angol-magyar fordítás erre a szóra: added to which

EN

"added to which" magyar fordítás

EN

added to which

volume_up

Példamondatok a(z) "added to which" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThis is the added value which the European Commission can provide at the present time.
Ez az a hozzáadott érték, amelyet az Európai Bizottság jelenleg nyújthat.
EnglishThis gave clear European added value, which is something we have talked so much about today.
Ez egyértelműen európai hozzáadott értéket jelentett, amelyről ma oly sok szó esett.
EnglishAuthorities do not create the added value which can raise living standards for our citizens.
A hatóságok nem hozzák létre azt a hozzáadott értéket, amely javíthatja polgáraink életminőségét.
EnglishHowever, we must not disregard the added value which the Blue Card can bring to Europe.
Mindazonáltal nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a hozzáadott értéket, amelyet a kék kártya biztosíthat Európának.
EnglishAdded to which Bill Chess told me you was some sort of dick.
Bill Chess mondta meg nekem, hogy maga valamiféle nyomozó.
EnglishYet European added value, which is linked to European cohesion policy, must not be ignored.
Az európai kohéziós politikához kapcsolódó európai hozzáadott értéket azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni.
EnglishAdded to which, she had only been to America once before.
Ezzel szemben Amerikában még csupán egyszer volt.
EnglishHere, of course, one gains added value, which is only to be expected of the Union as far as these issues are concerned.
Itt persze megvan az a hozzáadott érték, amely az Uniótól csak ezekben a kérdésekben várható el.
EnglishCohesion between regions is a unique kind of added value which has a positive impact on the EU's economic competitiveness.
A régiók kohéziója olyan különleges értéktöbblet, amely az EU gazdasági versenyképességét pozitívan érinti.
EnglishThis is one of the major pillars, one of the fundamental added values which the Commission can provide at the present time.
Ez a fontosabb pillérek egyike, az egyik alapvető hozzáadott érték, amivel a Bizottság jelenleg szolgálhat számunkra.
EnglishWe seek to promote the added value which can be gained from further coordination, but we do not, however, support harmonisation.
Mi igyekszünk elősegíteni a további koordinációból nyerhető hozzáadott értéket, nem támogatjuk azonban a harmonizálást.
English(CS) Cultural industries are key providers of value-added services, which are the basis of a dynamic, knowledge-based economy.
(CS) A kulturális iparágak a hozzáadott értéket nyújtó szolgáltatásoknak fő biztosítói, amik a dinamikus, tudásalapú gazdaság alapját képezik.
EnglishOut of consideration for the environment and the economy, this pipeline should not be laid in the Baltic Sea, added to which are the security policy aspects.
A környezeti és gazdasági megfontolásokon túl biztonságpolitikai szempontból sem szabad lefektetni ezt a vezetéket a Balti-tengerben.
EnglishIt was lengthy and prepared and pre- dictable, what any country would say under these circumstances, added to which was a little national spice.
Ryan türelmesen végigülte a szokásos, hosszadalmas bevezetést: csupa olyasmit tartalmazott, amit hasonló körülmények között bármely ország mondana.
EnglishBefore laying down criteria and categories of products for food and drink, a study will be carried out into the added value which the label may provide.
A kritériumok és az élelmiszer- és italkategóriák megállapítása előtt tanulmányt fognak készíteni a címkével esetlegesen biztosítható hozzáadott-értékre vonatkozóan.
EnglishThis involves satisfying national interests, which are so diverse, while, at the same time, improving European added value, which is reflected in the Multiannual Financial Framework.
Ebbe beletartozik az igen eltérő nemzeti érdekek kielégítése, ugyanakkor az európai hozzáadott érték fejlesztése, ami megjelenik a többéves pénzügyi keretben.

Hasonló fordítások a(z) "added to which" szóra magyarul

which névmás
to prepozíció