EN

to admire [admired|admired] {ige}

volume_up
to admire
No, she shook her head, don't ask me to admire Mr Crale's painting.
Nem - rázta meg a fejét -, tőlem ne kívánja, hogy csodál jam Mr. Crale művészetét.
De úgy tűnik, téged csodál.

Példamondatok a(z) "to admire" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe was the first Indian with whom I had spent much time, and I came to admire him.
O volt az első indián, akivel több időt töltöttem, és egyre inkább csodáltam őt.
EnglishI admire you for your resolve, Bremen, but I think you misguided and deceived.
Csodállak a magabiztosságodért, de azt hiszem, hogy félrevezettek és becsaptak.
EnglishI rather admire the Ethiopians' approach to situations like this, Stanley observed.
- Meglehetősen csodálom azt, ahogy az etiópiaiak közelítenek az ilyen kérdésekhez.
EnglishYou don't know how much I admire you, or how attractive is your disposition to me.
Fogalmad sincs róla, mennyire csodállak, és mennyire vonzónak találom a habitusodat.
EnglishThe three of us sit around the table while they admire their copy of the lawsuit.
Hárman körbeüljük az asztalt, és megcsodálják a benyújtott keresetről készült másolatot.
EnglishThe Elven brothers had little time to admire the ageless beauty of Paranor.
Az elf testvéreknek alig maradt idejük, hogy megcsodálják Paranor kortalan szépségét.
EnglishAt times he went there himself to drown his worries and admire the college girls.
Olykor maga is megfordult ott, hogy italba fojtsa gondjait, és megnézhesse a diáklányokat.
EnglishBut I can assure the young ladies that I come prepared to admire them.
A fiatal hölgyeket mindenesetre biztosíthatom, hogy mint bámulójuk jöttem ide.
EnglishIn due awareness of the difficulties on the ground, one cannot but admire her courage.
Tudatában a helyszínen jelentkező nehézségeknek, csodálattal kell adóznunk bátorságának.
EnglishAnd I've come to admire the perseverance with which you pursue it, you must know that.
És tudnia kell, hogy, kénytelen vagyok csodálni a kitartását, amellyel ragaszkodik hozzá.
EnglishNo, she shook her head, don't ask me to admire Mr Crale's painting.
Nem - rázta meg a fejét -, tőlem ne kívánja, hogy csodál jam Mr. Crale művészetét.
EnglishHarker wouldn't have stopped to take a pee, wash his hands, or admire himself in a mirror.
Carson meggyőzte magát, hogy Harkernek esze ágában sincs a hátába kerülni.
EnglishWell, I said, it's not the fashion nowadays for sons to admire their fathers.
- Manapság nem dívik a fiatalok között az apák csodálata - mondtam.
EnglishStill, I respect and admire you far too much to argue the matter.
Mindenesetre sokkal jobban tisztellek és csodállak, semhogy vitatkozzam veled.
EnglishI can only admire the opportunistic hypocrisy of my Tory colleagues.
A Tory pártba tartozó kollegáimnak ezen opportunista álszentségét csak csodálni tudom.
EnglishMaria thought speaking out of the question, and the gentlemen did nothing but eat and admire.
Mariának eszébe sem jutott, hogy beszéljen, a férfiak pedig csak ettek és lelkesedtek.
EnglishHe now also stood back to admire the vehicle that was being called into existence.
Õ is hátralépett, és megcsodálta a valóságossá vált alkotmányt.
EnglishI never dare telljier, but I still admire Blair Leighton and Alma Tadema.
Neki sose merném megmondani, de én még mindig Blair Leightonért meg Alma Tademáért rajongok.
EnglishWe admire their courage, determination and aspirations for democracy.
Csodálattal adózunk bátorságuknak, elszántságuknak és a demokrácia iránti törekvésüknek.
EnglishMr President, I admire the French presidency for its determined leadership.
Elnök úr, csodálom a francia elnökséget a határozott vezetéséért.

Szinonimák (angolul) a(z) admiral szóra:

admiral
admiration
admirer