Példamondatok a(z) "admittance" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe smiling man who had stood aside to grant her admittance was no longer in this room.
Az a mosolygós férfi, aki az útjából félreállt, hogy beengedje, az már nem volt sehol.
EnglishInto one house in this neighbourhood they shall never have admittance.
Van a környéken egy ház, ahová soha be nem teszik a lábukat.
EnglishThere was much fussing in the admittance room of the infirmary.
A Gyengélkedő betegfelvételi szobájában nagy volt a sürgés-forgás.
EnglishThe battalion commander made the mistake of standing too near the gate when he demanded admittance.
A parancsnokuk elkövette azt a hibát, hogy túl közel állt a kapuhoz, amikor bebocsátást követelt.
EnglishCrew, your admittance papers for the Alvarez clinic tomorrow.
Uram, itt van a beutalója holnapra az Alvarez klinikára.
EnglishSay that there is one with me who demands admittance and whom not even Garach nor all Caer Dhu may deny.
Mondd azt, hogy olyasvalakit hoztam, akitől a bebocsátást sem ő, sem egész Caer Dhú nem tagadhatjameg!
EnglishThat was the cost of admittance into this particular club.
Ez volt az ára annak, hogy bekerüljön ebbe a klubba.
English(The President revoked the speaker's admittance to the floor.)
EnglishOnly the abbot, the mother superior, and I possess a universal key that allows admittance everywhere.
Csak néhány ajtó van, amelyet mindig zárva tartanak, de a tanulók védelme érdekében fontos biztonsági előírásokat léptettek életbe.
EnglishHe gave orders for her immediate admittance.
Megparancsolta, hogy azonnal vezessék eléje.
EnglishA high voice was demanding admittance shrilly.
Egy éles, magas hang bebocsáttatást kért.
EnglishWithin minutes a crowd of protesting reporters and photographers were at the wire clamoring for admittance.
Perceken belül tiltakozó újságírók és fotósok tömege gyűűlt össze a kerítésnél, s zajongva követelték, hogy engedjék be őőket.
EnglishThey were two women who having paid for admittance were determined to get their money's worth by seeing the grounds thoroughly.
Két asszony jött, azzal az eltökélt szándékkal, hogy a belépti díj ellenében alaposan megnézik maguknak a kastélykertet.
EnglishSo Mme. de Nucingen would lap up all the mud that lies between the Rue Saint-Lazare and the Rue de Grenelle to gain admittance to my salon.
Nucingenné bezzeg felnyalná a sarat a Saint-Lazare utca és a Grenelle utca közt, hogy bejuthasson a szalonomba.
EnglishUterine damage, hemorrhaging on admittance.
EnglishIf you want to join the club, you have to pay the cost of admittance, and even then you still can't drive your golf cart on the greens.
Ha be akarsz lépni a klubba, akkor be kell fizetned a tagságit, és még azután sem hajthatsz rá a golf-kocsiddal a zöldre.
Englishno admittance except on business
Englishno admittance except on business
Englishto gain admittance into a place
EnglishNo admittance! he cried out.

Szinonimák (angolul) a(z) admittance szóra:

admittance