angol-magyar fordítás erre a szóra: adequacy

EN

"adequacy" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "adequacy" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe do not think that having a capital adequacy regime for funds solves the problem.
Nem gondoljuk, hogy az alapok tőkeellátottsági rendszere megoldaná a problémát.
Englishif we want food adequacy, because only thus will we be able to deal with crises;
ha megfelelő élelmiszereket akarunk, mert csak így leszünk képesek a válságok leküzdésére;
EnglishThe committee welcomes the high capital adequacy ratio of the European Investment Bank (EIB).
A bizottság üdvözli az Európai Beruházási Bank (EBB) magas tőkemegfelelési mutatóját.
EnglishOn adequacy: we cannot achieve that at European level, Member States must do that.
A megfelelőséggel kapcsolatban: ezt európai szinten nem tudjuk elérni, a tagállamoknak kell megtenniük.
EnglishIn situations such as the one in Haiti today, what is important is speed, adequacy and elasticity.
A mai haitihez hasonló helyzetekben a gyorsaság, a megfelelőség és a rugalmasság a legfontosabb.
EnglishIn several places, it highlights the links between adequacy, sustainability and safety.
Számos helyen felhívja a figyelmet a megfelelőség, a fenntarthatóság és a biztonság közötti összefüggésekre.
EnglishThe Commission is proposing 5% in its capital adequacy review.
A Bizottság tőkemegfelelési elemzésében 5 százalékot javasol.
EnglishIt is a matter of capital adequacy and insurance for return journeys.
Ez a visszautat fedező tőke és biztosítás kérdése.
EnglishFor adequacy and advantage, a female needs proper amplitude.
- Egy nő esetében több okból is fontos a rendes méret.
EnglishHowever, this has no impact on the more general assessment of the adequacy of the verification system in place.
Ez azonban nincs hatással a meglévő igazolási rendszer megfelelőségének általánosabb értékelésére.
EnglishIt is perfectly possible to achieve regional adequacy by contractualisation without a mandatory instrument.
Tökéletesen megvalósítható a regionális megfelelőség a kötelező eszköz nélküli, szerződéses intézkedésekkel.
EnglishThat agreement was linked to a set of Canadian commitments and a Commission adequacy decision.
Ez a megállapodás kapcsolódott számos kanadai kötelezettségvállaláshoz, valamint a Bizottság megfelelőségi határozatához is.
EnglishThese arguments are compelling, as in South Ulfland there is already a new sense of pride and adequacy.
Ezek az érvek rendkívül csábítóak, ugyanis Dél-Ulflandban már most egy újfajta büszkeség és szemléletmód van kialakulóban.
EnglishIt is my belief that pensions can and should be treated separately for their own capital adequacy requirements.
Véleményem szerint a nyugdíjakat külön kell is lehet is kezelni saját tőkemegfelelési követelményeik szempontjából.
English(SV) Madam President, it is, in many respects, a positive sign that work on the new capital adequacy rules is progressing.
(SV) Elnök asszony, sok szempontból kedvező jel, hogy az új tőkemegfelelési szabályokkal kapcsolatos munka halad.
EnglishCapital adequacy of investment firms and credit institutions (implementing powers conferred on the Commission) (vote)
A befektetési vállalatok és hitelintézetek tőkemegfelelése (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) (szavazás)
EnglishMore people working more and longer is the key of the long-term adequacy and sustainability of social protection.
A szociális védelem hosszú távú megfelelő működésének és fenntarthatóságának az a feltétele, hogy többen és tovább dolgozzanak.
EnglishLet there be an adequacy of side-dishes.
EnglishSo I say: should we really listen to the pleas of such banks on new capital adequacy implementation dates?
Ezért felteszem a kérdést: megérdemlik ezek a bankok, hogy meghallgassuk őket, amikor a tőkemegfelelés teljesítésének új határidejéért rimánkodnak?
EnglishThe Commission will present a comprehensive assessment of the adequacy of the new targets and measures in the course of the next two weeks.
A Bizottság a következő két hét folyamán átfogó értékelést fog előterjeszteni az új célok és intézkedések megfelelőségéről.

Szinonimák (angolul) a(z) adequacy szóra:

adequacy