EN

actually {határozószó}

volume_up
What is it that we're actually -- what story are we actually telling?
Mi az, amit valójában -- milyen történetet mesélünk el valójában?
The December elections were actually a ritual of re-appointment.
A decemberi választások valójában szertartásként szolgáltak újrakinevezéséhez.
. - Actually, I had some problems pronouncing it myself.
. - Valójában problémáim voltak azzal, hogy magamnak kimondjam.
actually (és: notedly)
volume_up
pontosabban {hsz}
The body of a woman who was murdered -- strangled actually -- in a train.
- Egy nő holttestét, akit meggyilkoltak - pontosabban megfojtottak - egy vonaton.
This makes the text a closer reflection of what is actually happening.
Így a szöveg pontosabban tükrözi azt, ami ténylegesen történik.
My twenty-actually, more like fifteen-against those feather merchants?
- Az én húszam - pontosabban már csak tizenötöm - ezek ellen a zavaros hülyék ellen?

Példamondatok a(z) "actually" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWell, Tony said, we came here to find out if there actually had been an autopsy.
Nos - felelte Tony -, azért jöttünk, hogy megtudjuk, volt-e egyáltalán boncolás.
English. - Actually, I had some problems pronouncing it myself.
A Bizottság tagja. - Valójában problémáim voltak azzal, hogy magamnak kimondjam.
EnglishWe can deduce that these crystalline tree shapes are actually energy collectors.
Most értettem meg, hogy ez a faforma kristályok, valójában energiaakkumulátorok.
EnglishIt is true that at the time the fund was created, this was not actually possible.
Igaz, hogy az alap létrehozásának időpontjában ez valójában nem volt lehetséges.
EnglishI mean KGB, and not just KGB, used to torture in order to actually get this data.
Úgy értem a KGB, és nem csak ők, régebben kínzással jutott ezekhez az adatokhoz.
EnglishIt's amazing how many ways they can say no without ever actually saying the word.
Hihetetlen, hogy hányféleképpen lehet nemet mondani anélkül hogy kiejtenéd: NEM.
EnglishThe largest number of orders or bans can actually be found in the common market.
A végzések és tilalmak legnagyobb számban egyébként a közös piacon találhatóak.
EnglishAnd that explains why that NASA manager was actually in my office to begin with.
És ez megmagyarázza, hogy hogyan került az a NASA ügyvezető az irodámba az elején.
EnglishZaitzev was actually surprised to see the red tie, but he could hardly complain.
Bármennyire készült is rá, Zajcevet megdöbbentette a piros nyakkendő látványa.
EnglishAnd, uh, but that actually made Rudolph... feel like it was OK to be different.
És, öö, tulajdonképpen ez miatt Rudolph... úgy érezte, hogy másnak lenni nem baj.
EnglishMy question remains: what problem is the Council actually trying to solve here?
A kérdésem a régi: a Tanács valójában milyen problémára keresi itt a megoldást?
EnglishIt was not only the feeling of heaviness: his legs had actually begun to sink.
Már nem egyszerűen csak érezte - a lába alatt valóban süllyedni kezdett a homok.
EnglishIt is a question of ensuring that we can actually have flexible labour markets.
A kérdés az, hogy biztosítani tudjuk-e a ténylegesen rugalmas munkaerőpiacokat.
EnglishAnd there is never any need for him to suffer, or for blood actually to be spilt.
Nem szükséges, hogy szenvedjen, vagy hogy a szó szoros értelmében vérét ontsad.
EnglishAs he neared, he realized the thing was actually much closer than hed thought.
Amint közelebb ért, ráébredt, a tárgy valójában sokkal közelebb van, mint hitte.
EnglishPerhaps we have actually been too patient where economic governance is concerned.
Lehet, hogy tényleg túl türelmesek voltunk a gazdasági kormányzás tekintetében.
EnglishIn the past, this abundance of fish has actually caused us problems with Morocco.
A múltban ez a bőséges halforrás problémákat okozott nekünk Marokkóval szemben.
EnglishThey're clinging to a rock face and actually scraping bacteria off that rock face.
Rátapadnak a sziklafelületre, és tulajdonképpen lekaparják a baktériumokat arról.
EnglishAnd it is essential to balance, to wisdom and to actually the future of all of us.
És nélkülözhetetlen az egyensúlyhoz, a bölcsességhez és mindannyiunk jövőjéhez.
EnglishActually, I wasn't even sure that I could go around the stadium without a walker.
Abban sem voltam biztos, hogy körbe tudok menni a stadionban járókeret nélkül.

Szinonimák (angolul) a(z) actually szóra:

actually
actual