EN

to adapt [adapted|adapted] {ige}

volume_up
to adapt
volume_up
alkalmazkodik {i.} (környezethez, körülményekhez)
We need to develop a new policy that is adapted to the new challenges.
Új politikát kell kialakítanunk, amely alkalmazkodik az új kihívásokhoz.
Because, quite literally, if agriculture doesn't adapt to climate change, neither will we.
Mert, egész egyszerúen, ha a mezőgazdaság nem alkalmazkodik a klímaváltozáshoz, mi sem fogunk.
Turkey is adapting to the EU and this includes the area of privatisation.
Törökország alkalmazkodik az EU-hoz, és ez a privatizáció területére is érvényes.
to adapt
volume_up
átdolgoz {i.} (könyvet)

Példamondatok a(z) "to adapt" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishShe wanted to translate and adapt the old records and feed them into computers.
Le akarta fordítani a régi feljegyzéseket, számítógépbe akarta táplálni őket.
EnglishThe chief of our mirror group thinks he can adapt their designs to our hardware.
Az amerikaiak által használt tükör- és számítógéptervekre összpontosítunk.
EnglishWe need effective measures to adapt human society to new living conditions.
A társadalmat hatékony intézkedésekkel kell felkészíteni az új életkörülményekre.
EnglishI am tempted to adapt that old slogan: what part of 'no' do you not understand?
Ez a régi mondás átfogalmazására késztet: a "nem” melyik részét nem értik?
EnglishInstead, we need to adapt migratory flows to the effective needs of the labour market.
Ehelyett a migrációs áramlásokat a munkaerőpiac valós igényeihez kell igazítanunk.
EnglishCory could not adapt to the plight of the second son, and tried to murder Sir Camwyd.
Cory kisemmizettsége fölött érzett haragjában megpróbálta meggyilkolni Sir Camwydet.
EnglishThe global economic crisis means that we are being forced to adapt once again.
A globális gazdasági válság azt jelenti, hogy ismét alkalmazkodnunk kell.
EnglishHe said that the survivor is not the strongest, but the one most able to adapt.
Azt állította, hogy a túlélő nem a legerősebb, hanem az, aki a legjobban tud alkalmazkodni.
EnglishThe European Parliament must therefore adapt its budget strategy to this fact.
Az Európai Parlamentnek tehát ehhez a tényhez kell igazítania a költségvetési stratégiáját.
EnglishHow can we also make it easier for households on a low income in Europe to adapt?
Hogyan könnyíthetjük meg az alacsony jövedelmű európai háztartások számára az alkalmazkodást?
EnglishIt is essential to adapt the social security and pensions system to today's challenges.
A szociális biztonsági és nyugdíjrendszert hozzá kell igazítani a mai kor kihívásaihoz.
EnglishWe need to see this change and we also have to be able to adapt to it.
Látnunk kell ezt a változást és képesnek kell lennünk az ahhoz való alkalmazkodásra.
EnglishTimes had changed, and Ryan had to adapt himself to it new reality as well.
Változtak az idők, és neki is alkalmazkodnia kellett egy új valósághoz.
EnglishWe have had time to adapt to reddened sunlight and long days and long nights.
Volt időnk alkalmazkodni a vörössé vált napfényhez meg a hosszú nappalokhoz és éjszakákhoz.
EnglishWe are only trying to adapt it to the current economy and the global economic situation.
Az intézkedéseket csupán megpróbáljuk a jelenlegi világgazdasági helyzethez igazítani.
EnglishIn order to adapt successfully to a changing world, we need to play.
Ahhoz, hogy sikeresen alkalmazkodjunk a változó világhoz, szükségünk van a játékra.
EnglishWhat has been said about the need to adapt instruments is by no means gratuitous.
Ami eddig elhangzott az eszközök kiigazításának szükségességéről, az korántsem megalapozatlan.
EnglishSecondly, it is essential that we adapt copyright to the digital era.
Másodszor pedig létfontosságú, hogy a szerzői jogot a digitális korszakhoz igazítsuk.
EnglishOtherwise we adapt and change the law, whether at national or European level.
Másrészt kiigazítjuk és megváltoztatjuk a jogszabályokat, akár nemzeti, akár európai szinten.
EnglishThe Commission is demanding that farmers adapt to market signals.
A Bizottság azt követeli, hogy a termelők alkalmazkodjanak a piac jelzéseihez.

Szinonimák (angolul) a(z) adaptation szóra:

adaptation
adapter