angol-magyar fordítás erre a szóra: ad hoc

EN

"ad hoc" magyar fordítás

HU

"ad hoc" angol fordítás

EN
EN

ad hoc {melléknév}

volume_up
It is this additionality which could form the ad hoc instrument I referred to before.
Ezen addicionalitás hozhatja létre az előbb említett ad hoc eszközt.
However, this mechanism is used on an ad hoc basis and only in certain cases.
Ugyanakkor ezt a mechanizmust ad hoc alapon alkalmazzák, és csak bizonyos esetekben.
It is apparent that we will not make progress in the long term with ad hoc tribunals.
Nyilvánvaló, hogy ad hoc bíróságokkal hosszú távon nem fogunk előrehaladást elérni.
ad hoc
volume_up
alkalmi {mn} (nem állandó)
Forgive me, it is like the imposing of ad hoc law.
Bocsásson meg, ez olyan, mint egy alkalmi törvény kierőszakolása.
Forgive me, it is like the imposing of ad hoc law.
Bocsásson meg, ez olyan, mint egy alkalmi törvény kierőszakolása.
HU

ad hoc {melléknév}

volume_up
Ezen addicionalitás hozhatja létre az előbb említett ad hoc eszközt.
It is this additionality which could form the ad hoc instrument I referred to before.
Ugyanakkor ezt a mechanizmust ad hoc alapon alkalmazzák, és csak bizonyos esetekben.
However, this mechanism is used on an ad hoc basis and only in certain cases.
Nyilvánvaló, hogy ad hoc bíróságokkal hosszú távon nem fogunk előrehaladást elérni.
It is apparent that we will not make progress in the long term with ad hoc tribunals.

Példamondatok a(z) "ad hoc" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHowever, this mechanism is used on an ad hoc basis and only in certain cases.
Ugyanakkor ezt a mechanizmust ad hoc alapon alkalmazzák, és csak bizonyos esetekben.
EnglishIt is apparent that we will not make progress in the long term with ad hoc tribunals.
Nyilvánvaló, hogy ad hoc bíróságokkal hosszú távon nem fogunk előrehaladást elérni.
EnglishWhen it comes to stabilising economies, much of our action was ad hoc or temporary.
A gazdaságok stabilizálását célzó intézkedéseink jórészt esetlegesek, ideiglenesek voltak.
EnglishThe forthcoming European Parliament ad hoc mission to Moldova is very important.
A közeljövőben felálló Európai Parlament ad hoc moldovai küldöttsége óriási jelentőséggel bír.
EnglishThat implies ad hoc legal assistance affording access to specialist external lawyers.
Ez eseti jogsegélyt jelent, mely lehetővé teszi külső, szakosodott ügyvédek igénybevételét.
EnglishIt is this additionality which could form the ad hoc instrument I referred to before.
Ezen addicionalitás hozhatja létre az előbb említett ad hoc eszközt.
English"A People's Europe" ad hoc Committee transmits its final report to the European Council.
A Polgárok Európája nevű ad hoc bizottság eljuttatja végső jelentését az Európai Tanácsnak.
EnglishIt used to be ad hoc, now it is really one of the core elements.
Régebben csak eseti jelleggel volt szó erről, ma azonban ez számít a lényegi elemnek.
EnglishStan, as of now I want you to put together an ad hoc group within the National Security Council.
Stan, most azonnal állítson össze a Nemzetbiztonsági Tanácsban egy ad hoc bizottságot.
EnglishThe Union's ad hoc observer status in the Arctic Council is inadequate for this purpose.
Az Uniónak a Sarkvidéki Tanácsban betöltött ad hoc megfigyelői státusza alkalmatlan erre a célra.
EnglishMoreover, we also organise ad hoc meetings and open hearings.
Emellett ad hoc találkozókat és nyilvános meghallgatásokat is tartunk.
EnglishIt must have a regular legal basis and cannot be based on ad hoc Council decisions for each operation.
Rendszeres jogalapot kell biztosítani erre, és nem lehet minden esetben a Tanács ad hoc döntése.
EnglishWe had to establish an ad hoc mechanism, which we have just used to support Ireland.
Létre kellett hoznunk egy ad hoc mechanizmust, amelynek keretében éppen most nyújtottunk támogatást Írország részére.
EnglishEach of these has its own ad hoc data protection rules.
Mindegyik rendelkezik a maga ad hoc adatvédelmi szabályaival.
EnglishForgive me, it is like the imposing of ad hoc law.
Bocsásson meg, ez olyan, mint egy alkalmi törvény kierőszakolása.
EnglishThe ad hoc mechanism for possible financial assistance for Greece serves the immediate need.
A Görögország esetleges pénzügyi megsegítésére létrehozott ad hoc mechanizmus egy azonnali szükségletet elégít ki.
EnglishThey may be increased in the eighth framework programme, or through the introduction of ad hoc budget lines.
Ez megtörténhet a nyolcadik keretprogramban, illetve ad hoc költségvetési tételek bevezetésével is.
EnglishEnterich had said that this was to be an ad hoc team.
Mr. Enterich mondta, hogy ad hoc csapatról lesz szó.
EnglishThis delegation comprises 15 members of its ad hoc committee on direct elections and additional powers.
Ez a küldöttség a közvetlen választásokkal és kiegészítő jogokkal foglalkozó ad hoc bizottság 15 tagjából áll.
EnglishIn the past, we have focused on ad hoc adjustments.
Régebben ad hoc jellegű kiigazításokban gondolkodtunk.

Hasonló fordítások a(z) "ad hoc" szóra magyarul

ad főnév
Hungarian
ad infinitum határozószó