angol-magyar fordítás erre a szóra: adolescence

EN

"adolescence" magyar fordítás

HU
EN

adolescence {főnév}

volume_up
adolescence
He wrote Helen that a part of adolescence is feeling that there's no one else around who's enough like yourself to understand you.
A kamaszkor folytatása ez "a sarkamban lévő örök érzés, hogy sehol senki, aki megértene"" - írta Helennek.
The richness of adolescence can and should receive the support of those who are older, who love them and who have already been there.
A kamaszkor gazdagságához kaphatnak és kapniuk is kell támogatást azoktól, akik idősebbek, akik szeretik őket és akik már végigjárták ezt az utat.
This was the simmering anger of his childhood and adolescence, undirected and therefore likely to swell like the ever-hotter steam in a boiler with no pressure-release valve.
A gyermekkor és a kamaszkor vak, perzselő haragja volt ez, irányítatlan, forrongó érzelem, amely - mint a szelep nélküli tartályban gomolygó gőz - bármelyik pillanatban kirobbanhatott.

Példamondatok a(z) "adolescence" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe don't know yet exactly hgw it works, but its often seen in early adolescence.
Még nem tudjuk pontosan, milyen a lefolyása, de gyakran előfordul a serdülőkor elején.
EnglishHe had not enjoyed his childhood and adolescence the first time around.
Annak idején egyáltalán nem szeretett gyerek lenni, és a kamaszkort sem élvezte.
EnglishThere was no way back to the bland pastures of adolescence and early womanhood.
Nincs rá mód, hogy visszataláljon kamaszkora szelíd mezőire.
EnglishThroughout his adolescence and twenties, he hadadored guns.
Gyermekkorában, sőt még fiatal felnőttként is áhítattal tekintett a lőfegyverekre.
EnglishWell...that was just another paean to male adolescence... and its refusal to grow up.
Újabb óda a hímkamaszkorhoz, a felnőttség elutasításához.
EnglishMy adolescence was spent during the German occupation of France.
Kamaszkoromat Franciaország német megszállása alatt töltöttem.
EnglishMore attention needs to be paid to the prevention of these diseases from the time when people reach adolescence.
Már fiatal kortól kezdve nagyobb figyelmet kell szentelni e betegségek megelőzésének.
EnglishOnly adolescence and the age of sixty were represented.
Csupán a serdülőkor és a hatvan év képviseltette magát rajta.
EnglishEveryone has written poems in adolescence; true poets destroy them, bad poets publish them.
Kamaszkorában mindenki ír verseket, ezeket aztán az igazi költők megsemmisítik, a rossz költők pedig publikálják.
EnglishHis stooping, undernourished body was that of a man who'd been bent at his studies since adolescence.
Görnyedt, rosszul táplált teste olyan férfit takart, akit kora ifjúságától kezdve tanulmányai kötöttek le.
EnglishParliament played a major role in bringing the child to adolescence, and I wish to express my gratitude.
A Parlament fő szerepet játszott a serdülőkorba lépett gyermek felnevelésében, ami miatt hálás vagyok neki.
EnglishMy rage was imperial, although my language came straight from the playgrounds of my Cleveland adolescence.
Fölséges harag fogott el, habár a kísérő szöveg egyenesen clevelandi kölyökkorom játszótereiről származott.
EnglishSince his adolescence it had been his one true vice; it was the indulgence he had become a thief to fund.
A háború előtt Európa kaszinóiban játszott, a kedvenc játéka a chemin de fer volt, bár a roulette-nek sem volt ellensége.
EnglishHe wrote Helen that a part of adolescence is feeling that there's no one else around who's enough like yourself to understand you.
A kamaszkor folytatása ez "a sarkamban lévő örök érzés, hogy sehol senki, aki megértene"" - írta Helennek.
EnglishThis system takes a long time to develop, slowly throughout the course of childhood and into early adolescence.
Ennek a rendszernek a kifejlődése hosszú időt vesz igénybe, lassan fejlődik a gyermekkor folyamán, egész a serdülőkor kezdetéig.
EnglishSince Madouc was only half his age and barely at the edge of adolescence, bluff facetiousness seemed in order.
Mivel Madouc fele annyi idős volt, mint ő, és szinte még gyermeknek számított, a tréfás őszinteség tűnt megfelelőnek vele szemben.
EnglishArrested adolescence! the Nonpareil fumed.
EnglishWould the discovery of an older cultural civilization out there inspire us to find ways to survive our increasingly uncertain technological adolescence?
Vajon egy öregebb kulturális civilizáció felefedezése segítene-e túlélnünk egyre bizonytalanabb technológiai ifjúságunkat?
EnglishThe richness of adolescence can and should receive the support of those who are older, who love them and who have already been there.
A kamaszkor gazdagságához kaphatnak és kapniuk is kell támogatást azoktól, akik idősebbek, akik szeretik őket és akik már végigjárták ezt az utat.
EnglishHe was old enough, twelve years and a few months, to have lost the prominent tummy of childhood and not yet old enough for adolescence to have made him awkward.
Tizenkét éves múlt néhány hónappal, tehát a gyerekkorra jellemző kidudorodó has már leapadt róla, de a kamaszos esetlenségnek nyoma sem volt még benne.

Szinonimák (angolul) a(z) adolescent szóra:

adolescent