EN

admiration {főnév}

volume_up
admiration (és: marvel, wonder)
But their embarrassment would be tempered by admiration that he'd never been caught.
De a zavarukat azután csodálat váltja fel, amiért sikerült megszöknie.
The tone of admiration in his voice was like a tonic to my weak legs.
A hangjából kicsengő csodálat gyógyír volt remegő lábamra.
Adoration and admiration will overwhelm you.
Rajongás és csodálat veszi majd Önöket körül.

Példamondatok a(z) "admiration" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe had seen her do it before, but that did not lessen his admiration for her.
Thad már látott ilyet régebben is, de ez nem kisebbítette Liz iránti csodálatát.
EnglishThey're just the usual everyday stares of admiration and lust, she told herself.
Pusztán a hétköznapi rajongó és sóvárgó pillantások ezek, nyugtatgatta magát.
EnglishHari quashed a grin of admiration at the way Maserd defused a tense moment.
Hari elismerően elmosolyodott Maserd mesterien oldotta meg a feszült helyzetet.
EnglishBeauty compelled admiration and erotic yearning; such was its organic function.
Szépsége csodálatot és erotikus vágyakozást ébresztett; ez volt a célja.
EnglishShe had heard the admiration in Brett's voice, even if the boy himself had not.
Charity kihallotta a csodálatot a fia szavából, a csodálatot, amit igyekezett eltitkolni.
EnglishHe remembered feeling a certain admiration for the man, and at the same time cynicism.
A kissé csúfondáros mellékzöngével együtt helyeslés is kicsengett ebből a gúnynévből.
EnglishIf so, she had surely failed to charm Prince Bittern, or win his admiration.
Ha így történt, akkor elmulasztotta elbűvölni Bittern herceget, vagy kivívni csodálatát.
EnglishInside the hatch was a plastic seal, still tight, he noted with admiration.
A hengeren belül, nagy ámulatára, egy újabb, műanyag szigetelést talált.
EnglishShe had the distracted, dreamy air of one high on something other than admiration.
Olyan kábult, álmodozó légkör lebegte körül, amit aligha csak rajongói hízelgése váltott ki.
EnglishBut their embarrassment would be tempered by admiration that he'd never been caught.
De a zavarukat azután csodálat váltja fel, amiért sikerült megszöknie.
EnglishBut Jeni Cuicet clapped her hands and murmured in clear admiration.
Jeni Cuicet azonban összecsapta a kezét és ámuldozó elismeréssel felkiáltott:
EnglishHari murmured the required admiration and recalled his thoughts of only an hour before.
Hari elmormogott néhány elismerő szót, és felidézte a néhány órával korábbi gondolatait.
EnglishI come here full of admiration, to a Parliament that I constantly envy.
Úgy jövök ide, hogy minden csodálatom, és irigységem az Önök Parlamentjéé.
EnglishHe felt a sudden envy and admiration for the exorcist's strong and simple faith.
Hirtelen irigyelte és csodálta az ördögűző egyszerű, erős hitét.
EnglishSo they can express everything from admiration and lust to anxiety and angst.
Minden kifejezhető a csodálattól és a vágyakozástól kezdve az aggodalmakig és a szorongásokig.
EnglishWith considerable admiration, Dan watched Laura calm and quiet the frightened girl.
Dan csodálattal nézte, ahogy Laura nyugtatgatja a rémült kislányt.
EnglishYou'd be a good one, van Damm said, with what appeared to be genuine admiration.
Jól csinálná mondta őszintének ható csodálattal Arnie van Damm.
EnglishVannier, I said with a little touch of admiration, you played that rather neatly.
Mr. Vannier mondtam némi csodálattal , ezt bizony ügyesen játszotta.
EnglishI'll admit, if you like, that I can't help feeling a good deal of admiration for the whole set-up.
Készségesen elismerem, hogy magam is nem csekély csodálattal szemlélem a művet.
EnglishEven the hard-bitten sailors had watched those combats with admiration.
Még a sokat megélt tengerészek is tátott szájjal nézték a párbajukat.

Szinonimák (angolul) a(z) admiration szóra:

admiration
admiral
admirer