EN

administrator {főnév}

volume_up
THE ADMINISTRATOR was more of an ass than the receptionist.
Az igazgató még a titkárnőnél is nehezebb eset volt.
Out of the question, snapped the administrator.
Szó sem lehet róla, vágta rá az igazgató.
She walked quickly through the doors, into the lobby, and was almost to the front door when the administrator spoke to her.
Darby sietve vágott keresztül a hallon, és már majdnem a kijáratnál volt, amikor az igazgató megszólította.
Let us take a look at what happens when the tables are turned and the public administrator wants to find out what we citizens are doing.
Nézzük csak meg, mi történik, amikor az asztal másik oldalára ülünk, és az ügyintéző akarja kideríteni, hogy mi, polgárok, mit csinálunk.

Példamondatok a(z) "administrator" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe system said: %2.Please check the URL or contact your system administrator.
A hibaüzenet: %2.Javítsa ki a címet vagy kérjen segítséget a rendszergazdától.
EnglishAt that time Chen had served as First Grade Administrator of Second Octant trade.
Chen akkoriban a Második Oktáns kereskedelmét irányító hivatal vezetőjeként dolgozott.
EnglishGrantham was preaching to the administrator about the cost of health care.
Grantham éppen az egészségügyi szolgáltatások áráról prédikált az igazgatónak.
EnglishMeanwhile, I've been asked to the Administrator's Office, in the old city.
Addig is feladatul kaptam, hogy látogassam meg az állomás ügyintézőjét, az óvárosban.
EnglishSinidic carried no weapon, but clung close to the Baron- Administrator.
Sinidic nem rendelkezett fegyverrel, ezért mindig a gazdája közelében tartózkodott.
EnglishManually, add the host's key to %1 or contact your administrator.
Adja hozzá a gép kulcsát a(z) %1 fájlhoz vagy kérjen segítséget a rendszergazdától.
EnglishIf the error occurs frequently, contact the website administrator.
Amennyiben a hiba gyakran előfordul, vegye fel a kapcsolatot a webmesterrel.
EnglishGrantham shrugged at the administrator, and casually left the building.
Grantham az igazgatóra nézve megvonta a vállát, és komótosan távozott.
EnglishDownload and install PSM and try again, or contact your system administrator.
Töltse le és telepítse a PSM-et, és ezután próbálkozzon újra, vagy keresse fel a rendszergazdát.
EnglishAutomatically notify the administrator of uploads from anonymous users
A rendszergazda értesítése az anonymous felhasználók feltöltéseiről
EnglishWalter Kord and Randall Gaskin, the cancer clinic administrator.
Nekünk csak kettő van: dr. Walter Kord és Randall Gaskin, a rákos betegeket kezelő klinika vezetője.
EnglishI'll talk to the administrator of the hospital and arrange security around Ricky's room.
Felhívom a kórház igazgatóját és elintézem, hogy a biztonsági szolgálat vigyázzon Ricky szobájára.
EnglishThe server responded: %s Contact your mail administrator for assistance.
A kiszolgáló válasza: %s Vegye fel a kapcsolatot és kérjen segítséget az Ön e-mail ügyintézőjétől.
EnglishThe High Druid was a politician first, an administrator second, and a functionary above all.
A Fődruida elsősorban politikus, másodsorban adminisztrátor, de mindenekelőtt tisztviselő volt.
EnglishI would like to thank Donatella Pribaz, who was the committee administrator responsible.
Szeretnék köszönetet mondani Donatella Pribaz asszonynak, a szakbizottság felelős tisztviselőjének.
EnglishThe Baron-Administrator reached the shield door and shoved Sinidic into the waiting darkness.
Amint az ajtóhoz értek, behajította a segédet a sötét helyiségbe.
EnglishAshton the administrator, armed with the lightnings of authority.
Ashton, az adminisztrátor, a tekintély villámaival fölfegyverkezve.
EnglishDrom Guldi, the muscular man said, introducing himself, Baron- Administrator of the Kelrodo-Ai gelatin mines.
Drom Guldi vagyok, a Kelrodo-Ai zselatinbányák igazgatója mutatkozott be a férfi.
EnglishPlease try again later, or else contact your System Administrator.
Próbálja meg később, vagy lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.
EnglishAn administrator can configure the network to have several scopes.
A rendszergazda többféle hálózati címtartományt állíthat be.