EN

admirable {melléknév}

volume_up
asked Lucy Eyelesbarrow with admirable composure.
- kérdezte Lucy Eyelesbarrow csodálatos lélekjelenléttel.
I think this is an admirable way to show how a living democracy must work.
Úgy gondolom, ez csodálatos útja egy élő demokrácia szükségszerű működésének.
`And you're an admirable choice for that victim, a killer as evil as myself.'
És maga csodálatos lenne áldozatnak; hiszen éppoly elvetemült gyilkos, mint jómagam.
The door was opened with admirable promptitude by Parker, the butler.
Parker, a komornyik, csodálatra méltó gyorsasággal nyitott ajtót.
An admirable quality - though not always practicable.
Csodálatra méltó tulajdonság, bár nem mindig hasznos.
'Your sense of duty is admirable, Sir John.'
- Az ön kötelességtudata csodálatra méltó, Sir John.
So the European School is an admirable project, and I support it.
Az Európai Iskolák ügye tehát nagyszerű projekt, én pedig támogatom.
Poor Sir Charles was also an admirable companion.
Szegény öreg Sir Charles szintén nagyszerű cimbora volt.
An admirable fighting ship, if you were moved to sell it.
Nagyszerű hadihajó, ha az a szándéka, hogy eladja.

Példamondatok a(z) "admirable" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English`And you're an admirable choice for that victim, a killer as evil as myself.'
És maga csodálatos lenne áldozatnak; hiszen éppoly elvetemült gyilkos, mint jómagam.
EnglishThe fact is, my dear sir, your admirable work contains one significant flaw.
A tény az, kedves uram, hogy az itt folyó csodálatos munkának van egy fogyatékossága.
EnglishI think this is an admirable way to show how a living democracy must work.
Úgy gondolom, ez csodálatos útja egy élő demokrácia szükségszerű működésének.
EnglishHe said, Life can't really be solved by admirable maxims out of modern literature.
- Az élet nem intézhető el a modern irodalomból vett bölcs mondásokkal.
EnglishMr Entwhistle's account of the family had, he realised, been admirable.
Megállapította, hogy Entwhistle úr csodálatra méltó hűséggel festette le a családot.
EnglishOne man's resistance, while admirable, cannot turn back the most titanic forces of nature.
Egyetlen ember nem szegülhet szembe egy ilyen rettenetes természeti erővel.
EnglishThis has enabled it to throw off the shackles and to grow in an admirable way.
Ez lehetővé tette, hogy az ország megszabaduljon béklyóitól és bámulatos növekedést érjen el.
EnglishEasy to walk up through the garden, skirting the yew hedges that provided such admirable cover.
A kerten át könnyen meg lehet közelíteni a házat; a taxus-sövény pompás fedezék.
Englishasked Lucy Eyelesbarrow with admirable composure.
- Miféle hullát? - kérdezte Lucy Eyelesbarrow csodálatos lélekjelenléttel.
EnglishIt is a similar to this recent operation, which has been concluded with such admirable results.
A feladat hasonló a legutóbbihoz, melyet olyan dicséretes hozzáértéssel elvégeztek.
EnglishSon, I'm a cantankerous old bastard and not entirely admirable.
Fiam, én egy megátalkodott vén szivar vagyok, nem tiszteletreméltó öreg.
EnglishAlso she mends socks and sews on buttons in a manner truly admirable.
Egyébként pedig csodálatraméltóan tud stoppolni és gombot varrni.
EnglishThe door was opened with admirable promptitude by Parker, the butler.
Parker, a komornyik, csodálatra méltó gyorsasággal nyitott ajtót.
EnglishAnd that could only mean one thing, Bondarenko thought, behind an admirable poker face.
Ami csakis egy dolog lehet, gondolta pókerarccal Bondarenko.
EnglishSo the European School is an admirable project, and I support it.
Az Európai Iskolák ügye tehát nagyszerű projekt, én pedig támogatom.
EnglishAvenging his death, wanting to avenge his death, that's admirable, who doesn't understand that?
Bosszút állni a haláláért, éhezni a bosszúra, ez tényleg csodálatra méltó, ki ne értené ezt meg?
EnglishFor there is nothing amongst mortal men more fair and admirable, than the chaste minds of this people.
Mert nincs a halandók világában szebb vagy csodálatraméltóbb, mint e nép lelki tisztasága.
EnglishWith a woman's admirable tact, she began to smile and said:
A nők csodálatos színlelőképességével elmosolyodott, és így szólt:
EnglishShe had, quite possibly, admirable qualities, but did Roddy 69
Közösen összeállították a listát, hogy mi menjen, mi maradjon.
EnglishDaily Mail: All four tales are admirable entertainmentMrs Christies solutions are unexpected and satisfying.
Hidegvér, merészség és megfelelő szerencse kellett a meggyilkolásához.

Szinonimák (angolul) a(z) admiral szóra:

admiral
admiration
admirer