Példamondatok a(z) "to adjust" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHolding the, burning brand before him, he allowed his eyes a moment to adjust.
Maga elé tartotta a szövétneket, és várt egy percig, hogy a szeme alkalmazkodhasson.
EnglishDespite the blackness of the enclosure, his eyes were able to adjust immediately.
Sötét volt a sátor belsejében, de Risca szeme azonnal alkalmazkodott hozzá.
EnglishReference fluids Two reference fluids are used to adjust the densimeter.
Referenciafolyadékok Két referenciafolyadék segít a sűrűségmérő beállításában.
EnglishShe puffed loosely and blinked, then put her hand up to adjust the cigarette.
Könnyedén pöfékelt, és hunyorított, aztán felemelte a kezét, hogy elrendezze a cigarettát.
EnglishAutomatically adjust the character spacing for specific letter combinations.
Automatikusan beállítja a betűközt a meghatározott betűkombinációkhoz.
EnglishThe method used to adjust the choke shall be that indicated by the manufacturer.
A hidegindítót a gyártó utasításainak megfelelően kell beállítani.
EnglishThus, we need to adjust procedures, both in practice and in legislation.
Így hát ki kell igazítanunk az eljárásokat, úgy a gyakorlatban, mint a jogszabályokban.
EnglishThe method used to adjust the choke shall be that indicated by the manufacturer.
A hidegindítót a gyártó előírásainak megfelelően kell beállítani.
EnglishThe first is the tight time scale allowed for Member States to adjust their fishing effort.
Az első a tagállamoknak a halászati erőkifejtésük szabályozására adott idő.
EnglishHe skipped nimbly from one kilta to the next, making pretence to adjust each conical basket.
Fürgén ugrott egyik sátortól a másikhoz, mintha mindent rendbe akart volna szedni...
EnglishIt took him the first half-hour of the trek to adjust his balance.
Az első fél órát azzal töltötte, hogy kitapasztalja a hátizsák súlyeloszlását.
EnglishIt's just that it's going to take a little while to adjust to the additional weight.'
Csak szükségem van egy kis időre, hogy hozzászokjak a plusz teherhez.
EnglishWe have been squabbling for years about the Commission proposal to adjust car tax.
Évek óta civakodunk a Bizottságnak a gépjárműadók kiigazításával kapcsolatos javaslata felett.
EnglishYou can adjust volume on this dial here- He showed them the knob on the Microphone root.
Itt lehet a hangerőt állítani - mutatta a kis csavart a mikrofon alján.
EnglishI've done my best to understand what happened, hoping to adjust to it.
Minden tőlem telhetőt megtettem, hogy megértsem a történteket, remélve, le tudom zárni.
EnglishThe young men who were with them tried to adjust things, but without avail.
A velük lévő két fiatal férfi hasztalan igyekezett csitítani őket.
EnglishSparhawk walked away from the embers of their fire to allow his eyes to adjust to the darkness.
Sparhawk távolabb sétált a tűz fénykörétől, hogy a szeme hozzászokjon a sötétséghez.
EnglishEnter the amount by which you want to adjust the transparent area of the gradient.
Írja be a színátmenet áttetsző területét módosító mennyiséget.
EnglishHis daemon, the snow leopard, sprang up to follow him, and he turned to adjust something beside her.
Daimónja, a hóleopárd utánaszökkent, Lord Asriel igazgatott valamit az oldalán.
English'I suppose we could,' Flere-Imsaho said, tugging at the robe to adjust it.
De, csinálhatunk válaszolta Flere-Imsaho, és a köpenyt igazgatta.

Szinonimák (angolul) a(z) adjustment szóra:

adjustment
adjustable spanner