EN

admiring {melléknév}

volume_up
Az a félig csodáló, félig neheztelő tekintet.
But no such happy marriage could now teach the admiring multitude what connubial felicity really was.
De ilyen szerencsés házasság most nem mutathat példát a csodáló tömegeknek, hogy milyen is az igazi családi boldogság.
We have been admiring onlookers at the way the Georgian people have striven to build a liberal democracy, a strong civil society and free elections.
Csodáló szemlélői voltunk annak, ahogy a grúz emberek arra törekedtek, hogy liberális demokráciát, erős civil társadalmat és szabad választásokat építsenek ki.

Példamondatok a(z) "admiring" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe hefted them and held them up to the light, admiring their brilliant blue glow.
Méricskélte a köveket, a nap felé tartotta őket, megcsodálta ragyogó, kék izzásukat.
EnglishI join with the Commissioner in admiring the actions taken by the European Central Bank.
Csatlakozom a biztos úrhoz az Európai Központi Bank cselekedeteinek méltatásában.
EnglishThis, he said, hefting the next gewgaw and admiring its gleam, istranscendent.
- Ez elpusztítja őket - kiáltotta, és magasra emelt egy újabb fémlapot.
EnglishThese four, when he had finished admiring them, he dropped into a small velvet bag.
A négy követ miután kellő ideig csodálta őket kis bársonyzacskóba dugta.
EnglishIt was Derwent who added the roque court I saw you admiring when you arrived.
Derwent csináltatta a roque-pályát; láttam, hogy amikor megérkezett, maga is megcsodálta.
EnglishHer hands roamed over him, too, stroking and squeezing and admiring his hard muscles.
Hilary keze is felfedező útra indult, simogatta, szorongatta a férfi kidolgozott izmait.
EnglishOnce again he paused, admiring the handsome lines of yet another racing car.
Újra megállt, hogy megcsodálja egy másik versenyautó előkelő vonalait.
EnglishQuite a lot of people do not like Flora Ackroyd, but nobody can help admiring her.
Sokan nem szeretik Flora Ackroydot, de senki sem képes nem csodálni.
EnglishTess exhaled, realizing that they'd simply been admiring the Porsche.
Tess fellélegzett amikor rájött, hogy csak a Porschét akarták megcsodálni.
EnglishWho knew you'd be listening - and admiring - while he maneuvered around your mother?
Ki tudta előre, hogy fülelni fogsz, mialatt ő meggyúrja a mamádat?
EnglishTravante said gravely: “Sir Pom-Pom is admiring the unicorn’s fine white tail.
- Sir Pom-Pom az egyszarvú hófehér farkát csodálja - mondta Travante szomorúan.
EnglishAdmiring regards and all that, and it was always satisfying to flaunt her qualities.
Elismerő pillantások, külső jegyeit méltató bókok ez rendben volt.
EnglishI'm admiring myself a good deal, so there's no need for you to chime in.
Eléggé csodálom én is saját magamat, nem szükséges még tódítani is.
EnglishMadine stood in the launching bay, admiring the three trim A-wing fighters.
Madine a dokkban állt, és a három A-szárnyúban gyönyörködött.
EnglishI was admiring the faint colour in Thora Greys cheeks and almost missed Clarkes reply.
Csodálattal néztem Thora Grey enyhén elpiruló arcát, és jóformán meg se hallottam Clarke válaszát.
EnglishSpecifiically, the pleasure to be derived from admiring the female form.
Különösen, az örömről, amit a női forma dícsőítéséből kaphatunk.
EnglishAt the moment, I stand admiring the splendid scenery of Tanjecterly.
- Pillanatnyilag csak állok és bámulom Tanjecterly csodálatos táját.
EnglishThen the proconsul, when he had seen what was done, believed, admiring at the doctrine of the Lord.
Amikor a helytartó látta az esetet, hívő lett, mert egészen lenyűgözte az Úr tanítása.
EnglishLambert said, admiring the resume.
Nagyon szép eredményeket ért el, Mitch jegyezte meg Mr. Lambert, miközben az önéletrajzot csodálta.
EnglishThere was something furtive and guilty about the way he was admiring it in the middle of this crisis.
Mintha bűntudata lett volna azért, mert a krízis kellős közepén legelteti a tekintetét.

Szinonimák (angolul) a(z) admiral szóra:

admiral
admiration
admirer