EN

adhesive {melléknév}

volume_up
adhesive
adhesive
Adhesive landing ribbons sprang out in all directions, many of them hitting Inst, entangling him like a bug.
Ragadós landolószalagok csapódtak ki minden irányban, több Instet is megtalálta és körbefonta, mint egy bogarat.
adhesive (és: cohesive, tacky)

Példamondatok a(z) "adhesive" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAttracted by microfields, the adhesive streamers gathered around, enfolding it.
A mikromezők fellépő vonzása következtében a kis kacsok odagyűltek és rátapadtak.
EnglishThey all appear to be adhesive, and there is a distinct odour of lime-cream.
Mindegyik ragad kissé, és a mésztej illata érződik rajtuk.
EnglishDrake watched him from across the cabin, a small adhesive plaster covering the cut on his forehead.
Szvoboda, homlokán vékony ragtapasszal a kabin másik sarkából figyelte.
EnglishAs he could not lock them from outside he secured them with a strip of strong adhesive tape.
Mivel kívülről nem tudta bezárni, e-rős ragtapasszal rögzítette.
EnglishShe moved through the ranks, snipping off lengths of adhesive,
Végigment a sorok között, levagdalt egy-egy darab ragtapaszt, és beragasztotta az újoncok száját.
EnglishThe adhesive plaster showed where the antenna had been put in.
A ragtapasz azt a helyet takarta, ahol az antennát beépítették.
EnglishTHE PLATES ARE GLUED TOGETHER WITH ORDINARY GLASS ADHESIVE .
A lemezek közönséges üvegragasztóval vannak összeragasztva.
EnglishA bond takes place, and you get this very strong, powerful adhesive.
de ha összekverik a kettőt, valami megváltozik.
EnglishAnd, like the recruits, Unk had a strip of adhesive plaster running from the crown of his head to the nape of his neck.
S mint amazoknak, neki is egy csík ragtapasz futott végig a feje búbjától a tarkójáig.
EnglishThe use of official adhesive labels shall be authorized.
Engedélyezni kell az öntapadó hatósági címkék használatát.
EnglishA small section of adhesive membrane had been applied to the map, immobilizing the blue glint in place.
A kék fénypontot egy apró darab ragasztóhártya rögzítette a térképhez, lehetetlenné téve annak mozgását.
EnglishHer own fingerprint, occurring quite naturally on a roll of adhesive plaster taken from her room.
Az ujjlenyomata pedig eléggé magától értetődően rajta lehetett a ragtapaszon, hiszen az ő szobájából emelték el.
EnglishIt was a flat envelope of adhesive ribbons like those of the snarley-ball thrown at Alacrity back at Machu Picchu.
Lapos tokba bújtatott tapadós szalagok voltak, hasonlóak a machu picchu-i vadászgömb karjaihoz.
EnglishAdhesive landing ribbons sprang out in all directions, many of them hitting Inst, entangling him like a bug.
Ragadós landolószalagok csapódtak ki minden irányban, több Instet is megtalálta és körbefonta, mint egy bogarat.
EnglishShe took from the table the roll of adhesive plaster.
Felemelte az asztalról a ragtapasztekercset.
EnglishThe airbike required only a very short landing strip, and he had the emergency snare with its adhesive ribbons.
A légibiciklinek nagyon rövid leszállópálya is elég volt, és ott volt a biztonsági hurok is, a tapadós szalagokkal.
EnglishKrim took the call, smiled briefly at the woman on the floor with her hands and ankles bound with adhesive tape, and left.
Krim vette fel, röpke mosolyt villantott a padlón heverőő nőőre, akinek keze-lába össze volt kötözve, és elment.
EnglishHe stuck the explosive to the door frame by its adhesive and pushed the blasting cap into the top-right corner.
A következő másodpercben már három méterre onnét állt, bal kezében a detonátort fogta, jobb kezében SMG pisztolymarkolatát.
EnglishTools, tubes of adhesive, and bottles of spray insulation littered the place, along with odds and ends of padding and webbing.
Szerszámok, ragasztóstubusok és szigetelőspray-palackok hevertek szanaszét, fonal- és műanyagdarabokkal egyetemben.
EnglishIt must have some sort of adhesive on the side.

Szinonimák (angolul) a(z) adhesive szóra:

adhesive