EN

to advertise [advertised|advertised] {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to advertise" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWestern intelligence and police agencies do not advertise the fact, of course.
Persze a nyugati hírszerző szervezetek és rendőrségek nem verik nagydobra.
EnglishWe know that numbers are useful for us when we advertise, manage, govern, search.
Tudjuk, hogy a számok hasznosak amikor reklámozunk, vezetünk, kormányozunk vagy keresünk.
EnglishThe kind that advertise in the back of supermarket tabloids and sex magazines.
Azok, akik áruházi reklámmagazinok és szexlapok hátoldalán hirdetnek.
EnglishThe latest idea, said Rydesdale, is to advertise one's murders beforehand.
Az a legújabb divat, hogy az ember előre meghirdeti, ha gyilkolni óhajt mondta Rydesdale.
EnglishHe knew he could advertise himself in the Yellow Pages most successfullyeven without lying.
A szakmutatóban mindenképpen csalás és ámítás nélkül hirdethetné magát így:
EnglishObviously such men are hard to find; they do not advertise themselves.
Az ilyen embereket persze nem könnyű megtalálni; nem reklámozzák magukat.
EnglishDoes it mean they. didn't actually go there, or is it that they don't want to advertise?
Jelentheti ugyan, hogy nem oda jártak, de azt is, hogy nem akarták szerepeltetni az életrajzukban.
EnglishIn case it's not a good idea to advertise that you followed them.
Arra az esetre, ha nem akarná nagydobra verni, hogy követte őket.
English'The police can't advertise themselves, worse luck,' said Raglan.
- A rendőrség nem reklámozhatja magát sajnos - mondta Raglan.
EnglishSuch specimens do not advertise their professions or their whereabouts.'
Ezek az emberek nem csapnak nagy reklámot a foglalkozásuknak, és nem verik nagydobra a tartózkodási helyüket.
EnglishHe wants to advertise himself--to focus attention on himself.
Reklámot akar csinálni magának: feltűnési viszketegség.
EnglishBut my dear child, if anyone wanted to murder you, they wouldn't advertise the fact in the paper, would they?
De nézze, kedvesem, ha bárki meg akarná gyilkolni magát, nem hirdetné meg előre az újságban, igaz?
EnglishAdvertise in the Gazette, said Edmund, grinning.
Hirdethetsz a Gazette-ben vélte Edmund, csúfondáros mosollyal.
EnglishIf he kills merely to amuse himself he would not advertise the fact, since, otherwise, he could kill with impunity.
Ha csupán mulatságból gyilkolna, nem verné dobra, hiszen ha csöndben marad, büntetlenül tehetné.
EnglishWhilst it stresses the right to advertise, it ultimately asserts the patient's right to information.
Miközben hangsúlyozza a reklámozáshoz való jogot, végső soron a betegek tájékoztatáshoz való jogát erősíti meg.
EnglishBut if you're going to develop it, first you've got to advertise!
Mindenekelőtt azonban reklámra van szükség!
EnglishIn your window, you advertise one-hour film processing.'
A kirakatban egyórás filmelőhívást hir detnek.
EnglishThe manufacturers load up the nicotine, get folks hooked, then advertise like crazy to keep selling.
A gyártók az emberekbe nyomják a nikotint, hogy a rabjaivá tegyék őket, aztán vad reklámot csapnak, hogy menjen az üzlet.
EnglishI am at a loss to know now why you did not advertise.
Még most sem értem, vajon miért nem tette meg?
EnglishShe could advertise on the personals net.
Hirdetést kellett volna feladnia a magánügyek hálózatán.

Szinonimák (angolul) a(z) advertiser szóra:

advertiser
advertising
advertisement