EN

advanced {melléknév}

volume_up
There is a purity to his loathing for the universe that is quite spiritually advanced.
Van valami szellemileg haladó tisztaság az univerzum iránti megvetésében.
Advanced Edit is unavailable when multiple cells are selected
A Haladó szerkesztés nem elérhető, ha több cella van kijelölve
Click Edit, and then click Advanced to display the Search Filter.
Kattintson a Szerkesztés gombra, majd válassza a Haladó lapot a Keresési szűrő megjelenítéséhez.

Példamondatok a(z) "advanced" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAhead, walled away by the mist, Jerle Shannara advanced toward the Warlock Lord.
Előttük, bezárva a köd falai közé, Jerle Shannara haladt a Boszorkánymester felé.
EnglishBe guided by his face, the mage replied smoothly as they advanced, not hurrying.
- Ahogyan ő kívánja. - válaszolt az elf, ahogy sietség nélkül felléptek a kövekre.
EnglishI thought it was accepted that Vulcans are an advanced and most honourable race.
Én azt hittem, uram, hogy a Vulkániak galaxis szerte tiszteletben tartott faj.
EnglishWarily she advanced, wondering when she'd find the traps against those who flew.
Kifacsart, poros karókkal átdöfött csontvázak hevertek az alján - ahogy számította.
EnglishThe expression on his face suggested a mind in an advanced state of catatonia.
Szakálla, mely csak helyenként nőtt, szürke, zsíros foltokban tapadt az arcára.
EnglishWe insisted on advanced research and a programme financed at the European level.
Ragaszkodtunk a fejlett kutatáshoz és ez európai szinten finanszírozott programhoz.
EnglishAs I advanced on him, it became apparent that my eyes had been tricked on purpose.
Ahogy közeledtem feléje, kiderült, hogy a szemem csalódott, nem is véletlenül.
EnglishYou advanced the plan of the thirteen witches, and that was for your own aims.
Kidolgoztad a tizenhárom boszorkány tervét, és ezt a saját érdekedben tetted.
EnglishThis is an argument that has rightly been advanced during our discussion today.
Ez olyan érv, amivel - nagyon helyesen - előhozakodtunk a mai vita során is.
EnglishOn the one hand, the Lisbon Treaty has clearly advanced from the current status quo.
Másrészt a Lisszaboni Szerződés egyértelműen nyert a jelenlegi status quo-ból.
EnglishYes, we can see unity advanced by officials meeting officials across frontiers.
Igen, láthatjuk, ahogy a hivatalnokok határokon átnyúló találkozói építik az egységet.
EnglishYou know, I know very well, as a cancer doctor, I can't treat advanced cancer.
Tudják, én mint onkológus, tudom, hogy nem tudom meggyógyítani az előrehaladott rákot.
EnglishThe heat was still furious, even though the afternoon was well advanced.
A hőség még mindig döglesztő volt, pedig már alaposan benne jártak a délutánban.
EnglishHolding his second bow ready, he advanced cautiously until he could see over the crest.
Második íját készenlétben tartva óvatosan indult előre, hogy átnézzen a gerincen.
EnglishSome form of advanced computing machines must underlie the Empire, surely.
A Birodalomban egyszer csak megjelentek a fejlett számítógépek bizonyos változatai.
EnglishThe Moonclaws thief saluted the nude woman with them, and advanced menacingly.
A Holdkarom tolvaj tisztelgett velük a ruhátlan lány felé és előreugrott.
EnglishWe must also secure backing from advanced developing countries such as China.
Olyan fejlett országok részéről is biztosítanunk kell a támogatást, mint például Kína.
EnglishThe man managed to convince the powers-that-be to let him use one for advanced testing.
Sikerült rávennie a döntéshozókat, hogy egyet megkaphasson kísérleti célokra.
EnglishIf you want to have full control over the pattern please use the advanced pattern system.
A minta teljes testreszabásához használja a speciális beállítási lehetőségeket.
EnglishEvery few years the tragedy struck even the highly advanced fins of Calafia.
Ez a tragédia még Calafia magasan fejlett delfinjeire is lesújtott olykor.