EN

administration {főnév}

volume_up
1. általános
The administration helps the political bodies organise debates.
Az adminisztráció segítséget nyújt a politikai testületeknek a viták megszervezéséhez.
The Lula administration has made a particular commitment to human rights.
A Lula adminisztráció különösen elkötelezte magát az emberi jogok mellett.
The administration of justice is another sector requiring fundamental reform.
Az igazságügyi adminisztráció a másik olyan terület, mely fundamentális reformot igényel.
administration (és: civil service)
Where does the supervision and accountability of public administration come in?
Mi köze ennek a közigazgatás felügyeletéhez és elszámoltathatóságához?
To have a top-quality public administration is a necessary condition for that.
Ennek szükséges feltétele a csúcsminőségű közigazgatás.
The Turkish administration has made considerable efforts in this field.
A török közigazgatás jelentős erőfeszítéseket tett ezen a téren.
It is important to create and apply a strategy for electronic administration.
Fontos létrehozni és alkalmazni az elektronikus igazgatás stratégiáját.
An increase in administration, red tape and unnecessary EU legislation does not represent that.
Az igazgatás, a bürokrácia és a szükségtelen uniós jogalkotás növelése nem bír ilyen értékkel.
Following the blocking by the administration, this obligation has not been met since July.
Mivel az igazgatás akadályt gördített elé, július óta nem teljesül ez a kötelezettség.
administration
We need to improve the options and conditions of paperless administration and business transactions.
Javítanunk kell a papír nélküli ügyintézés, üzletkötés lehetőségei, feltételeit.
This is what you might call a fundamental principle of good administration.
Mondhatni ez a megfelelő ügyintézés kis egyszeregye.
However, you have a blind spot, which is the administration of the European Parliament.
Van azonban egy fekete folt: az Európai Parlamenten belüli ügyintézés.
administration
volume_up
beadás {fn} (kérvényé)
The method of administration took rather more thinking out, but I hit on a very ingenious idea in the end.
A beadás módja már nem olyan egyszerű, de erre is kitűnő ötletem támadt.
2. "of help"
administration
volume_up
nyújtás {fn} (segítségé)
In any case, micro-enterprises will continue to maintain their sales and transactions registers for the purposes of administration and tax information.
Mindenesetre a mikrovállalkozások továbbra is fenn fogják tartani eladási és tranzakciós nyilvántartásaikat adminisztratív és adóügyi információk nyújtás céljával.
3. politika
administration
The Swedish national administration has lived up to everyone's expectations.
A svéd kormány mindenki elvárásainak megfelelően teljesített.
Britain joined the ICC under the previous Labour administration.
Az Egyesült Királyság az előző munkáspárti kormány alatt csatlakozott az NBB-hez.
The actions of the Bush administration have shown us this quite plainly.
A Bush-kormány tettei ezt félreérthetetlenül megmutatták.
administration
I hope that the new American administration will be forthcoming in this respect.
Remélem, hogy az új amerikai kormányzat közeledést fog mutatni e témában.
He has access to very senior officials in the Fowler Administration.'
A Fowler-kormányzat legfontosabb tagjaival áll kapcsolatban.
It was released during my early days with the Nixon administration.
A Nixon-kormányzat szólgálatában töltött időm kezdetén adták.
administration
administration
There is only one answer to the challenges of this complex administration system: multi-level governance.
Ezen összetett adminisztrációs rendszer kihívásaira csak egy megfelelő válasz volt: a többszintű kormányzás.
However, this will be possible to achieve only if the corresponding national administrations also apply the general standards of good governance and partnership.
Ez azonban csak úgy érhető el, ha a megfelelő nemzeti közigazgatási szervek is alkalmazzák a felelősségteljes kormányzás és a partnerség általános normáit.

Példamondatok a(z) "administration" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishCalculated to distract attention from the plain fact of administration of poison.
Arra volt kitalálva, hogy elterelje a figyelmet az egyszerű méreg használatról.
EnglishBrightling, is to support the Administration.
A maga dolga, dr. Brightling, ebben a kérdésben az, hogy támogassa a kormányzatot.
EnglishWe cannot have administration of multiannual programmes outside the Commission.
A többéves programok igazgatását nem szerepeltethetjük a Bizottságon kívül.
English7. frequency of administration and any precautions taken at the time of administration;
7. az alkalmazás gyakorisága és az alkalmazás során alkalmazott óvintézkedések;
English(e) rental of premises for the administration of recognized producer groups;
e) az elismert termelői csoportok adminisztrációs helyiségeinek irodabérleti díjai;
EnglishNevertheless, the percentage of women in Romania's local administration is even lower.
Ugyanakkor a nők aránya a román helyi közigazgatásban még ennél is alacsonyabb.
EnglishI hope that the new American administration will be forthcoming in this respect.
Remélem, hogy az új amerikai kormányzat közeledést fog mutatni e témában.
EnglishOr have our principles and values been the same as those of the Bush administration?
Vagy eddig ugyanazok lettek volna az elveink és értékeink, mint a Bush-kormányzatéi?
EnglishThe new US administration has also adopted a very significant stimulus plan.
Az Egyesült Államok új kormánya szintén igen jelentős ösztönző csomagot fogadott el.
EnglishHis boss reported to a President in charge of an Administration run by fools.
Verheek főnöke annak a kormánynak küldi a jelentéseit, íz amelyet idióták irányítanak.
Englishand to be eligible for the administration or management posts of a trade union.
"és egy szakszervezet ügyviteli vagy vezetői tisztségeire való választhatóság jogát is".
EnglishPublic administration plays a key role in the process of migrating to SEPA.
A közigazgatási szervek kulcsszerepet játszanak a SEPA-átállás folyamatában.
EnglishI appeal to the new administration not to take this support entirely for granted.
Azzal fordulok az új kormányhoz, hogy ne vegye ezt a támogatást teljesen természetesnek!
EnglishRajoelina's administration breaches human rights and oppresses its own citizens.
Rajoelina rezsimje megsérti az emberi jogokat, és elnyomásban tartja az ország polgárait.
EnglishSite officiel de l'administration française Tel.: + 33 1 73 60 39 39 E-mail
Site officiel de l'administration française Tel.: + 33 1 73 60 39 39 E-mail
EnglishFinally, industry wishes to see a well-managed and simple tax administration system.
Végezetül: az ipar jól irányított és egyszerű adórendszert szeretne látni.
EnglishThe first concerns the administration and operation of the Euro-Mediterranean Assembly.
Az első az Euromediterrán Közgyűlés igazgatásával és működésével kapcsolatos.
English1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
EnglishNick was a homicide detective with the Yard, and Emma was in administration.
Nick a gyilkosságiaknál volt nyomozó a Yardon, Emma pedig a nyilvántartásnál dolgozott.
EnglishI am referring to the bodies at every level of national and European administration.
Én most a nemzeti és az európai közigazgatás valamennyi szintjének testületeire utalok.