EN

advantage {főnév}

volume_up
There might be an advantage in that, but Jonesy was damned if he knew what it was.
Lehet, hogy ebben van valami előny, de átkozott legyen, ha tudja, hogy mi az.
I agree that speed is undoubtedly an advantage in this work.
Egyetértek azzal, hogy a sebesség kétségtelenül nagy előny ebben a munkában.
The advantage the country had was human capital -- nothing else but human capital.
Az előny, amely az országnak megvolt, az emberi erőforrás volt -- semmi más, csak az emberi erőforrás.

Példamondatok a(z) "advantage" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWebsites designed to take advantage of this feature will appear to load quicker.
A technológiát kihasználó webhelyek tartalma látszólag gyorsabban fog letöltődni.
EnglishAlliances formed and dissolved whenever the parties seemed to sense an advantage.
Szövetségek alakultak és hulltak szét, ha a felek éppen úgy érezték előnyösnek.
EnglishWhat advantage did that particular Mediterranean zone of western Eurasia enjoy?
Miféle előnyt élvezhetett Nyugat-Eurázsiának az a bizonyos mediterrán övezete?
EnglishThat, the FSS leader remarked to the cop, was one advantage of new technology.
A modern technikának, jegyezte meg az SZBSZ-csapat vezetője, előnyei is vannak.
EnglishBut when you have surprise and speed going for you, that advantage conveys also.
- De ha a meglepetés és a sebesség a mi oldalunkon van, ez is az előnyünkre szolgál.
EnglishWe must have the courage to take advantage of our strong negotiating position.
Bátorságot kell mutatnunk ahhoz, hogy kihasználjuk az erős tárgyalási pozíciónkat.
EnglishHis presence is to our tactical advantage, not this damned upstart emperors.
Jelenléte az edurok között a mi taktikai előnyünk, nem ezé az átkozott császáré!
EnglishAnd they had the advantage of being mounted, while the silent enemy ran afoot.
Megvolt az az előnyük, hogy lovon ültek, míg ellenfelük gyalogosan közeledett.
EnglishNo one could then reproach you for taking advantage of the random ways of luck.
Akkor senki sem vetheti a szemedre, hogy előnyt kovácsolsz a vakszerencséből.
EnglishThere is a storm brewing in the Lands of Men, which I can augment to good advantage.
Vihar támadt az Emberek Földjén, amit én, a saját érdekemben orkánná erősítettem.
EnglishHe set the cap back on his head as he moved to take advantage of the remaining light.
Fejébe csapta a sapkáját, és megindult, hogy kihasználja a maradék világosságot.
EnglishThere might be an advantage in that, but Jonesy was damned if he knew what it was.
Lehet, hogy ebben van valami előny, de átkozott legyen, ha tudja, hogy mi az.
EnglishThe European Union ought to take advantage of this new opportunity for disarmament.
Az Európai Uniónak ki kellene használnia ez a lefegyverzésre nyíló, új lehetőséget.
EnglishShe took advantage of the guards' preoccupation and hurried closer to the mansion.
Erika kihasználta, hogy az őrök másra figyelnek, és közelebb osont a házhoz.
EnglishWe cannot reduce the price of the euro to give us an advantage in exports'.
Nem tudjuk úgy csökkenteni az euró árát, hogy exportelőnyhöz juttasson minket.”
EnglishThe approval of specific rules can achieve this goal and has a double advantage.
A különös szabályok jóváhagyása elérheti ezt a célt, és kettős előnye van.
EnglishPerhaps there is a way to overcome this advantage, but I do not know what it is.
Lehet, hogy van módja kijátszani ezt a képességüket, de én nem tudok róla.
EnglishMadouc can still serve to advantage-perhaps even better than before!”
Madouc még mindig a hasznunkra lehet... talán még jobban is, mint eddig hittük!
EnglishI told you, I want to help people, not ignore them or take advantage of them.
Mondtam már, segíteni akarok az embereknek, nem semmibe venni vagy kihasználni őket.
EnglishTake advantage of the many channels for finding job nationally or abroad.
Ez az oldal jelenleg csak angol nyelven és a választott ország nyelvén olvasható.

Szinonimák (angolul) a(z) advantage szóra:

advantage
advantageously
English