angol-magyar fordítás erre a szóra: to admonish

EN

"to admonish" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "to admonish" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI dashed suddenly towards the audience as if I meant to admonish it for its rudeness.
Hirtelen a közönség felé lódultam, mintha neveletlenségéért akarnám pirongatni.
EnglishYet do not esteem him as an enemy but admonish him as a brother.
De ne bánjatok vele úgy, mint ellenséggel, hanem feddjétek meg mint testvéreteket.
EnglishI write not these things to confound you: but I admonish you as my dearest children.
Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek, hanem mint kedves gyermekeimet intelek benneteket.
EnglishFor which cause I admonish thee that thou stir up the grace of God which is in thee by the imposition of my hands.
Ezért figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem folytán van benned.
EnglishThe Museum is not the site for roguery; this I admonish.
Figyelmeztetlek benneteket, a Múzeum nem játék.
EnglishAdmonish them to be subject to princes and powers, to obey at a word, to be ready to every good work.
Figyelmeztesd őket, hogy vessék alá magukat a fölöttes hatóságoknak, engedelmeskedjenek, és legyenek készen minden jóra.
EnglishAnd we beseech you, brethren, to know them who labour among you and are over you in the Lord and admonish you;
Kérünk titeket, testvérek, becsüljétek meg azokat, akik körötökben fáradnak, vezetnek és intenek benneteket az Úrban.
EnglishTherefore watch, keeping in memory that for three years I ceased not with tears to admonish every one of you, night and day.
Ezért legyetek éberek, és véssétek jól emlékezetetekbe, hogy három éven át éjjel-nappal szünet nélkül, könnyek között figyelmeztettelek benneteket.
EnglishI admonish you, never call upon him, Petyr, for he serves me and will only destroy anyone else who seeks to command him through his given name.'
Ám figyelmeztetlek, sohase szólítsd, mert engem szolgál, és elpusztít mindenki mást, aki nevét használva akarna parancsolni neki.
EnglishLanglark, as if gently to admonish Witherwood for his brusque behavior, rose ponderously and bowed right and left in grand style.
Langlark, mintha finoman meg akarná dorgálni Witherwoodot kurta-furcsa viselkedéséért, felemelkedett és impozáns meghajlást mutatott be jobbra és balra.
EnglishHe'd like to object occasionally, but he knows I'll simply run next door and tattle to Judge Kipler, who'll rule in rny favor and admonish him.
Néha ellenkezne, de jól tudja, hogy nem kell mást tennem, mint átszaladnom a szomszéd szobába, ahol Kipler bíró úr úgyis az én javamra döntene.
EnglishAnd I myself also, my brethren, am assured of you that you also are full of love, replenished with all knowledge, so that you are able to admonish one another.
Meg vagyok róla győződve, testvéreim, hogy tele vagytok jóindulattal, s bővelkedtek minden tudással, hogy egymást figyelmeztessétek.
EnglishI will therefore admonish you, though ye once knew all things, that Jesus, having saved the people out of the land of Egypt, did afterwards destroy them that believed not.
Emlékezetetekbe szeretném idézni, bár egyszer s mindenkorra tudtok mindent, hogy az Úr Egyiptomból kiszabadította a népet, de később azokat, akik nem hittek, elpusztította.

Szinonimák (angolul) a(z) admonishment szóra:

admonishment