EN

acutely {határozószó}

volume_up
The economic crisis has become an acutely felt social crisis for which we have not yet found a solution.
. - (RO) A gazdasági válság erősen érezhető társadalmi válsággá vált, amelyre még nem találtunk megoldást.
But vampires feel cold as acutely as humans, and the blood of the kill is often the rich, sensual alleviation of that cold.
Ámde a vámpírok éppoly erősen érzik a hideget, mint a halandók, és az áldozat vére gyakran hatásos és gyönyörteljes csillapítása a fázásnak.
As they swung into another curve, Elliot wrestled with the wheel, and Tina was acutely aware that a great dark void lay beyond the shoulder of the road.
A kanyarban Elliot erősen markolta a kormányt, Tina pedig szinte látta az autó előtt a mély, sötéten tátongó szakadékot.
Since the death of his wife, Cora, three years ago, Joshua was acutely conscious of the brevity of life, and he jealously guarded this time.
Felesége, Cora három évvel ezelőtt bekövetkezett halála óta Joshuában égetően tudatosult, milyen rövid is az élet, ezért féltékenyen őrködött felette.
At the same time, they are experiencing many problems particularly acutely.
Ugyanakkor azonban számos problémával különösen élesen szembesülnek.
acutely (és: shrewdly)
The current economic climate is acutely affecting them, whether it is difficulties with maintaining cash flow or the impact of reduced consumer spending.
A jelenlegi gazdasági légkör fokozottan érinti őket, legyen szó a pénzfogalom fenntartásának nehézségeiről vagy a csökkenő fogyasztási kiadások hatásairól.
acutely
acutely (és: hastily)
We acutely need an all-European awareness and will to recognise these crimes and prejudice as an integral part of our common history.
Sürgősen szükségünk van egy össz-európai tudatosságra, és arra a szándékra, hogy ezeket a bűncselekményeket és sérelmeket közös történelmünk integráns részeként elismerjük.

Példamondatok a(z) "acutely" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAs if by magic, suddenly every person in the room... is acutely aware of the time.
Mintha varázslat lenne, hirtelen a szobában lévő emberek ráeszmélnek erre.
Englishdemanded Inspector Campbell acutely.
Akkor honnan tudja, hogy autó ütötte el? csapott le rá Campbell felügyelő.
EnglishNevertheless, Mr President, I am acutely aware of what you have just said.
Mindazonáltal, elnök úr, nagyon is tudatában vagyok annak, amit elmondott.
EnglishMorgaine was acutely aware of every grey hair, every line in her face.
Morgaine tökéletesen tisztában volt minden ősz hajszálával, minden ránccal az arcán.
EnglishShe'd mourned the loss of him; a rehearsal for the mourning she'd felt more acutely later.
Gyászolta az elvesztését, mintegy főpróbájaként későbbi, mélyebb gyászának.
EnglishHe was acutely aware that his abdomen did not hurt no matter how he moved.
Határozottan tisztában volt azzal, hogy a hasürege nem fáj a mozgástól.
EnglishAt the same time, they are experiencing many problems particularly acutely.
Ugyanakkor azonban számos problémával különösen élesen szembesülnek.
EnglishUsually, Joshua was acutely aware of the incredible natural beauty of the valley.
Joshuát mindig lekötötte a táj hihetetlen természeti szépsége.
EnglishPoirot observed acutely enough that she was in a state of taut nervous tension.
Poirot jól látta, hogy rendkívül feszült idegállapotban van.
EnglishShe was acutely conscious of the Beretta Model 70 hanging on its TEAM sling and slapping against her butt.
Fájóan tisztán érezte a tokjával minden lépésnél a combjának ütődő Beretta 70-esét.
EnglishBut he was also acutely aware of the activity on the display terminals.
A képernyőkön történteknek azonban ugyancsak tudatában volt.
English'I am acutely aware of your exalted status and the hovering ghost of J.
- Pedig nagyon is tisztában vagyok emelkedett státuszával, és Edgar Hoover felettünk lebegő szellemével.
EnglishHe was acutely uneasy if he were absent from her for a day.
Az ezredes valósággal rosszul érezte magát, ha egy napra el kellett válnia a feleségétől.
EnglishThe advice was followed readily, for the feverish symptoms increased, and her head ached acutely.
Jane rögtön megfogadta a tanácsát, mert a lázas tünetek erősödtek, s kínzó fejfájás gyötörte.
EnglishExcept of course for a physical attraction to Ramses that was acutely painful.
Kivéve természetesen a fizikai vonzalmat Ramszesz iránt, mely mostanra állandó gyötrelem forrása lett számára.
EnglishIn recent years, it is, in fact, young people who have felt the effects of the crisis most acutely.
Az elmúlt években a fiatalokat érintette a legsúlyosabban a válság.
EnglishWe experienced this very acutely in Greece in the 1990s.
Nagyon súlyosan megtapasztalhattuk ezt Görögországban a '90-es években.
EnglishWe should suffer acutely if we were confined in a narrower space.
Állandóan szenvednénk, ha szűkebb térbe zárnának bennünket.
EnglishShe remembered acutely this man's revulsion at the sex act.
Eszébe jutott, amikor szeretkezés közben a férfi megjelent.
EnglishNot simply out of distaste for the acts-though he felt that acutely-but because that unnaturalness was forced upon him.
Nem csupán azért, mert undorodott az aktustól, hanem mert természetellenesnek tartotta.