EN

additionally {határozószó}

volume_up
Additionally, special emphasis is placed on guaranteeing that the information given to the consumer is precise and useful.
Továbbá külön hangsúlyt helyezünk annak biztosítására, hogy a fogyasztók pontos és hasznos információkat kapjanak.
It additionally requires elimination of the reasons for migration, that is to say the stimulation of development in the countries of origin.
Továbbá, szükség van a migrációt kiváltó okok megszűntetésére is, azaz a származási országok fejlődésének élénkítésére.
Additionally, it is important for countries to cooperate and to make use of experience gained to date with regard to the visa issuing procedure.
Továbbá fontos, hogy az országok együttműködjenek és felhasználják a vízumkiadási eljárás terén ez idáig szerzett tapasztalataikat.
additionally (és: furthermore, to boot)
Additionally, the length of time for which the data is kept and the number of items of data requested seem to us excessive.
Ráadásul túlzottan hosszúnak tűnik az az idő, ameddig az adatokat megőrzik, és túlzottan sok adatot is kérnek.
Additionally, the Fundamental Rights Agency's discrimination survey found that the Roma were discriminated against more than any other group surveyed.
Az Alapjogi Ügynökség megkülönböztetéssel foglalkozó felmérése ráadásul azt állapította meg, hogy a romákat minden más vizsgált csoportnál többször érte megkülönböztetés.
additionally

Példamondatok a(z) "additionally" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishCheck to additionally display a reminder in advance of the main alarm time(s).
Jelölje be, ha az elsődleges figyelmeztetést megelőzően emlékeztetőt szeretne kérni.
EnglishAdditionally, you can set the print order, the first page number and the page scale.
Azonkívül beállíthatja a nyomtatási sorrendet, az első oldalszámot, és az oldal méretezését.
EnglishAdditionally, clean and energy-efficient cars tend to cost more.
Ezenfelül valószínű, hogy a tiszta és energiatakarékos autók többe fognak kerülni.
EnglishAdditionally, Ireland is proposing a way in which it can escape from its isolation.
Emellett Írországnak is javasol egy utat, amelynek segítségével ki tud törni az elszigeteltségből.
EnglishAdditionally you can find information about developing your skills after leaving school.
Ezenkívül arról is találsz itt információkat, hogyan képezheted magad az iskola befejezése után.
EnglishTo introduce such a rule additionally in the context of the penalty point system would be disproportionate.
Egy további ilyen szabály bevezetése a büntetőpontrendszerbe aránytalan lenne.
EnglishAdditionally, there are tight time constraints on organ viability.
Fontos tényező az is, hogy a szervek felhasználhatósága önmagában is nagyon szűkös időkeretet szab.
EnglishAdditionally, mark detected viral messages as read
Ezen felül a felismert vírusos üzenetek legyenek megjelölve olvasottnak
EnglishAdditionally, they have two frigates, four patrol boats, some minesweepers, and other support vessels.
Ezen kívül két fregattjuk, négy járőrhajójuk, több aknaszedőjük és ellátóhajójuk van a térségben.
EnglishI would additionally introduce this sort of statistical data in relation to air freight as well.
Emellett bevezetném az ilyen típusú statisztikai adatok gyűjtését a légi áruszállításra vonatkozóan is.
EnglishAdditionally, the economic and political environment of the Mediterranean is becoming increasingly complex.
Ezen túlmenően, a mediterrán térség gazdasági és politikai környezete egyre összetettebbé válik.
EnglishAdditionally, mark detected spam messages as read
Ezen felül a kéretlen üzenetek legyenek megjelölve olvasottnak
EnglishAlacrity was additionally glad that they wouldn't be stuck on one of the undoubtedly less luxurious military shuttles.
Alacrity pedig annak örült, hogy nem a jóval kényelmetlenebb hadikompok egyikére kerültek.
EnglishAdditionally, it is necessary for clinicians to be given information about the therapeutic potential of the product.
Ezenkívül a termék terápiás potenciáljáról információkat kell a klinikusok rendelkezésére bocsátani.
EnglishAdditionally, I wish to thank him for the respect and attention he has shown to all shadow rapporteurs.
Emellett köszönetet kívánok mondani neki a valamennyi árnyékelőadó iránt tanúsított tiszteletért és odafigyelésért.
EnglishAdditionally, the length of time for which the data is kept and the number of items of data requested seem to us excessive.
Ráadásul túlzottan hosszúnak tűnik az az idő, ameddig az adatokat megőrzik, és túlzottan sok adatot is kérnek.
EnglishAdditionally, special emphasis is placed on guaranteeing that the information given to the consumer is precise and useful.
Továbbá külön hangsúlyt helyezünk annak biztosítására, hogy a fogyasztók pontos és hasznos információkat kapjanak.
EnglishAdditionally, rigour and transparency must be ensured in managing the funds made available to the various institutions.
A szigort és az átláthatóságot az egyes intézmények rendelkezésére bocsátott eszközök kezelésében is biztosítani kell.
EnglishAdditionally, there must be accuracy and transparency in managing the funds made available under this budget.
Ezenkívül az e költségvetés alapján rendelkezésre bocsátott pénzeszközök kezelésében is pontosságra és átláthatóságra van szükség.
EnglishAdditionally, the European Commission should turn its attention to regulating and monitoring pan-European pension products.
Ezenkívül, az Európai Bizottságnak figyelmet kell fordítania a páneurópai nyugdíjtermékek szabályozására és ellenőrzésére.

Szinonimák (angolul) a(z) additionally szóra:

additionally
English
additional
English
addition