angol-magyar fordítás erre a szóra: to adopt to

EN

"to adopt to" magyar fordítás

EN

to adopt to {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to adopt to" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe representatives of the developed world did not adopt any concrete obligations.
A fejlett világ képviselői nem tettek semmiféle konkrét kötelezettségvállalást.
EnglishIf you're convinced she has nothing to do with it, adopt the same tactics for Elsa.
Ha meggyőződsz róla, hogy semmi köze a dologhoz, ugyanígy kell eljárnod Elsával.
EnglishTherefore, I call on you to adopt this partly amended regulation immediately.
Ezért felkérem önöket, hogy fogadják el azonnal a részben módosított rendeletet.
EnglishWe need to adopt and update a directive introducing a total ban on drink driving.
Új irányelvet kell elfogadnunk, amely teljes mértékben megtiltja az ittas vezetést.
EnglishI hope that many EU Member States will adopt this system, including the Netherlands.
Remélem, hogy sok uniós tagállam átveszi ezt a rendszert, közöttük Hollandia is.
EnglishI believe that what we are about to adopt are good legislative instruments.
Úgy gondolom, a ma elfogadni tervezett dokumentum jó jogalkotási eszközt jelent.
EnglishI believe that all the EU Member States should adopt action plans of this kind.
Véleményem szerint minden uniós tagállamnak el kell fogadnia ilyen cselekvési tervet.
EnglishCompetitive neutrality is a must, but it is infringed by what you are hoping to adopt.
A versenysemlegesség kötelező, ezt azonban sérti az elfogadni remélt intézkedés.
EnglishAll this will be changed and improved by the regulation which we will adopt tomorrow.
Mindezt megváltoztatja és javítja majd az a rendelet, amelyet holnap fogadunk el.
EnglishThe Commission shall adopt the measures, which shall be immediately applicable.
(3) A Bizottság elfogadja az intézkedéseket, amelyek azonnal alkalmazandók.
EnglishToday, I would like the European Parliament to adopt this resolution in plenary.
Szeretném, ha az Európai Parlament mai plenáris ülésén elfogadná ezt az állásfoglalást.
EnglishWhat practical measures do you intend to adopt in order to attain these goals?
Milyen gyakorlati intézkedéseket kíván elfogadni e célok elérése érdekében?
EnglishIt is time to leave the generalisations behind and adopt practical measures.
Ideje az általánosságokat magunk mögött hagyni, és gyakorlati intézkedéseket hozni.
EnglishListen, uh, when you're on the road, uh, people might want to adopt you.
Halgass ide, ha úton leszel,...tudod, lesznek majd, akik örökbe akarnak fogadni.
EnglishIt is the Council's turn to adopt this package of paramount importance to the Union.
A Tanácson a sor, hogy ezt az Unió számára elsődleges fontosságú csomagot elfogadja.
EnglishWe joined the European Union because we wanted to adopt its internal rules.
Azért léptünk be az Európai Unióba, mert alkalmazni akarjuk annak belső szabályait.
EnglishThat is why we consider it essential to adopt this document without any amendments.
Ezért gondoljuk alapvető jelentőségűnek e dokumentum módosítások nélküli elfogadását.
EnglishHowever, the EU has not had the courage to adopt this position up to now.
Azonban az Európai Uniónak eddig nem volt bátorsága ezt az álláspontot elfogadni.
EnglishI therefore hope that the European Parliament will adopt these amendments tomorrow.
Remélem tehát, hogy az Európai Parlament holnap elfogadja majd ezeket a módosításokat.
EnglishIn that event, the Council may adopt a different position within two months.
Ebben a esetben a Tanács két hónapon belül eltérő álláspontot alakíthat ki.

Hasonló fordítások a(z) "to adopt to" szóra magyarul

to prepozíció
to come to ige
to turn to ige
to run to ige