EN

adored {melléknév}

volume_up
From Gordon, whom she adored, she put up with almost anything.
Gordontól, akit imádott, szinte mindent eltűrt.
He spoke even of Lhassa and of the Dalai Lama, whom he had seen and adored.
Még Lhassáról és a dalai lámáról is beszélt, akit látott és imádott.
Ó, imádott királyném! súgtam.

Példamondatok a(z) "adored" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt was inconceivable that this one whom I so completely adored now taunted me.
Elképzelhetetlen volt, hogy az gúnyolódjon velem, akit féktelenül imádtam!
EnglishAnd then there was Tommy, my reserved thirteen-year-old uncle, whom I so adored.
Végül ott volt Tommy, az én tartózkodó, tizenhárom éves nagybátyám, akit annyira imádtam.
EnglishI mean, you adored--longed for the day when they came again to teach you.
Mi imádtuk a zenetanárt, számoltuk az órákat, mikor jön be megint hozzánk, tanítani.
EnglishAs for Dolly--sometimes I thought she adored her sister, sometimes that she hated her.
Ami Dollyt illeti: néha úgy tűnt, imádja testvérét, néha pedig mintha gyűlölte volna.
EnglishMax is adored by the students because he always takes time to listen.
Maxet imádják a hallgatói, mert mindig van ideje arra, hogy meghallgassa őket.
EnglishIt was no secret to me that he adored her, indeed, that he had loved her as I had loved her.
Nem volt titok előttem, hogy imádja Biancát, illetve ugyanúgy szereti, mint én.
EnglishAnd the women at Lulu White's Hall of Mirrors, adored him, I can tell you.
Lulu White Tükörcsarnokában direkt imádták a lányok, én mondom magának!
EnglishAnd they that were in the boat came and adored him, saying: Indeed thou art the Son of God.
Akik a bárkában voltak, leborultak előtte, és megvallották: "Valóban Isten Fia vagy!"
EnglishHe spoke even of Lhassa and of the Dalai Lama, whom he had seen and adored.
Még Lhassáról és a dalai lámáról is beszélt, akit látott és imádott.
EnglishWe adored the railroads; we kept abreast of new inventions; indeed we invested in progress, per se.
Imádtuk a vonatot; figyelemmel kísértük a találmányokat; beruháztunk a haladásba.
EnglishShe, angular and horsey, adored the countryside as much as he loathed it.
A szögletes és közönséges asszony legalább annyira imádta a vidéki életet; amennyire ő gyűlölte.
EnglishHe adored Ravelston and was never quite at ease in his presence.
Gordon csodálta Ravelstont, és soha nem érezte magát egészen fesztelennek a jelenlétében.
EnglishBy faith Jacob, dying, blessed each of the sons of Joseph and adored the top of his rod.
Hittel áldotta meg a haldokló Jákob József két fiát, miközben botjának fejére támaszkodva imádkozott.
EnglishBut she came and adored him, saying: Lord, help me.
Ám az asszony odajött, és e szavakkal borult le előtte: "Uram, segíts rajtam!"
EnglishI adored Tally, in spite of her moods and her secrets, in spite of her funny business with Cowboy.
Bele se mertem gondolni, milyen fájdalmat okoztam volna neki, ha elmondom, mi történt Hankkel.
EnglishAnd behold a leper came and adored him, saying: Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.
Egyszer csak odament hozzá egy leprás, leborult előtte és kérte: "Uram, ha akarod, megtisztíthatsz!"
EnglishThere was enough light for me to note everything I adored about him.
Volt annyi fény, hogy lássak mindent, amit imádtam benne.
EnglishShe adored the Venetian look of the high-powered Arab boats tied up in the canal in the town.
Imádta a velencei kinézésű, nagy teljesítményű arab bárkákat, melyek a város csatornájában kötöttek ki.
EnglishAnd it came to pass that when Peter was come in, Cornelius came to meet him and falling at his feet adored.
Amikor Péter megérkezett, Kornéliusz eléje sietett és a lábához borult, hogy hódoljon neki.
EnglishI adored her from those moments forward with a loyalty that has no limit.
Attól kezdve feltétlen hűséggel rajongtam érte.

Szinonimák (angolul) a(z) adored szóra:

adored
adorable
adoration