EN

advancing {melléknév}

volume_up
advancing
volume_up
előrehatoló {mn}

Példamondatok a(z) "advancing" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishChavez jumped out first, pistol in both hands and advancing toward the vehicle.
Chávez ugrott ki elsőként két kézbe fogva pisztolyát, így közeledett a járműhöz.
EnglishClimate change is happening now, and it is advancing more quickly than predicted.
Az éghajlatváltozás napjainkban is zajlik, és az előrejelzettnél gyorsabb ütemben.
EnglishWhere his muscles weren't screaming, the advancing byrus was itching abominably.
Ahol nem az izmai sikoltottak, ott a terjedő byrus viszketett borzalmasan.
EnglishIf you see somebody advancing toward you with a weapon, you take the bastard out.
Ha látják, hogy bárki közeledik fegyverrel a kézben, leszedik a gazfickót.
EnglishAnd saw Rhulad advancing upon the Warlock King, the sword lifting into the air.
Látta, hogy Rhuland Hannan Moszang felé indul, s kardját a magasba emeli.
EnglishThat is, it had stopped advancing, though there was still motion across the pale stream.
A bennlévők is megálltak menet közben, bár a sápadt ár még mindig mozgásban volt.
EnglishThis he carefully wiped with a pocket handkerchief before advancing to meet his visitor.
Gondosan letörölte egy zsebkendővel, mielőtt látogatója üdvözlésére indult volna.
Englishstaggering their lines, and had them loose their arrows at the advancing Trolls.
Lépcsős vonalakba állította őket, és nyilaztatott a közeledő trollokra.
EnglishSeconds later, Burke opened fire from the flank of the advancing reinforcements.
Másodpercekkel később Burke oldalról tüzet nyitott a közeledő osztagra.
EnglishThe EU accession process is advancing: two more chapters were opened in mid-June.
Az uniós csatlakozási folyamat halad: június közepén két újabb fejezetet nyitottunk meg.
EnglishAdvancing from tree to tree, he got to within ten feet of the lake's edge.
Fától fáig haladva lassan jó háromméternyi közelségbe került a víz széléhez.
EnglishThis becomes even more significant in the light of advancing climate change.
Ez az egyre súlyosabbá váló éghajlati változás fényében még nagyobb jelentőséggel bír.
EnglishNo room here for the mellowness of advancing years; for ambiguity or doubt.
Nyoma sem volt a korral járó érettségnek, kétértelműségnek és kétkedésnek.
EnglishHe waved the piked hand once in farewell, and turned to meet the advancing Muten.
Búcsút intett tüskés kezével, aztán szembefordult a közeledő mutennel.
EnglishIn actual fact, however, I feel that the process is advancing too slowly.
Valójában azonban úgy érzem, hogy a folyamat túlságosan lassan halad előre.
EnglishThe noise came from there, and a second later there was an advancing orange wall of flame.
Onnan jött a zaj, s szinte szemvillanással később narancsszínű lángfal közeledett.
EnglishTime is advancing; the days go by; the months become years while you are not even noticing.
Telik az idő; a napok egymás után múlnak; a hónapokból észrevétlenül évek lesznek.
EnglishBernard had entered the room and was advancing between the rows of fertilizers towards them.
Bernard belépett a terembe, és feléjük tartott a megtermékenyítők sorai között.
EnglishThe mounted Pandions were slowly advancing on the church soldiers standing in the courtyard.
A lovas pandionok lassan közelítettek az udvar közepén álló egyházi katonákhoz.
EnglishWe are also advancing together on building not only a cleaner world, but a safer one.
Nemcsak a tisztább, hanem a biztonságosabb világ megteremtésében is együtt kell működnünk.