EN

adamantly {határozószó}

volume_up
Tony refused permission adamantly and at once.
Tony hajthatatlanul és azonnal megtagadta az engedélyt.
De szellem sem lehetett - mondta Billy hajthatatlanul.
Hajthatatlanul rázta a fejét.

Példamondatok a(z) "adamantly" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishShe could not have left the tower, Sir Knight,' Occuda said adamantly.
Márpedig a toronyból biztosan nem jutott ki állította határozottan Occuda.
EnglishHe had adamantly refused an official request to put guards inside his home.
Lake hevesen tiltakozott a hivatalos kérés ellen, hogy őrök odabenn tartózkodjanak a házában.
EnglishHave faith in us, Madam, I said again adamantly.
Bízzon bennünk, madame! mondtam sziklaszilárd eltökéltséggel.
EnglishPlease get yourself in hand, I said to him adamantly.
Légy szíves, szedd össze magadat! szóltam rá ridegen.
EnglishTony refused permission adamantly and at once.
Tony hajthatatlanul és azonnal megtagadta az engedélyt.
EnglishNot a ghost, Billy said adamantly.
De szellem sem lehetett - mondta Billy hajthatatlanul.
EnglishIt was Frye, she said adamantly.
EnglishShe was adamantly opposed.
EnglishDylan adamantly shook his head.
EnglishMondale shook his head adamantly.
EnglishShe shook her head adamantly.
EnglishJoe shook his head adamantly.
EnglishHe shook his head adamantly.
EnglishWhy- she began, and then her eyes settled on the newcomer with the Casino Nite button pinned adamantly between her breasts.
- Ejnye... - kezdte, aztán neki is megakadt a szeme az újonnan érkezett asszonyon meg a kaszinót kiáltó fehér gombon a keble két dombja közt.
EnglishShe shook her head adamantly.
EnglishThe same people who were adamantly maintaining this are celebrating at a European Council meeting the fact that now at last we have economic governance.
Ugyanazok, akik makacsul kitartottak emellett, most az Európai Tanács ülésén azt ünneplik, hogy most végre van gazdasági kormányzás.
EnglishOnly then did the two men on either side of him, who had been shouting at one another adamantly about some point or other, take notice of this resplendent scarlet-clad guest.
Két szomszédja, akik addig bőszen ordítoztak egymásra valamilyen vitás kérdés miatt, csupán ekkor látták meg a ragyogó skarlátba öltözött vendéget.
EnglishThe strong criticism voiced by the European Commission forced the Orbán government - which had, back in December, still adamantly refused to amend the law in any way - to give way.
Az Európai Bizottság szigorú kritikája térdre kényszerítette az Orbán-kormányt, amely decemberben még mereven elzárkózott a törvény bármiféle módosításától.
EnglishThere were Styric words Sparhawk had not learned before, and Sephrenia adamantly insisted that each of them repeat them over and over until pronunciation and intonation were absolutely perfect.
Némelyik styr szót még Sparhawk sem ismerte, és Sephrenia ragaszkodott ahhoz, hogy addig ismételjék újra és újra, amíg a kiejtés és a hanglejtés tökéletes nem lesz.

Szinonimák (angolul) a(z) adamant szóra:

adamant