EN

adventurous {melléknév}

volume_up
The audacity of this operation appealed to his adventurous nature.
Kalandos lelke éppen ilyen merész, sőt arcátlan tettre vágyott.
With that, the adventurous part of the meeting ended, Cathy thought.
A kalandos rész ezzel véget ért, gondolta Cathy.
Armstrong said; I suppose he's led an adventurous life.
Valószínűleg kalandos élete volt mondta dr. Armstrong.

Példamondatok a(z) "adventurous" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAdventurous hikers cautiously eat mushrooms, aware that many species can kill us.
A merészebb turisták gombát is szednek, szem előtt tartva, hogy egyik-másik mérgező.
EnglishShe has to feel giddy, desirous, adventurous, and desperate.
Szédítőnek, sóvárgónak, kalandosnak, és ellenállhatatlannak kell éreznie magát.
EnglishI'll take a flyer or try floating myself if I feel adventurous.
Elkötök egy lebegt, vagy ha kalandor kedvemben leszek, magam repülök utánad.
EnglishBut any adventurous readers who are not too squeamish can make the test and prove it for themselves.
Ezt akár a vállalkozó kedvű, nem túl finnyás olvasó is kipróbálhatja.
EnglishThe audacity of this operation appealed to his adventurous nature.
Kalandos lelke éppen ilyen merész, sőt arcátlan tettre vágyott.
EnglishI trust that the Commission's proposal will be more adventurous.
Bízom benne, hogy a Bizottság javaslata merészebb lesz.
EnglishWith that, the adventurous part of the meeting ended, Cathy thought.
A kalandos rész ezzel véget ért, gondolta Cathy.
EnglishShe had the same adventurous spirit and the same judgment.
Ugyanúgy szerette a kalandot, és ugyanúgy vágott az esze.
EnglishArmstrong said; I suppose he's led an adventurous life.
Valószínűleg kalandos élete volt mondta dr. Armstrong.
EnglishAnd look, if you're adventurous, you go up the octave.
És ha kalandvágyóak, felmehetnek egy oktávval.
EnglishOh boy, Thing was hot; totally adventurous.
Istenem, az Izé totál király volt, tele kalandvággyal.
EnglishHe had a sudden vision - of African scrub, and Rhoda, laughing and adventurous by his side.
Despard előtt hirtelen felvillant egy kép: ott van valahol Afrikában, a vadonban, és ott áll mellette a kacagó s mindenre elszánt Rhoda...
EnglishI know that Benji will live out a great and adventurous life, no matter what should befall me or Sybelle, or even the times.
Tudom, hogy Benjinek fordulatos és kalandos élete lesz, akármi történjék velem vagy Sybelle-lel, és bármerre forduljon a világ.
EnglishThere was a small cove below, but the access to it was perilous, only to be attempted by adventurous boys.
Alatta, a sziklák tövében egy kis öblöcske, amelynek megközelítése veszélyes volt, úgyhogy csak kalandra vágyó fiúgyerekek próbálkozhattak meg vele.
EnglishHe's mysterious and adventurous.
EnglishGirl 6: Like, if you were a girl and you were really adventurous and a real big tomboy, you would think that girls' games were kinda sissy.
Mint ha lány lennél és szeretnéd a kalandos dolgokat amolyan fiús lány, akkor azt gondolnád, hogy a lányok játéka olyan anyámasszonykatonás.
English...adventurous and...
EnglishPeople were adventurous and erotic again the way they'd been in the old days, before the great middle-class revolutions of the late 1700s.
Megint olyan vakmerők és buják lettek az emberek, mint annak idején, még mielőtt a tizennyolcadik század végén kitört a harmadik rend nagy forradalma.
EnglishThe ride attractions were spectacular, most of them custom designed and built in Switzerland, and some of them adventurous enough to make a fighter pilot go pale.
A különböző óriási hullámvasutakat Svájcban készítették külön tervek szerint, és némelyikük olyan ijesztő volt, hogy egy vadászpilóta elsápadt volna tőle.
EnglishAbove all, this is true of the more adventurous parts which show that Parliament is moving with the times, such as environmental issues and the link to growth.
Ez igaz mindenekelőtt a kalandosabb részekre, például a környezeti témákra és a növekedéssel való kapcsolatra, ami azt mutatja, hogy a Parlament követi az idők szavát.

Szinonimák (angolul) a(z) adventurous szóra:

adventurous
adventure
adventurousness