EN

advancement {főnév}

volume_up
1. általános
Progress in this area is of paramount importance for the general advancement of the accession negotiations.
A csatlakozási tárgyalások előrehaladása szempontjából kimagasló fontossággal bír az e területen elért fejlődés.
I will start at 1858. 1858 was a year of great technological advancement in the West.
1858-nál kezdeném. 1858 óriási technológiai fejlődés éve volt Nyugaton.
Many have trusted that this kind of advancement will bridge the divides that fragment the human condition.
Sokan bíztak abban, hogy ez a fajta haladás majd hidat alkot a megosztott emberek között.
What few advancements had been made coming out of the wilderness of the Great Wars had originated here.
Ami kevés haladás történt a Nagy Háborúk elvadultsága óta, az innen eredt.
Salaries, perks, advancement and, most especially, clients.
A fizetés, a mellékjövedelmek, az előléptetés, és különösképpen az ügyfelek.
In the span of a minute, he'd gone from the brink of unemployment to the prospect of advancement.
Alig egy percen belül a munkanélküliség szakadékának pereméről az előléptetés magaslatáig szárnyalt.
advancement (és: advance, head)
advancement
advancement
3. katonai
4. jog
5. "of inheritance", jog

Példamondatok a(z) "advancement" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSo, I did what any person seriously pursuing scientific advancement would do.
Úgyhogy azt tettem, amit bárki tenne, aki tudományos előrelépést szándékozna elérni.
EnglishHe is sent hither and yon at a word, and must consider his own advancement.
Neki parancsra kell ide-oda mennie, és a saját előmenetelével kell törődnie.
EnglishIt is a passport to personal advancement as well as society's integration.
Ez egy útlevél az egyéni előrehaladáshoz és ugyanúgy a társadalmi integrációhoz is.
EnglishContretemps, these, in what the good Bacon called The Advancement of Learning.''
Megannyi kínos kisiklás azon az úton, amit Bacon így nevezett: The advancement of learning.
EnglishMaybe that's why you dont have no progress and advancement: what you need is a little more law.
Alighanem azért nem haladtok és fejlődtök; igazi seriffre volna szükségetek.
EnglishHis background and advancement had been more po­litical than properly earned.
A férfi háttere és előmenetele inkább volt politikai érdekek, mint szorgos szakmai munka eredménye.
EnglishIt is a political tool in the advancement of an integrated Europe.
Ez egy politikai eszköz az integrált Európa felé való előrehaladásban.
EnglishSalaries, perks, advancement and, most especially, clients.
A fizetés, a mellékjövedelmek, az előléptetés, és különösképpen az ügyfelek.
EnglishIts advancement in this respect means that it is a leader in the region.
Előrehaladása e téren annyit jelent, hogy ő az első a régióban.
EnglishYou were offered advancement and money, and so you cooperated with something you knew to be evil.
Előrelépést, pénzt kínáltak, te pedig cinkosa lettél valaminek, amiről tudtad, hogy gonosz.
EnglishAnd you can see how South Korea is making a very, very fast advancement, whereas Brazil is much slower.
Láthatjátok, hogy Dél-Korea nagyon-nagyon gyorsan fejlődik, míg Brazília sokkal lassabb.
EnglishMany have trusted that this kind of advancement will bridge the divides that fragment the human condition.
Sokan bíztak abban, hogy ez a fajta haladás majd hidat alkot a megosztott emberek között.
EnglishIn the span of a minute, he'd gone from the brink of unemployment to the prospect of advancement.
Alig egy percen belül a munkanélküliség szakadékának pereméről az előléptetés magaslatáig szárnyalt.
EnglishAll in all, it didn't sound like something ordained by any deity for some great plan for human advancement, did it?
Nos, ha az ember jobban belegondolt, nem volt ebben semmi fennkölt, semmi nagyszerű.
EnglishThen there was the question of his personal self-advancement.
Aztán ott volt a saját előrejutásának a kérdése is...
EnglishWithout demur Pymfyd acceded to the arrangement, which seemed to signalize an advancement in status.
Pymfyd tétovázás nélkül elfogadta Madouc állítását, mivel ez némi előrehaladást engedett sejtetni a ranglétrán.
EnglishPerhaps a fiction would improve his rate of advancement.
Talán egy kis játék javítani fogja az esélyeit.
EnglishProgress in this area is of paramount importance for the general advancement of the accession negotiations.
A csatlakozási tárgyalások előrehaladása szempontjából kimagasló fontossággal bír az e területen elért fejlődés.
EnglishHis single goal is the advancement of Christendom!
Egyetlen célja a kereszténység felvirágoztatása!
EnglishAnd I was standing just anonymously in a sweatshirt, putting my hand on and off of a trashcan to signal the advancement.
És én névtelenül álltam a pulcsimban, és feltettem és levettem a kezem a kukáról, hogy jelezzem a következő lépést.