törvény nélküli világ, és nem szabad kizárólag a működtetők és a hozzáférést szolgáltatók által behozott reklámszakma hatalmának alávetni.
Otherwise I shall abstain from the final vote out of respect for the subsidiarity of Member States and for respect for professionals in the marketing and advertising business.
Ellenkező esetben a tagállamok szubszidiaritása iránti tiszteletből, valamint a marketing- és reklámszakma szakemberei iránti tiszteletből tartózkodni fogok a végső szavazáson.
advertising

Példamondatok a(z) "advertising" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd we gave every station half a minute extra for advertising to earn more money.
És minden csatornának adtunk fél perc extra reklámidőt, hogy több pénzt keressenek.
EnglishOn the other hand, internet advertising can very easily cross a country's borders.
Másrészről az interneten való reklámozás nagyon könnyen átlépi egy ország határait.
English. - (PT) Unfair commercial practices in advertising need to be combated.
Küzdeni kell a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal a reklámozás terén.
EnglishCompanies would not invest billions in advertising if it did not have any effect.
A vállalatok nem fordítanának milliárdokat reklámra, ha annak semmi hatása nem lenne.
EnglishAs far as mere opinions are concerned, these, of course, do not qualify as advertising.
Ami a puszta véleménynyilvánítást illeti, az természetesen nem számít reklámnak.
EnglishHowever, the ban on advertising also applies to these magazines and brochures.
A reklám tilalma azonban ezekre a magazinokra és brosúrákra is vonatkozik.
EnglishWhy do we not have a poster in all our constituency office windows advertising SOLVIT?
Miért nem lóg minden választási iroda ablakában a SOLVIT-ot reklámozó plakát?
EnglishI do not know if the intelligent car will need enormous promotion and advertising.
Nem tudom, hogy az intelligens autónak szüksége lesz-e erőteljes promócióra és reklámra.
EnglishThe public are swine; advertising is the rattling of a stick inside a swill-bucket.
A közönség disznócsorda, a reklám pedig annyi, mint bottal kolompolni a moslékosvödrön.
EnglishAdvertising is a positive tool, both for the internal market and for consumers.
A reklám pozitív eszköz, mind a belső piac, mind a fogyasztók számára.
EnglishIs a warning label and time limits for television advertising too much to expect?
Egy figyelmeztető címke és a televíziós reklámok időbeli korlátozása túlságosan sok lenne?
EnglishI lived for 40 years in an area of Europe where advertising was banned.
Én 40 éven keresztül Európa egy olyan részén éltem, ahol tilos volt a reklám.
EnglishI voted in favour of this report on the impact of advertising on consumer behaviour.
A reklámok fogyasztói viselkedésre gyakorolt hatásáról szóló jelentés mellett szavaztam.
EnglishThe motion stresses the difference between advertising and information.
Az indítvány hangsúlyozza a reklámozás és a tájékoztatás közötti különbséget.
EnglishMr President, Commissioner, I agree with you that advertising is important.
Elnök úr, biztos asszony, egyetértek Önökkel abban, hogy a reklám fontos.
EnglishConsumers, especially the youngest consumers, must be protected from hidden advertising.
A fogyasztókat, különösen a legfiatalabbakat, meg kell védeni a bújtatott reklámtól.
EnglishIt is therefore important that advertising of this kind be restricted by legislation.
Fontos tehát, hogy ezt a fajta reklámot a jog eszközeivel is korlátozzuk.
EnglishAdvertising also makes an important contribution to providing consumers with information.
A reklámtevékenységek is jelentős módon hozzájárulnak a fogyasztók tájékoztatásához.
EnglishAdvertising can be intrusive, and increasingly it is so; it invades private life.
A reklám lehet erőszakos, és egyre inkább az; behatol a magánéletbe.
EnglishThese publications are not allowed to contain advertising for prescription-only medicines.
Ezek a kiadványok sem tartalmazhatnak vényköteles gyógyszerekre vonatkozó reklámot.

Szinonimák (angolul) a(z) advertising szóra:

advertising
advertiser
advertisement