angol-magyar fordítás erre a szóra: to add in

EN

"to add in" magyar fordítás

EN

to add in {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to add in" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishPerhaps you can add something about how this package is being prepared for June.
Esetleg Ön elmondhatna valamit arról, hogyan készítik elő ezt a csomagot júniusra.
EnglishI cannot add anything on this question to what I said in my initial contribution.
Az első felszólalásomban mondottakon túl nem tudok semmit hozzáfűzni a kérdéshez.
EnglishI would, however, just like to add that this must be the gist of our resolution.
Szeretném azonban megjegyezni, hogy ennek kell állásfoglalásunk lényegét képeznie.
EnglishThat makes almost 10 000, if we also add in the ones discussed here a month ago.
Ha ehhez hozzáadjuk a múlt hónapban itt tárgyalt ügyeket, ez közel 10 000 személy.
EnglishYou may add that these customs are evidence of the worship of genetic divinities.
Hozzáteheted, hogy ezek a szokások feltételezik a nemzőistenségek tiszteletét.
EnglishWhile we're at it, there's a little something I want to add to your repertoire.
Ha már itt tartunk, van itt egy apróság, amit a repertoárodhoz szeretnék adni.
EnglishHowever, I would add to this: otherwise, society is undermining its entire future.
Ehhez én azt tenném hozzá, hogy máskülönben a társadalom aláássa saját jövőjét.
EnglishAdd a flagon of wine to that, and he wouldn't be able to recognize his own mother.'
Ha ehhez hozzáadsz még egy kancsó bon is, akkor még saját anyját sem ismeri fel.
EnglishI should add that by 'coming on board', I mean that it will also pay its share.
Hozzá kell tennem, hogy a mellénk állással együtt kifizeti majd a rá eső részt is.
English(DA) Mr President, I would just like briefly to add something to my first speech.
(DA) Elnök úr, csak az előző felszólalásomhoz szeretnék röviden valamit hozzáfűzni.
EnglishTo add leader dots to the tab stop, select a character in the Fill character box.
A Kitöltőkarakter mezőben választva felvezető pontozást adhat a tabulátorhoz.
EnglishThey add also that the Dorian word for 'doing' is dran, and the Athenian, prattein.
Az utánzás különbségeiről, s hogy hány van és milyenek, elég ennyit elmondanom.
EnglishEvery time youshade the pen moves a couple inches asecond... that's gotta add up.
Mikor árnyékolsz, a toll néhány centit mozog másodpercenként... ezt kéne összeadni.
EnglishTwenty minutes of the sheriff's conversation didn't add anything to my education.
A járási sheriffel folytatott húszpercnyi beszélgetésből se tudtam meg sokat.
EnglishI might even add, Julie said, that the man had a very important purpose here.
Annyit még elmondhatok tette hozzá hogy ez a férfi nagyon fontos küldetésben jár.
EnglishBefore we move on to the cataclysm and the land of winter, let me add one thing.
Mielőtt áttérnék a katasztrófára, és a tél országára, hadd tegyek hozzá még valamit.
EnglishThe Add function can only be called if a form is selected in the Form Navigator.
A Hozzáadás funkció csak akkor működik, ha az Ûrlapnavigátorban kijelölt egy űrlapot.
EnglishClick this button to add access to a share as specified in the fields above.
Kattintson erre a gombra a fenti megosztáshoz való új hozzáférés hozzáadásához.
EnglishIf any other Members would like to add their names, please keep to one minute.
Ha bárki más képviselő jelentkezni kíván a listára, kérem, tartsa be az egy percet!
English'If I can add to that, sir, we should also increase our readiness across the board.
- Javaslom, uram, hogy azonnal helyezzük DEFCON-2 fokozatba a stratégiai erőinket.

Hasonló fordítások a(z) "to add in" szóra magyarul

in prepozíció